Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/drupal7/_inc/baza_link.inc.php on line 2
Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF)
 Strona główna   Masz pytanie? - Napisz do nas    
Biblioteka Depozytowa IMF
O Bibliotece Depozytowej
Katalog online
e-zasoby
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)
IMF o Polsce
Katalog publikacji
Odwiedź inne strony
 - Bank Światowy
 - EBRD
 - OECD

English version

© BG Kraków 2002

Redakcja stron:
Oddział Informacji Naukowej

Opracowanie informatyczne stron:
Krzysztof Dradra

Niniejsza bibliografia wybranych polskich publikacji (książki, artykuły) o Międzynarodowym Funduszu Walutowym tworzona jest - w ramach praktyk studenckich odbywanych w Oddziale Informacji Naukowej - w oparciu o bazę BazEkon, serwis EMIS Emerging Markets Information Service oraz bazy Biblioteki Narodowej (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism). Nie wszystkie pozycje w niej zawarte znajdują się w zbiorach Biblioteki Głównej UEK.

 1. Amerykanie spełnili niemiecki sen o MFW / Łukasz Wilkowski // Gazeta Bankowa. - 2000, nr 12, s. 29.
  Artykuł dotyczy problemu obsady stanowisk MFW i EBOR, a także udziału Polaków w tych organizacjach.


 2. Amerykański silnik / George Soros rozm. przepr. Maria Graczyk // Wprost. - 1999, nr 9, s. 19-20.


 3. Analiza funkcjonowania programów MFW na przykładzie udogodnienia na rzecz redukcji ubóstwa i wzrostu gospodarczego - PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility) / Killion Munyama // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - Nr 1 (2008), s. 257-279.


 4. Analiza propozycji reform Międzynarodowego Funduszu Walutowego z punktu widzenia uczestnictwa w tej organizacji krajów socjalistycznych / Elżbieta Skrzeszewska-Paczek. - Warszawa : IF , 1987. - 124, [1] s. (Prace Zakładu Finansów Zagranicznych)


 5. Azjatycki kryzys -"zakaźne efekty" azjatyckiej grypy / Magdalena Łamasz // Prace Naukowe AE Wrocław. - 1999, nr 836, s. 228-234.
  Rozważania dotyczące przyczyn kryzysu gospodarczego krajów azjatyckich.


 6. Bariera dla żądań // Gazeta Bankowa. - 2003, nr 39, s. 24-25.


 7. Cele i przesłanki programów stabilizacyjno-wyrównawczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego / Elżbieta Skrzeszewska-Paczek. - Warszawa : IF , 1988 [i. e.] 1989. - 63, [1] s. (Prace Zakładu Finansów Zagranicznych)


 8. "A continuous adventure" : the pursuit of stability and growth in modern economies / Anne O. Krueger. - Warsaw : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2006. - 31 s.


 9. Czy pieniędzy z banku ostatniej szansy wystarczy także dla innych klientów / Danuta Walewska // Rzeczpospolita. - 1997, nr 302, s. 10.
  Autor artykułu stawia pytanie, czy Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu wystarczy środków na zażegnanie kryzysu azjatyckiego.


 10. The declining role of the SDR as an international reserve asset in the multicurrency system / Alfred Janc, Killion Munyama // Management. - Nr 1. - (1997), s. 78-83.


 11. Dobić czy leczyć // Nowe Życie Gospodarcze. - 1998, nr 5, s. 35-36.


 12. Dobrze, coraz lepiej / Paweł Rabiej // Gazeta Bankowa. - 1997, nr 38, s. 24.
  Szczyt Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Hongkongu.


 13. Druga poprawka statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i jej znaczenie / Jerzy Mostowy // Finanse. - 1978, nr 2, s. 30-38.
  Treść i znaczenie nowych postanowień statutowych MFW.


 14. Dwa spojrzenia na globalizację / Krzysztof Pietrowicz // Odra. - R. 46, nr 1 (2006), s. 117-118.


 15. Dylematy polityki dostosowawczej w Trzecim Świecie : wyzwania dla Polski / Jan Kulig. - Warszawa : "Format AB" , 1990. - 205, [1] s.


 16. Działalność Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Monetarnego: aspekt moralny / Jan Kowalski // Polonia Sacra. - 1999, nr 4, s. 93-100.


 17. Działalność kredytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego na tle kryzysów finansowych w wybranych państwach : próba oceny / Weronika Gabryszewska // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Z. 19 (2009), s. 107-123


 18. Działalność MFW w zakresie rozwiązywania problemów zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się / oprac. Marian Minkiewicz. - Warszawa : CINTE. OIC, 1987. - 27 s.


 19. Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego i jego współpraca z Polską / Anna Łagowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2003. - 75 s.


 20. Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rzecz stabilizacji i wymienialności walut państw członkowskich / Janina Ciechanowicz // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - 1979, nr 3, s. 45-56.


 21. Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego w świetle międzynarodowych kryzysów walutowych / Karolina Kwaśniewska-Niedbała. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. - 113 s.


 22. Ekonomia globalna / Bartłomiej Leśniewski, Tadeusz Zachurski // Wprost. - 2000, nr 12, s. 52, 54, 56. - Przyszłość Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego


 23. Encyklopedia organizacji międzynarodowych. [T. 1-2] / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. - Warszawa : Wydawnictwo'69, 1999. - 699 s.


 24. The engagement of international financial institutions : world bank, EIB, EBRD, IMF in rebuilding the Balkans region / Grzegorz Szafran // Economic Papers. - [Nr] 36 (2004), s. 171-191


 25. Euro a rynki finansowe / Elżbieta Chrabonszczewska // Bank i Kredyt. - 1998, nr 12, s.4-16.


 26. Finanse międzynarodowe / Kazimierz Zabielski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 363, [1] s.


 27. Fundusz moralnie dwuznaczny / Małgorzata Remisiewicz // Businessman. - 2003, nr 2, s. 32-37.


 28. Geneza systemu z Bretton Woods / Mateusz Homa. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. - 113 s.


 29. Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 232 s.


 30. Globalizacja i kontrowersje wokół międzynarodowych instytucji finansowych / Krzysztof Jasiecki // Znaki Nowych Czasów. - Nr 8/9. - (2003/2004), s. 19-42.


 31. [Globalizacja - recenzja] / Włodzimierz Kamiński // Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego. - R. 9, nr 33 (2005), s. 47-59. Zawiera rec. książki: Globalizacja / Joseph E. Stiglitz. - Warszawa, 2004.


 32. Globalization and its discontents / Joseph E. Stiglitz // Ekonomista. - 2003, nr 6, s. 875-878.


 33. Globalization and its discontents / Joseph E. Stiglitz // Evropa. - 2003, nr 3, s. 211-219.


 34. Globalization and its discontents / Joseph E. Stiglitz // Res Publica Nowa. - 2003, nr 3, s. 64-68.


 35. Globalization and its discontents / Joseph E. Stiglitz // Studia Regionalne i Lokalne. - 2003, nr 4, s. 144-148.


 36. Głód i urynkowienie światowej produkcji rolnej / Caroline Lucas, Michael Woodin ; tł. Alicja Skrabińska-Zielińska // Le Monde Diplomatique (Ed. polska). - 2007, nr 8, s. 6-7.


 37. Główne organizacje powszechne i grupowe / Krystyna Michałowska-Gorywoda, Wojciech Morawiecki, Jarosław Mulewicz. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1987. - 308 s. (Międzynarodowe organizacje gospodarcze t. 2).


 38. Gospodarka polska w ocenie Misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego / Janusz Biernat // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. - 2001, nr 1, s. 98-103.


 39. The IMF-supported programs of Poland and Russia, 1990-1994 : principles, errors and results / Stanisław Gomułka. - Warsaw : CASE , 1995. - 35 s. ;
  (Studia i Analizy / Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych ; 36)


 40. IMF [International Monetary Fund] and the inflation in developing countries / M.A. Omer // Ekonomika i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. - 1999, nr 5, s. 135-141.


 41. Ile wiary w prognozy / Tadeusz Bardzo // Prawo i Gospodarka. Magazyn Finansowy. - 2001, nr 228, s. 29.
  Prognoza najbliższych trendów w gospodarce światowej - raport MFW.


 42. Ilu do tanga / Łukasz Wilkowicz // Gazeta Bankowa. - 2002, nr 21, s. 14-16.


 43. Inicjatywa HIPC - wspólne podejście Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego do redukcji zadłużenia krajów najuboższych / Wiesława Włodarczyk-Guzek // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego. Wydział Ekonomii w Kaliszu. - Nr 11 (2009), s. 104-114


 44. Interesująca książka Stiglitza / Joseph E. Stiglitz ; oprac. W.B. // Polska 2000 Plus. - 2004, nr 2, s. 119-124. Fragm. pracy "Globalizacja".


 45. International debt and the effectiveness of adjustment policy : report / Bogusław Jasiński, Jan Kulig, Kazimierz Stańczak. - Cracow : [UJ] , 1988. - 60, [2] s.


 46. The International Monetary Fund and the World Bank in the Zambia's agriculture / Janusz Gudowski, Richard Mbewe // Africana Bulletin. - Nr 44. - (1997), s. 77-82.


 47. Jak Fundusz Rosję reformował / Marian Szołucha // Myśl.pl. - Nr 7 (2007), s. 18-19.


 48. Jak walenie kijem w próżnię... / Witold Gadomski // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 237, s. 24.


 49. Jan Gray a MFW / Mateusz Machaj // Najwyż. Czas. - 2002, nr 40, s. XXVIII-XXIX.


 50. Kajają się i obiecują poprawę / Teresa Kuczyńska // Tygodnik Solidarności. - 1999, nr 1, s. 4. - Funkcjonowanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego


 51. Kierunki zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych w programy pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1909-1992 / Zbigniew Palenica // Zeszyty Naukowe AE Kraków Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.- 1994, nr 443, s. 23-44.


 52. Kolejny kryzys, kolejna wpadka / Danuta Wawelska // Rzeczpospolita. – 2008, nr 87, s. B6.


 53. Konieczna jest zmiana priorytetów / Rodrigo de Rato, tłum. h.b. // Rzeczpospolita. -2005, nr 230, dod. Ekonomia i Rynek, s. 4.


 54. "Konsensus waszyngtoński" jako droga rozwoju krajów słabo rozwiniętych - sukces czy porażka? / Dominik Kubacki // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 2 (2008), s. 445-451. Materiały z III Konferencji "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych", Kielce.


 55. Kryzys finansowy w Azji Wschodniej / Ryszard Wilczyński // Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH.- 2001, nr 30, s. 51-64.


 56. Lepszy mniejszy, ale wydajniejszy / Łukasz Wilkowicz // Gazeta Bankowa. - 2001, nr 30, s. 12-13.


 57. Kryzys finansowy w krajach Azji Południowo-Wschodniej i rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w jego przezwyciężaniu / Arkadiusz Błaszczak // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Z. 7 (2005), s. 165-175.


 58. Lekarstwa, które szkodzą / Paweł Bożyk // Prz. Tyg. - 1998, nr 52, s. 22.


 59. MFW [Międzynarodowy Fundusz Walutowy]: rekordowy rok, Bank Światowy: bliżej klienta: raporty roczne / Danuta Walewska // Rzeczpospolita. - 1996, nr 226, s. 24.


 60. MFW a globalizacja międzynarodowych rynków finansowych / Elżbieta Chrabonszczewska // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH.- 2001, nr 10, s. 18-36.


 61. MFW chce podnieść prognozy dla Polski / Katarzyna Zajdel-Kurowska ; rozm. przepr. Mirosław Kuk // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 180, s. B12


 62. MFW czekają ogromne zmiany / John Thornhill; tłum. A.G. // Gazeta Prawna. – 2007, nr 194, s. B2.


 63. MFW dobrze wróży / Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa. - 2005, nr 18, s. 6.


 64. MFW efektywny czy efektowny? / Magdalena Sulewska // Gazeta Finansowa. - 2002, nr 40, s. 4


 65. MFW i Bank Światowy powinny wspierać nie tylko najbiedniejszych / Jean-Michel Severino // Gazeta Prawna. - 2007, nr 83, s. 9. 


 66. MFW i EBC naciskają na Berlin / Rafał Woś // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 83, s. A11


 67. MFW jest jak bezczynny strażak / Hector R. Torres ; tł. A. G // Gazeta Prawna. - 2008, nr 202, dod. Forsal.pl, s. A7


 68. MFW nie ma dobrych wieści dla Europy Środkowej / Adrian Kondaszewski // Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 244, s. 14


 69. MFW nie potrafi przewidzieć kryzysu / Małgorzata Birnbaum // Puls Biznesu. - 2003, nr 117, s. 11.


 70. MFW obawia się szybkiego wzrostu / Thomas Esciritt, Stefan Wagstyl ; tł. A.G. // Gazeta Prawna. - 2007, nr 233, dod. Financial Times, s. B2


 71. MFW to zły policjant / Andrzej Raczko ; rozm. przepr. Rafał Zasuń // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 64, s. 20


 72. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna jako czynnik w polityce pieniężnej / Adam Korokowski // Bank i Kredyt. - 2000, nr 7/8, s. 41-49.
  Udział MFW w podtrzymywaniu międzynarodowej płynności krajów z występującym kryzysem walutowym.


 73. Międzynarodowe instytucje finansowe wobec wyzwań współczesności / Stanisław Naruszewicz, Katarzyna Czerewacz. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, cop. 2003. - 330 s.


 74. Międzynarodowe organizacje finansowe / Elżbieta Chrabonszczewska. - Warszawa : Poltext, 1991. -100 s. (Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)


 75. Międzynarodowe organizacje finansowe. Cześć I / Elzbieta Chrabonszczewska //Bank i Kredyt (dodatek) , Bankowe ABC 2001, nr 72, s. 1-19.
  Geneza najważniejszych międzynarodowych organizacji finansowych. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz jego relacja z Polską.


 76. Międzynarodowe organizacje finansowe wobec kryzysu azjatyckiego / Elżbieta Chrabonszczewska // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH.- 1999, nr 6, s. 51-71.


 77. Międzynarodowe organizacje gospodarcze / Dominik Kopiński, Jerzy Rymarczyk // W: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. – s. 328-334.


 78. Międzynarodowe organizacje gospodarcze / Wojciech Morawiecki, Krystyna Michałowska-Gorywoda. - Warszawa : SGPiS, 1985. - 391 s.


 79. Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów / Marian Banach, Kazimierz Lankosz, Zofia Szafrańska ; pod red. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. -211 s.


 80. Międzynarodowe prawo i stosunki finansowe / Jan Głuchowski. - Białystok : Agencja ER, 1993. - 137 s.


 81. Międzynarodowe rynki kredytowe / Elżbieta Chrabonszczewska // Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej SGH. - 1997, 175, s.28.


 82. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne / Paweł Bożyk, Józef Misala, Mieczysław Puławski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. - 552 s. : il. ; 21 cm.


 83. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : ponadnarodowe podmioty w gospodarce światowej / Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Andrzej Pomykalski. - Łódź : Wydaw. PŁ , 2002. - 262 s.


 84. Międzynarodowe stosunki finansowe / Jan Głuchowski. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 1997. - 236, [1] s.


 85. Międzynarodowe stosunki finansowe / Stanisław Rączkowski. - Warszawa: Pol. Wydaw. Ekon., 1984. - 467, [1] s.


 86. Międzynarodowe stosunki gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Adama Budnikowskiego, Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej ; aut. Zbigniew Bako [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, 1996. - 318 s. ; 21 cm.


 87. Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej : raport / Bogusław Jasiński, Jan, Kulig, Kazimierz Stańczak. - Kraków : Uniw. Jagielloński, 1988. - 63 s.


 88. Międzynarodowy Fundusz Walutowy // W: Międzynarodowe organizacje finansowe / Elżbieta Chrabonszczewska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, 2005. - s. 49-99.


 89. Międzynarodowy Fundusz Walutowy a reformy w państwach Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej / Andrzej Wilk // Prometeusz. - 2005, nr 1, s. 15-18.


 90. Międzynarodowy Fundusz Walutowy: dobre intencje i zła praktyka / Moshe Sanbar tł. Marcin Szuter // Res Pub. Nowa . - 2003, nr 4, s. 14.


 91. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wobec kryzysów walutowych / Marek Wróblewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 414 s.


 92. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i ekorozwój w Polsce w latach 1990-1995 / Wojciech Stodulski. - Warszawa : Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 1996. - 101, [3] s.


 93. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola w rozwiązywaniu międzynarodowych kryzysów finansowych / Magdalena Zofia Tryniszewska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. - 100 s.


 94. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola w stabilizacji światowego systemu finansowego / Joanna Babińska // Prace Naukowe AE Katowice. Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego. - 2005, s. 9-41.


 95. Międzynarodowy Fundusz Walutowy - jego działalność operacyjna w państwach członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Małgorzata Gajdzińska. -Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. - 89 s.


 96. Międzynarodowy Fundusz Walutowy optymistycznie patrzy na wzrost gospodarki / Martin Wolf ; tł. z ang. E.G. // Gazeta Prawna. - 2007, nr 96, dod. Financial Times, s. B2.


 97. Międzynarodowy Fundusz Walutowy - zasady tworzenia i wykorzystywania jego zasobów / Jędrzej Krakowski // Handel Zagraniczny. - 1981, nr 5, s. 20-25.


 98. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec wespółczesnych zjawisk kryzysowych - próba oceny / Karol Lutkowski // Gospodarka Narodowa. - 2000, nr 5/6, s. 1-15.


 99. Międzynarodowy system walutowy / Karol Lutkowski. - Warszawa: Poltext, 1996. - 199, [1] s. (Studia Finansowo-Bankowe / SGH)


 100. Międzynarodowy system walutowy, a kraje słabo rozwinięte / Eugeniusz Drabowski // Ekonomista. - 1964, nr 1, s. 115-136.


 101. Milczenie oznacza kłopoty / Łukasz Wilkowicz // Gazeta Bankowa. - 1999, nr 28, s.40


 102. Możliwości uzyskiwania kredytów przez przez Polskę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego / oprac. Witold Rutkowski. - Warszawa : CINTE. OIC, 1987. - 23 s.


 103. Najważniejsze inicjatywy międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych na rzecz pomocy najuboższym i dotkniętym kryzysem krajom świata / Henryk Bilski . - Warszawa : NBP , 1999. - [2], 70 s. (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; z. 94)


 104. Narkotyk MFW / Aleksander Piński // Wprost. - 2004, nr 432, s. 46.


 105. Nasze stosunki z Międzynarodowym Funduszem Walutowym / Wieslawa Włodarczyk-Guzek // Bank i Kredyt. - 1994, nr 11, s. 29-36.


 106. Nie grać z rynkiem w pokera : MFW przestaje sobie radzić / Henry Kissinger ; tł. Jolanta Kozak // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 235, s. 12.


 107. Nie łagodzić, ale odpowiednio zaostrzyć / Andrzej Raczko // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 60, s. B5.


 108. Nie ośmieszać liberalizmu / Jan Czekaj // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 235, s. 26.


 109. Nie zmarnujcie wielkiej szansy : Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego o polskiej gospodarce / tł. Agnieszka Mitraszewska // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 144, s. 26.


 110. Nowa architektura / Anna Jurgowska // Gazeta Bankowa. - 2005, nr 1, s. 23.


 111. Nowa międzynarodowa architektura finansowa jako element długofalowego, strategicznego procesu zmian w światowym systemie finansowym / Marcin Gałaj // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 51 (2004), s. 9-20.


 112. Nowa międzynarodowa architektura finansowa : (próba reformy światowego systemu finansowego) / Henryk Bilski. - Warszawa : NBP, 1999. - [2], 32 s. ; 21 cm. (Materiały i Studia - Narodowy Bank Polski z. 90)


 113. Nowa międzynarodowa jednostka walutowa "prawo specjalnego ciągnienia" MFW / Zenobia Knakiewicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 1971, nr 1, s. 223-240.


 114. Nowe Bretton Woods // W: Międzynarodowy system walutowy / Janusz Bilski. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. – s. 231-274.


 115. O finansach na szczycie / Danuta Walewska // Gazeta Bankowa 1998, nr 41, s.15.
  Doroczne zgromadzenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.


 116. Oczekiwana zamiana miejsc / Hanna Tobolska // Gazeta Prawna. - 2004, nr 62, s. 12.


 117. Ofensywa przeciw Unii Europejskiej : kryzys euro / Jean-Claude Paye ; tł. Paweł Michał Bartolik // Le Monde Diplomatique (Ed. polska). - 2010, nr 9, s. 1,9


 118. On the geomagnetic and ionospheric responses to an intense storm associated with waek IMF Bz and high solar wind dynamic pressure / Victor U. Chukwuma // Acta Geophysica. - Vol. 55, nr 4 (2007), s. 469-489


 119. Organizacja i funkcjonowanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego / oprac. Eugeniusz Drabowski. - Warszawa : CINTE OIC, 1984. - 16 s.


 120. Pojęcie, właściwości i przemiany wielonarodowych systemów walutowych. Część 2 / Michał Jurek // Bank i Kredyt. - 2005, nr 3, s.17.


 121. Polak jednym z kandydatów / Hanna Tobolska // Gazeta Prawna. - 2004, nr 47, s. 9.
 122. Polityczny kredyt / Bartosz Węglarczyk // Gazeta Bankowa.- 1996, nr 10, s. 19.
  Artykuł dotyczy pomocy finansowej udzielonej Rosji przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.


 123. Polityka dostosowawcza a prawo krajowe / Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : UJ , 1990. - 133, [2] s.


 124. Polityka kredytowa MFW i Banku Światowego z punktu widzenia interesów ekonomicznych krajów socjalistycznych / Kazimierz Zabielski. - Warszawa : IKCHZ, 1984. - 50 [2] s.


 125. Polityka Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec kryzysu finansowego w Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej / Ewa Oziewicz // Prace Naukowe AE Wrocław .- 1999, nr 836, s. 252-260.


 126. Polska w globalnych organizacjach finansowych / Jolanta Kowalewska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia. - Vol. 12 (2005), s. 63-74.


 127. Polska w Międzynarodowym Funduszu Walutowym / Andżelika Kuźnar // Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2007, nr 1, s. 24-34.


 128. Polski złoty od wymienialności wewnętrznej do standardu MFW [Międzynarodowego Funduszu Walutowego] / Edmund Pietrzak. - Gdańsk : IBnGR , 1994. - [8], 111 s. (Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; nr 48)


 129. Porządek globalny : jak uzdrowić Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy / Miron Wolnicki // Wprost. - 2000, nr 6, s. 46-47.


 130. Postęp w procesie reformowania międzynarodowej architektury finansowej : (wzrost znaczenia roli sektora prywatnego) / Henryk Bilski. - Warszawa : NBP, 2000. - [2], 68 s. ; 21 cm. (Materiały i Studia - Narodowy Bank Polski z. 97)


 131. Problem zadłużenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w jego rozwiązywaniu / Józef M. Toczek. - Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988. - 275 s. (Monografie i opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 0239-9105 ; 267)


 132. Program dostosowawczy MFW a stabilizacja gospodarki konferencja naukowa na temat : polityka finansowa - nierównowaga - stabilizacja, Białobrzegi, 14-15 czerwca 1989 r. / Elżbieta Skrzeszewska-Paczek. - Warszawa : Min. Finansów, 1989. – 24 s.


 133. Programy dostosowane MFW [Międzynarodowego Funduszu Walutowego] - ich implikacje dla Polski / oprac. Karol Lutkowski. - Warszawa : CINTE. OIC , 1988. - 25 s. (Materiały Informacyjne dla Centralnej Kadry Kierowniczej / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej; 18)


 134. Programy dostosowawcze MFW [Międzynarodowego Funduszu Walutowego] w warunkach wschodnioeuropejskiej gospodarki planowej / Anna Ząbkowicz. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych , 1990. - 48, [1] s.


 135. Propozycje modyfikacji mechanizmu wyznaczania kwot krajów członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego / Michał Jurek // Gospodarka Narodowa. - R. 20, nr 3 (2009), s. 89-113.


 136. Rachunki makroekonomiczne : zarys metod stosowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy / Witold Walkowiak. - Warszawa : Inst. Finansów, 1989. - 54 s.


 137. Recepta dla lekarza: Międzynarodowy Fundusz Walutowy / Martin Feldstein; tł. z ang. Katarzyna Kubala // Gazeta Bankowa. - 1998, nr 15, s. 12-13.


 138. Reforma światowego systemu walutowego / Kazimierz Studenowicz. - Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1980. - 318, [2] s.


 139. Relacje między Światową Organizacją Handlu (WTO) a Międzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF) w niektórych dziedzinach obrotu gospodarczego / Wojciech Konaszczuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - Vol. 54/55 (2007/2008), s. 65-83.


 140. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w obecnym kryzysie finansowym / Karol Banasiak // Realia i co Dalej... . - 2010, nr 4, s. 47-65


 141. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie globalizacji międzynarodowych rynków finansowych / Lidia Mesjasz // Akademia Ekonomiczna, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.- 2000, s. 62


 142. Rola międzynarodowych instytucji finansowych we współczesnym świecie / Romuald Szymczak // Bank i Kredyt. - 1997, nr 1-2, s. 60-72.


 143. Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Joanny Żabińskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - 118 s.


 144. Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabińskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - 199 s.


 145. Rozwijając chaos / Krzysztof Iszkowski // Krytyka Polityczna. - [Nr] 3. - 2003, s. 240-245.


 146. Słabości współczesnego międzynarodowego systemu walutowego i kierunki jego reformy / Lidia Mesjasz // Zeszyty Naukowe AE Kraków. Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. - 2005, nr 695, s.23-40.


 147. Some crucial aspects of the IMF [International Monetary Fund] adjustment programs their relevance to Poland's economic problems / Karol Lutkowski. - Warsaw : IF , 1989. - 17, [3] s. (Working Papers / Institute of Finance ; no 2 )


 148. Stopami po wzrost / Łukasz Wilkowicz // Gazeta Bankowa. - 2001, nr 19, s.27.
  Charakterystyka sytuacji gospodarczej w Ameryce, Europie Zachodniej i Wschodniej. Zalecenia MFW dla banków centralnych.


 149. Stosowane w praktyce metody redukcji długów // W: Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału / Grzegorz Górniewicz, Piotr Siemiątkowski. – Toruń : TOiK – SWU „Dom Organizatora”, 2006. – s. 55-79.
 150. Omówienie stosowanych w praktyce metod redukcji długów, zawiera tez projekt Robinsona dotyczący utworzenie przez MFW i Bank Światowy Instytutu Międzynarodowego Długu i Rozwoju.

 151. Spór o głównego strażaka / (Z.K.) // Prz. Tyg. - 2000, nr 12, s. 13.


 152. Strategia pomagania : korespondencja z Hongkongu / Danuta Walewska // Rzeczpospolita.- 1997, nr 222, s. 14, 19.


 153. Strukturalne i systemowe dostosowania krajów silnie zadłużonych / Jan Kulig. - Warszawa : "Poltext" , 1994. - 151 s. (Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych; 32)


 154. Sygnały z Waszyngtonu / Tadeusz Kowalik // Prz. Tyg. - 1998, nr 36, s. 17.


 155. System dewizowy Polski w latach 1989-1999 / Edmund Pietrzak // Bank i Kredyt. - 2000, nr 4, s.20-31.


 156. System walutowy z Bretton Woods – geneza, funkcjonowanie, kryzys // W: Międzynarodowy system walutowy / Janusz Bilski. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. – s. 97-142.


 157. System z Bretton Woods przykładem sztywnych kursów w praktyce // W: Finanse międzynarodowe : zarys problematyki / Karol Lutkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – s. 108-128.


 158. Światowe dobro publiczne / Anna Jurgowska // Gazeta Bankowa. – 2005, nr 7, s. 32.


 159. Światowy system walutowy po 1971 roku / Karol Lutkowski. - Warszawa: SGPiS, 1977. - 93, [2] s.


 160. Teoria dewaluacji, zmienne kursy walutowe a zasady działania MFW / Andrzej Lubbe // Ekonomista . - 1977, nr 1, s. 145-167.


 161. Teoria i polityka kursu walutowego / Elżbieta Chrabonszczewska, Krzysztof Kalicki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1998. - 171, [5] s.


 162. Teoria i polityka programów stabilizacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego / Dariusz K. Rosati. -Warszawa : IKC, 1990. - 60 s. (Studia i Materiały / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego; nr 13)


 163. Trzecie narodziny MFW : po londyńskim szczycie G20 / Arnaud Zacharie ; tł. Lucyna Mazur // Le Monde Diplomatique (Ed. polska). - 2009, nr 5, s. 3.


 164. Trzynaście lat Michela Camdessusa / Teresa Radzimińska / Nowe Życie Gospodarcze. - 2000, nr 17, s. 18-19.


 165. Udziałowcy i dłużnicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) / Tadeusz Kania // Wiadomości Statystyczne.- 1995, nr 12, s. 45-49.


 166. Udziały finansowe państw członkowskich w Międzynarodowym Funduszu Finansowym / Jerzy Kranz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 1979, nr 4, s. 47-66.


 167. Usługi w handlu międzynarodowym / Michał Kruszka // Wiadomości Statystyczne. - 2005, nr 2, s.56.


 168. Usługi w obrocie międzynarodowych głównych regionów świata w układzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego / Kazimierz Kłosiński // Handel Wewnętrzny.- 2000, nr 2, s. 47-51.


 169. Uwarunkowania polityki pieniężno-kredytowej w warunkach transformacji gospodarki / Stanisław Balicki // Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej.- 1994 nr 50, s. 5-19.


 170. W samo południe w MFW / Keneth Rogoff ; tł. z ang. A.G. // Gazeta Prawna. - 2007, nr 204, s. 10.


 171. Wolny rynek i jego krytyk / Witold Gadomski // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 229, s. 27-29
  Główne tezy książki Josepha Stiglitza laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii pt. "Globalization and Its Discontents? ("Globalizacja i niezadowoleni"). Kontrowersyjne poglądy Noblisty dotyczące przyczyny trudnej sytuacji krajów ubogich, polityki Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz globalizacji.


 172. Współczesny międzynarodowy system walutowy / Karol Lutkowski. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe: 1983 . - 292 s.


 173. Współpraca Polski z międzynarodowymi instytucjami finansowymi // Przegląd Rządowy. - 1997, nr 12, s. 96-109.


 174. Współpraca Polski z Międzynarodowym Funduszem Walutowym / Wiesława Włodarczyk-Guzek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 1995, z. 136, s. 55-70.


 175. Wstęp do polityki gospodarczej / Henryk Bąk [i in.]. - Warszawa : IKiCHZ , 1990. - 222 s.


 176. Wszystkie winy MFW / Milton Friedman // Rzeczpospolita. – 1998, nr 241, s. 8.


 177. Wymienialność walut : zasady i praktyka Międzynarodowego Funduszu Walutowego / Jędrzej Krakowski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987. - 338 s.


 178. Wymienialność złotego a standard wymienialności Międzynarodowego Funduszu Walutowego / Beata Pytkowska // Bank i Kredyt. - 1996, nr 7-8, s. 36-43.


 179. Wzmocnić finanse światowe / Teresa Radzimińska // Nowe Życie Gospodarcze. - 1999, nr 28, s. 16-17.


 180. Zadłużenie zagraniczne Polski : gra o miliardy : kiedy do euro? / Zbigniew Karcz. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. – 190, [1] s.
 181. Książka jest odzwierciedleniem przeżyć autora kierującego w latach osiemdziesiątych zespołem negocjującym z wierzycielami Polski o przesunięcie płatności, a także uczestniczącego w przygotowaniach do wstąpienia naszego kraju do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

 182. Zagraniczne systemy gwarantowania depozytów - rozwiązania zalecane i praktykowane / Halina Polijaniuk // Bezpieczny Bank.- 2000, nr 1, s. 92-107.
  Zalecenia MFW dla systemów gwarantowania depozytów i możliwości praktycznej ich realizacji.


 183. Zależność krajów słabo rozwiniętych od zagranicznych źródeł finansowania / Krystyna Gawlikowska-Hueckel // Prace i Materiały Uniwersytetu Gdańskiego Teoria Ekonomii. - 1994, nr 2, s. 37-54.


 184. Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych / Andrzej J. Klawe, Antoni Makać. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987. - 544 s. : tab. ; 21 cm.


 185. Zbawić Turków / Marta Łazarowicz // Gazeta Bankowa. - 1999, nr 29/30, s. 17-18.


 186. Zmiany międzynarodowej infrastruktury finansowej / Zbigniew Klimuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003, nr 2, s. 22-34


 187. Zmiany polityki kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego w warunkach pogłębiającego się deficytu płatniczego w większości krajów członkowskich / Elżbieta Skrzeszewska-Paczek. - Warszawa : IF , 1983. - 83 s.


 188. Zmiany w międzynarodowym systemie walutowym w latach 1971-1979 oraz ich wpływ na stosunki gospodarcze Wschód-Zachód / Kazimierz Zabielski. - Warszawa: Instytut Finansów, 1980. - [2], [III], 160 s. (Prace Zakładu Finansów Zagranicznych).


 189. Zobowiązania Polski wobec MFW / Halina Nakonieczna-Kisiel // Firma i Rynek. - 2009, nr 1, s. 81-91