Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(48)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(48)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

W drugim tegorocznym numerze Biuletynu chciałbym szczególnie polecić dwa teksty. Pierwszy z nich przedstawia portal internetowy stanowiący „bogate i unikalne – jak zachwalają jego twórcy – źródło informacji dla branży żywnościowej oraz jej instytucjonalnego i rynkowego otoczenia”. W tekście drugim, będącym sprawozdaniem z corocznego Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, można natomiast znaleźć informacje o najnowszych problemach związanych z funkcjonowaniem bibliotek akademickich.

W stałych rubrykach Nowości oraz Konferencje i szkolenia przedstawiono nowe nabytki Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Czytelni Czasopism, a także sprawozdania z konferencji oraz wyjazdów szkoleniowych, w których brali udział pracownicy Biblioteki.

Zapraszam do lektury i życzę wszystkim Czytelnikom Wesołych Świąt.

Aureliusz Potempa
Sekretarz naukowy BG UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK