Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(48)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(48)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2016 r.

W dniach 17 – 18 listopada 2016 r. odbył się coroczny Zjazd KDBASP, zorganizowany tym razem, przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Spotkanie dyrektorów polskich bibliotek akademickich poprzedzone było posiedzeniem Rady Wykonawczej Konferencji, której kadencja upływała w bieżącym roku.

Pozostali uczestnicy, mieli w tym czasie możliwość zwiedzenia nowego gmachu Biblioteki, o którym słów kilka na końcu tekstu.

Następnie, po oficjalnych powitaniach gości uczestniczących w Zjeździe przez przedstawiciela władz Uniwersytetu, a także dyrektora Biblioteki UZ Ewy Adaszyńskiej, przewodniczący Rady Wykonawczej, dyrektor BG Politechniki Krakowskiej Marek Górski, przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie za rok 2015/2016 oraz za kadencję 2013/2016.

Zaproszonymi gośćmi tegorocznego Zjazdu byli przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Polskiej Izby Książki. Reprezentant PIK w swoim wystąpieniu podkreślił, że obecnie zarejestrowanych na polskim rynku jest około 2000 - 2500 (liczba ich się stale zmienia) wydawców. Borykają się oni z wieloma problemami, do których w szczególności, z ich punktu widzenia, należy nie rozwiązana do tej pory sprawa egzemplarza obowiązkowego dla bibliotek, a także skomplikowane przepisy prawa autorskiego. Poinformował, że wydawnictwa naukowe mogą liczyć na dotacje ministerialne. Natomiast, jeżeli chodzi o księgarnie, to aktualnie funkcjonuje ich około 2000, a ich z kolei największym problemem są wysokie ceny książek.

Pani Barbara Szczepańska, zajmująca się pracami związanymi z implementacją prawa autorskiego w bibliotekach, w ramach wideokonferencji, podsumowała działania w tym zakresie, podjęte w ostatnim roku. Podkreśliła, że to materia wielce skomplikowana, trudno o pogodzenie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

W dalszym ciągu dyrektor BUW Jolanta Talbierska wraz z Bożeną Jaśkowiak, reprezentującą Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiły stan prac nad przygotowywaną przez nie propozycją wspólnego dla wszystkich bibliotek akademickich systemu bibliotecznego nowej generacji do obsługi katalogów komputerowych. Miałby to być katalog umieszczony w tzw. „chmurze”, do którego poszczególne biblioteki wykupywałyby tylko dostęp, podobnie, jak to się ma z licencjami dostępu do baz danych. Zgłaszano wiele wątpliwości w tej kwestii, jako, że taka forma rozwiązania budzi wiele zastrzeżeń co do trudnych do przewidzenia kosztów licencji. Zważywszy, że nikt z współtworzących katalogi nie byłby właścicielem wprowadzonych danych, twórca oprogramowania stałby się w tym przypadku monopolistą, to wielce niebezpieczne rozwiązanie. Ponadto, przedstawiciele Centrum Nukat podkreślali, że zaproponowana firma nie ma w systemie tzw. „bufora”, do którego trafiają nie zatwierdzone jeszcze przez korektorów rekordy. Czas pokaże co z tego wyniknie w niedalekiej przyszłości.

Pierwszy dzień obrad zakończył się tradycyjnie już, uroczystą kolacją zorganizowaną przez gospodarzy Zjazdu, w mieszczącej się nieopodal hotelu, w którym uczestnicy byli zakwaterowani, Zielonogórskiej Palmiarni. Kolacja połączona była z występem kameralnego zespołu jazzowego, który wykonywał w większości znane standardy należące do tego gatunku muzyki. Niżej podpisanej koncert bardzo przypadł do gustu, jako że jest fanką jazzu, w przeszłości uczestniczącej w wielu organizowanych w Krakowie i nie tylko, koncertach „Jazz Jamborre”.

Drugi dzień obrad rozpoczęły wybory do Rady Wykonawczej na kadencję 2016-2020, a następnie, po przeliczeniu głosów, ogłoszenie nowego składu RW. Przewodniczącym został ponownie Marek Górski. Zainteresowanych pełnym składem nowej Rady odsyłam na stronę internetową KDBASP będącą częścią strony naszej Biblioteki, do oficjalnego protokołu ze Zjazdu, zamieszczonego zapewne niebawem.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano informacji przedstawionych przez Błażeja Fereta, dyrektora Politechniki Łódzkiej, który zasiada w komisji ministerialnej, zajmującej się licencjonowanymi źródłami elektronicznymi. Temat to zawsze bulwersujący, jako że zawsze występują problemy z przyznaniem dotacji na ich zakup.

W bieżącym roku został powołany 24 osobowy zespół zajmujący się tego typu sprawami, w tym tylko 3 bibliotekarzy (Błażej Feret, Jolanta Stępniak, Anna Grygorowicz). Aktualnie zmieniono zasady dotyczące wyboru baz, które powinny być dotowane przez MNiSW, zespół ma tylko opiniować wybór, a nie jak do tej pory, proponować konkretne bazy. W ubiegłych latach były przeznaczone „z góry” na ten cel konkretne środki pieniężne i w ramach tych limitów należało się zmieścić, natomiast teraz zespół ma wyznaczyć bazy danych do zakupu, nie martwiąc się o cenę, (jak im oznajmiono). Jednak, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, zmieniono kryteria przyznawania dotacji, nie w oparciu o statystyki wykorzystania tychże baz, lecz w oparciu o liczbę uczelni, w których bazy są dostępne, liczbę pracowników naukowych i studentów w tychże uczelniach, ale także o ocenę poszczególnych jednostek oraz liczby prac naukowych powstałych w oparciu o zasoby dostępnych baz. Czy to dobre zmiany, czas pokaże.

B. Feret podkreślił, że preferowane są licencje krajowe, dopiero potem komercyjne kontynuacje. W czasie spotkania poinformował także, że Web of Science nie jest już bazą na licencji krajowej, jej zakup zależeć będzie od zgłoszenia do zakupu przez kierującego ICM UW. Jednak już w tzw. „międzyczasie”, zmieniono decyzje w tym zakresie, bowiem pojawiła się na stronie WBN informacja z dnia 8 grudnia br. , że WoS znalazł się na liście licencji krajowej.

Dyrektor Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku A. Grygorowicz podkreśliła ponadto, że mimo przygotowywania przez biblioteki naukowe wszelakich analiz wykorzystania baz, ocena ta nie jest słyszana.

Dyrektor Uniwersytetu Opolskiego Barbara Szewczyk-Kłos przedstawiła problemy związane z przyznawaniem środków w ramach DUN. 8 września 2016 r. wyszło nowe Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków. Pokrótce omówiła sposób przygotowywania takiego wniosku, w oparciu o aktualne zasady i zmodyfikowany sposób ich przygotowywania. Podkreśliła, że wszystkie składane oświadczenia mają już charakter sformalizowany i mają być załączone wraz z właściwym wnioskiem o przyznanie celowej dotacji. Nie przesyłana jest już do Ministerstwa wypełniona części wniosku „A”, wysłana będzie na elektroniczną skrzynkę ministra z poziomu Biuletynu Zamówień Publicznych. Natomiast, nowo wprowadzone załączniki „B” pojawią się dopiero po wypełnieniu wniosku „A”, wcześniej nie są uwidocznione. Jeżeli jednak nie pojawiłyby się w odpowiednim momencie, należy fakt ten zgłosić bezpośrednio do OPI. Zatem, przed składaniem wniosków w ramach DUN, należy dokładnie zapoznać się z zapisami wyżej wymienionego komunikatu ministerialnego, który zawiera wszelkie wskazówki praktyczne w tym temacie.

Dyrektor Błażej Feret, odpowiedzialny za prace związane z udostępnianiem ankiety płacowej dotyczącej pracowników bibliotek naukowych, zachęcał wzorem lat ubiegłych, o rzetelne podejście do tematu oraz ich wypełnianie przez jak największą liczbę bibliotek, bowiem tylko w takim przypadku wartość tych ankiet ma jakiekolwiek znaczenie.

Lidia Derfert-Wolf wraz z Arturem Jazdonem zaprezentowali bazę AFBN oraz zasady współpracy. Poinformowali, że w niedalekiej przyszłości będzie rozbudowana o następne, praktyczne moduły.

Następnie zaproszono zebranych na zjazd dyrektorów bibliotek naukowych w 2017 r., który ma się odbyć w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Na koniec, obiecanych słów kilka jeszcze o samym nowym budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obiekt ten, składający się z jednej kondygnacji podziemnej i pięciu nadziemnych rzeczywiście sprawia imponujące wrażenie, zwłaszcza jego wnętrza, bardzo przestronne. Budowa została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jego powierzchnia wynosi około 8 tys. m kwadratowych. Służy nie tylko studentom Uczelni ale także mieszkańcom całego regionu. Czytelnicy mają w większości bezpośredni dostęp do zbiorów. Posiada półtoramilionowe zbiory biblioteczne, obejmujące nie tylko tematykę związaną z dyscyplinami wykładanymi na Uczelni, ale także cenne starodruki, rękopisy, dokumenty graficzne, zbiory muzyczne. Stanowiska komputerowe rozmieszczone zostały na całej przestrzeni bibliotecznej. Organizowane są tam również wystawy sztuki współczesnej, miejsce na to pozwala.

Jednak zawsze jest „jakieś ale”. Budynek zbudowany jest najprawdopodobniej z materiałów, które zakłócają, a często wręcz uniemożliwiają możliwość korzystania w jego wnętrzu z telefonów komórkowych. W tym celu należy wyjść po prostu na zewnątrz budynku, co w przypadku polskiego klimatu staje się dosyć uciążliwe, albo poszukiwać cierpliwie zasięgu w jego obrębie. Duże zastrzeżenia można mieć także co do rozwiązań klimatyzacyjnych, zastosowano taki ich rodzaj, którego efektów, praktycznie, zwłaszcza na wyższych piętrach w ogóle nie odczuwa się. Mimo, że Zjazd odbywał się w listopadzie, kiedy pogoda była zdecydowanie brzydka i zimna, we wnętrzach panował wręcz zaduch, trudno tam pracować. Niech słowa jednej z Pań Dyrektorek, uczestniczek spotkania, która skonstatowała, że „szkoda, że nie zabrałam ze sobą kostiumu kąpielowego”, będą obrazem warunków tam panujących. Tego pracownikom Biblioteki nie zazdroszczę.

Rekompensatą może być jedynie rozpościerający się piękny pejzaż z okoliczną zielenią i laskiem widocznym poprzez duże powierzchnie okienne, w pobliżu których rozmieszczone są stoły do pracy indywidualnej i grupowej użytkowników Biblioteki. Zapraszam na wirtualny spacer po Bibliotece wklejając w nowe okno przeglądarki adres http://www.projekt.bu.uz.zgora.pl/wp-content/themes/tech9/spacer/BZG_tour_out.swf (następnie klikając w pojawiające się sukcesywnie na ekranie, w miarę przechodzenia do następnych pomieszczeń bibliotecznych, zielone kółka).

Elżbieta Golec-Nycz

© 2009 Biblioteka Główna UEK