Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(48)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(48)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Spotkanie Sieci EUROPE DIRECT w Polsce - Kielce, 12 – 14 września 2016 r.

Organizatorami spotkania byli pan Jacek Alicki z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce z Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej ds. Komunikacji Społecznej i pan Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Pierwszego dnia spotkania pan Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce oraz pan Wiktor Poźniak, dyrektor biblioteki Kolegium Europejskiej w Natolinie poprowadzili spotkanie dotyczące spraw sieciowych Centrów Dokumentacji Europejskiej. Omówiono sytuacje w poszczególnych ośrodkach oraz najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem sieci CDE. Na spotkaniu zabrakło niestety przedstawicieli CDE w Szczecinie, Opolu, Białymstoku, Toruniu, Lublinie, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i CDE przy Uniwersytecie Wrocławskim. Podano informację, że otwarcie nowego ośrodka sieci CDE w Rzeszowie zostało przesunięte na październik.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja pana Macieja Leonarda Żybuli, reprezentującego firmę Social Art. Social Art to agencja marketingu internetowego, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w Social Media i Internecie. Zajmuje się kreowaniem wizerunku w sieci. Prezentacja dotyczyła obecności Centrów Dokumentacji Europejskiej w sieci.

Na koniec pierwszego dnia wszyscy uczestnicy wysłuchali wykładu dr Marka Prawdy, dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pt. „Funkcjonowanie Przedstawicielstwa KE w Polsce. Relacje Unia Europejska –Polska”. Przedstawicielstwo jest biurem Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. Zadaniem Przedstawicielstwa jest objaśnianie wpływu polityki UE na życie obywateli w Polsce, udzielanie polskiemu rządowi oraz innym organom i zainteresowanym stronom informacji o UE, oferowanie informacji służbom prasowym i medialnym na temat aktualnej polityki UE, reprezentowanie Komisji Europejskiej w Polsce oraz informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w naszym kraju. Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, a także przedstawicielstwa regionalne w Barcelonie, Belfaście, Bonn, Cardiff, Edynburgu, Marsylii, Mediolanie, Monachium i Wrocławiu. Informują one media i społeczeństwo o polityce UE oraz powiadamiają Komisję Europejską o ważnych wydarzeniach w kraju.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się prezentacją pana Michała Grzelaka z Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej pt. "Instrumenty Finansowe Programów UE w kontekście planu inwestycyjnego dla Europy". Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, poręczeń i leasingu dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy czas, przy mniejszych wymaganiach dotyczących zabezpieczeń, wkładu własnego czy historii kredytowej. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców na lata 2014-2020.

Następnie pan Bartosz Balcerzyk z Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce przybliżył działania BIPE. Biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego znajduje się w każdym państwie członkowskim. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, a także zachęcanie obywateli do głosowania w wyborach do PE. Pracownicy Biura odpowiadają na zadawane przez obywateli pytania dotyczące polityki UE, przekazują obywatelom informacje i materiały oraz organizują prezentacje i debaty na tematy związane z Europą. Organizują konferencje prasowe i na bieżąco informują media o wydarzeniach mających miejsce w Parlamencie. Współpracują z nauczycielami i z instytucjami naukowymi oraz udostępniają materiały szkoleniowe. BIPE nawiązuje kontakty z grupami zawodowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz z każdym, kto interesuje się sprawami Europy i rolą Parlamentu Europejskiego.

Kolejnym prelegentem był pan Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu, który wygłosił wykład pt. "Kryzys migracyjny w Europie i na Bliskim Wschodzie". Mówił o działaniach podejmowanych przez Unię Europejską w sytuacji największej masowej migracji w Europie od czasów drugiej wojny światowej. Aby uporać się z kryzysem Unia Europejska przyjęła szereg środków. Środki te mają za zadanie wspieranie prób zlikwidowania przyczyn kryzysu, jak również zwiększenie wsparcia dla osób potrzebujących pomocy humanitarnej zarówno w UE, jak i poza nią. Podejmowane są działania mające na celu relokację uchodźców już przebywających na terytorium UE, przesiedlenie osób potrzebujących pomocy z krajów sąsiadujących oraz zorganizowanie powrotów osób, które nie spełniają warunków azylowych.

Pani Maria Pamuła z Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) przybliżyła działalność Biura. Podstawowym celem UNHCR jest zabezpieczenie praw i dobra uchodźców. Biuro dąży do tego, aby mogli oni skorzystać z prawa do ubiegania się o status uchodźcy, a także znaleźć schronienie w innym kraju lub wrócić do ojczyzny w godny i bezpieczny sposób. Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce, mające siedzibę w Warszawie, funkcjonuje według warunków określonych w Umowie pomiędzy Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej statusu prawnego, immunitetów i przywilejów Wysokiego Komisarza i jego personelu w Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 r. Główne zadania Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce to monitorowanie dostępu osób starających się o uzyskanie statusu uchodźcy do terytorium Polski oraz do rzetelnych procedur azylowych, jak również poprawę warunków ich przyjmowania oraz szukanie trwałych rozwiązań dla osób objętych ochroną międzynarodową (osób, którym nadano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą), osób objętych innymi formami ochrony, a także bezpaństwowców. UNHCR w Polsce promuje rozwiązywanie problemu bezpaństwowości poprzez m.in. przystąpienie przez Polskę do konwencji dotyczących bezpaństwowości. Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce wspiera także działania na rzecz zaangażowania się Polski w przesiedlanie osób objętych ochroną międzynarodową.

Następnie przedstawiciele Centrów Dokumentacji Europejskiej, Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct i Team Europe wzięli udział w szkoleniu, przeprowadzonym przez pracowników Instytutu Psychoimmunologii IPSI, zatytułowanym: "Egzekwowanie i konstruktywna krytyka – jak sobie radzić i budować dobre relacje." Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak dać komuś do zrozumienia bez agresji, że jego zachowania tolerować nie zamierzają. Jak zaznaczyć swoje granice, a jednocześnie nie przekroczyć cudzych. Oraz, że zarówno krytykowanie jak i odebranie krytyki, może być doświadczeniem twórczym i nie musi budzić przykrych emocji oraz chęci odwetu. Mogli dowiedzieć się w ten sposób, że asertywna krytyka jest możliwa. To taki sposób mówienia o tym, co mi nie pasuje, w którym mówimy o swoich odczuciach w odniesieniu do zachowania drugiej osoby. Zawsze też należy mówić o tym, co druga osoba robi, a nie jaka jest.

W trzecim dniu spotkania uczestnicy zwiedzili Jaskinię Raj (http://jaskiniaraj.pl/pl/jaskinia-raj.html) i Centrum Neandertalczyka (http://jaskiniaraj.pl/pl/pierwsze-centrum-neandertalczyka.htm).

Magdalena Bednarek

© 2009 Biblioteka Główna UEK