Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(46)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(46)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Narada bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT,
28 września 2015 r., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

W dniu 28 września 2015 r. odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu narada bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu wraz z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zebranych uczestników przywitali: wicedyrektor Biblioteki UAM Piotr Karwasiński oraz kierownik Centrum NUKAT Ewa Kobierska-Maciuszko. Dyskusję prowadziła kierownik Oddziału Opracowania Czasopism i Wydawnictw Ciągłych Biblioteki UAM Aleksandra Mikołajska.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Centrum NUKAT, w trzech referatach, przedstawili najistotniejsze zmiany dotyczące opracowania wydawnictw ciągłych:

  1. Wydawnictwa ciągłe jako część katalogu centralnego NUKAT: zmiany, nowości, propozycje (Magdalena Rowińska);
  2. Chamo: nowa prezentacja danych w aspekcie wydawnictw ciągłych (Iwona Wiśniewska);
  3. Katalogowanie wydawnictw ciągłych z wykorzystaniem RDA (Leszek Śnieżko).

Uczestnicy zostali poinformowani o nowej stronie Centrum NUKAT. Zwrócono szczególną uwagę na następujące nowości:

  • przyjazny wygląd strony i jej funkcjonalność;
  • w Warsztacie wymagający logowania dostęp do rekordów usuniętych z bufora oraz do bazy Zmiany tytułów wydawnictw ciągłych;
  • w Szkoleniach harmonogram planowanych szkoleń oraz formularz Zaproponuj szkolenie;
  • czat informacyjny - możliwość komunikowania zarówno z poziomu strony, jak i katalogu NUKAT.

Od 1 października 2015 r. wraz ze stroną nową odsłonę zyskał także katalog NUKAT. Największą zaletą interfejsu Chamo są fasety, które pozwalają przypisać jeden obiekt do wielu kategorii. Obok faset pojawiły się m.in. zakładki towarzyszące poszczególnym opisom (Gdzie wypożyczyć, Szukaj w innych bibliotekach, Szukaj wersji online, Gdzie kupić, Recenzje, opinie, blogi), a także mapka z geolokalizacją najbliższej biblioteki posiadającej egzemplarz, czy zasób poszukiwanej publikacji. Do informacji o wydawnictwach ciągłych można dotrzeć korzystając m.in.: z faset, słów kluczowych (operatory logiczne), kodów wyszukiwawczych dla wartości z pól stałej długości, przeglądając listy haseł (ważne - tu nie działa maskowanie) i wyszukiwania zaawansowanego. Centrum NUKAT pracuje nad dodatkowymi elementami do wyszukiwania. W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku nastąpi zamknięcie katalogu centralnego w celu jego reindeksowania.

RDA - nowy międzynarodowy standard katalogowania to kolejny ważny temat obrad, którego omówienie nasunęło wiele pytań i wzbudziło ożywioną dyskusję. Zgodzono się, że przy tworzeniu rekordów dla wydawnictw ciągłych konieczne jest wypracowanie innych rozwiązań niż przyjęte już dla wydawnictw zwartych. Dla przykładu: zniesienie "zasady trzech" - w rekordach dla wydawnictw ciągłych konieczne jest zastosowanie ograniczeń w podawaniu instytucji i osób odpowiedzialnych za dane wydawnictwo; wprowadzenie pola 1xx i tytułów ujednoliconych (130, 240) wymaga dalszych badań, przy uwzględnieniu ewentualnych zmian w polach związków; rezygnacja ze stosowania skrótów (przejmuje się tylko te, które są na dokumencie) wymaga wspólnych ustaleń dla całości NUKAT; wprowadzenie pól z grupy 33x – pola te zostaną wprowadzone we wszystkich rekordach, przewidywany termin - styczeń 2016 r. Należy podkreślić, że wprowadzenie filozofii RDA jest konieczne i nieuniknione, jeśli nie chcemy pozostać w tyle za ogólnoświatowymi trendami w katalogowaniu.

Następna nowość dla czasopiśmienników to rekord analityczny dla wydawnictw ciągłych. Od 2016 roku będzie możliwość wprowadzania do katalogu NUKAT rekordów analitycznych dla artykułów, referatów, sprawozdań, komunikatów z czasopism i prac zbiorowych. O kompletności opracowywanych publikacji zadecydują same biblioteki.

Drugim punktem spotkania była część dyskusyjna poświęcona tematom zgłoszonym przez bibliotekarzy opracowujących wydawnictwa ciągłe, w tym przez jego uczestników. Dyskusja ta miała na celu omówienie bieżących problemów związanych z katalogowaniem czasopism szczególnych, których opracowanie nie jest jednoznaczne i może budzić wątpliwości, a także przyjęcie konkretnych w tym zakresie rozwiązań. Dyskutowano m.in. nad opracowaniem reprintów, serii monograficznych i zeszytów tematycznych, opisem bibliograficznym na podstawie skanów, polami związków, czy linkami do wersji elektronicznych.

Podsumowując, spotkanie było bardzo owocne. Udało się przedyskutować wiele pilnych kwestii i wypracować kilka ważnych rozwiązań. Część problemów, zwłaszcza tych związanych z RDA, została zaledwie zasygnalizowana i wymaga dalszych dyskusji.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK