Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(45)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(45)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Webinarium „Stosowanie jhp KABA w katalogu Nukat”, 18-22 maja 2015 r.

W dniach 18-22 maja 2015 r. pracownicy Oddziału Wydawnictw Ciągłych oraz Oddziału Opracowania Zbiorów naszej Biblioteki uczestniczyli w szkoleniu online prowadzonym przez Centrum NUKAT. Spotkanie szkoleniowe skierowane było do bibliotekarzy zainteresowanych stosowaniem słownictwa języka haseł przedmiotowych KABA w bazie NUKAT. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodyką stosowania jhp KABA oraz zdobycie przez nich umiejętności wykorzystania go w zakresie opracowania dokumentów z różnych dziedzin. Warunkiem zaliczenia szkolenia i otrzymania uprawnień do stosowania jhp KABA w katalogu NUKAT jest uzyskanie pozytywnej oceny samodzielnie opracowanych dokumentów. Ze względu na duże zainteresowanie webinarium i ogromną liczbę uczestników osoby zgłoszone na szkolenie zostały podzielone na dwie grupy:

 • uczestników „biernych” czyli osoby, które stosują jhp KABA – dla nich zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie oceny dokumentów opracowanych w katalogu NUKAT. Ci uczestnicy logowali się na szkolenie inicjując wspólną sesję dla kilku osób z jednej biblioteki i brali udział w wykładach oraz biernie w wybranych ćwiczeniach, bez możliwości konsultacji;
 • uczestników „czynnych” czyli osoby, które jeszcze nie stosują jhp KABA – brali oni udział w całości szkolenia. Ci uczestnicy logowali się na szkolenie pojedynczo – każda osoba przy swoim komputerze. Zaliczenie dla tej grupy będzie polegało na opracowaniu 10 dokumentów z różnych dziedzin w ciągu miesiąca od ukończenia szkolenia.

Webinarium odbywało się przez 5 kolejnych dni w godz. 9-16. Uczestniczyli w nim bibliotekarze z całej Polski. Program obejmował następujące zagadnienia:

Dzień pierwszy:

 1. Stosowanie jhp KABA – wprowadzenie (wykład);
 2. Stosowanie jhp KABA w NUKAT - organizacja pracy (wykład);
 3. Warsztat pracy w opracowaniu dokumentów w jhp KABA (wykład);

Dzień drugi:

 1. Opracowanie dokumentów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (wykład);
 2. Dokumenty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (ćwiczenia);

Dzień trzeci:

 1. Omówienie opracowania dokumentów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (ćwiczenia);
 2. Opracowanie dokumentów z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formalnego (wykład);
 3. Dokumenty opracowywane z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formalnego (ćwiczenia);

Dzień czwarty:

 1. Opracowanie dokumentów z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (wykład);
 2. Opracowanie dokumentów z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (ćwiczenia);

Dzień piąty:

 1. Omówienie opracowania dokumentów z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formalnego (ćwiczenia);
 2. Podsumowanie szkolenia – omówienie ćwiczeń.

Było to pięć dni zajęć obfitujących w wykłady i ćwiczenia, intensywnych i wyczerpujących, zwłaszcza dla osób biorących udział w całości szkolenia. Jeszcze przed rozpoczęciem webinarium uczestnicy „czynni” zostali poproszeni o przygotowanie skanów pięciu dokumentów zawierające: stronę tytułową, spis treści, wprowadzenie i inne istotne z punktu widzenia opracowania rzeczowego elementy oraz przesłanie ich na adres mailowy osoby prowadzącej szkolenie. Skany te posłużyły organizatorom do przeprowadzenia ćwiczeń w czasie szkolenia.

Pod czujnym okiem szkolących bibliotekarze dokonywali analizy treściowej i charakterystyki wyszukiwawczej w jhp KABA przygotowanych przez siebie dokumentów. Zespołowo opracowywano dokumenty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych oraz z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formalnego. Teraz przyszedł czas na pracę indywidualną. Pozostaje życzyć wszystkim uczestnikom powodzenia w zaliczeniu szkolenia.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK