Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(45)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(45)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Bieżąca informacja Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa UEK

Spis zakupionych książek:

 1. Airey D. [2015] Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa odsłona. Gliwice: Helion.
 2. Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N., Malinowska P. [2014], Opakowania kosmetyków – aspekty towaroznawcze i marketingowe. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 3. Bilek M., Pasternakiewicz A., Typek J. [2014], Dietetyka. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 4. Broadhurst C.L. [2012], Stosujemy miód. Pyłek pszczeli, mleczko pszczele, propolis – leki natury. Mszczonów: Fundacja Źródła Życia.
 5. Chłodnictwo. Technologia w piekarni. [2015], Red. naukowa K. Lösche. Warszawa: PWN.
 6. Chłopek E. [2014], Pożywienie a leki. Wpływ żywności na efekt działania leków. Warszawa: WFW.
 7. Czerniawski B., Czerniawski J. [2012], Opakowania z tworzyw sztucznych produkowane i stosowane w Polsce. Perspektywa historyczna. Warszawa: BusinessImage.
 8. Demchuk O.M., Topyła M., Kapłon K.[2014], Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych. Lublin: Wydaw. UMCS.
 9. Dziewanowska K., Kacprzak A. [2013], Marketing doświadczeń. Warszawa: PWN
 10. Elementy metodyki rozprawy doktorskiej. [2015]. Red. nauk. K. Kuciński. Warszawa: DIFIN.
 11. Fiell Ch., Fiell P. [2015], Design. Historia projektowania. Warszawa: Arkady.
 12. Fisk P. [2014], Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców. Warszawa: Oficyna a WoltersKluwer business.
 13. Friedfich M. [2013], Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
 14. Golinowska M. [2013], Rozwój rolnictwa ekologicznego. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy.
 15. Góralczyk I., Tytko R. [2013], Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne. Kraków: Wydaw. Stowarzyszenia Słowaków w Polsce.
 16. Grzegorzewska E., Niziałek I., Olkowicz M. [2013], Współczesne koncepcje zarządzania w sektorze drzewnym. Warszawa: SGGW.
 17. Hessmann-Kosaris A. [2015], Woda jest najlepszym lekarstwem. Kraków: Wydaw. A.A.
 18. Jakość i prozdrowotne cechy żywności. [2010], Red. M. Wojtatowicz i J. Kawy-Rygielskiej. Wrocław: UWP.
 19. Jastrzębska G. [2013], Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie. Warszawa: WKiŁ.
 20. Jeleńska A. [2014], Jak przyjmować reklamacje. Poradnik dla sprzedawców i usługodawców. Kraków: Forum Doradców Podatkowych.
 21. Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964-2014. [2014], Kraków: Wydaw. ASP
 22. Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja. [2015], Pr. zbiorowa. A. Dąbrowska i inni. Warszawa: PWE.
 23. Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki. Metoda i narzędzia zarządzania a logistyka w przykładach. Tom II. [2015], Red. nauk. Marta Kadłubek. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 24. Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki. Strategia i dystrybucja w logistyce produkcji i usług. Tom I. [2015], Red. nauk. Marta Kadłubek. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 25. Krupiński J. [2014], Filozofia kultury designu. W kręgu myśli Andrzeja Pawłowskiego. Kraków: Wydaw. ASP.
 26. Langley-Evans S. [2014], Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.
 27. Łodziana-Grabowska J.[2015], Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 28. Materiały w branży skórzanej: bezpieczeństwo i ochrona środowiska. [2014], Red. T. Sadowski, P. Olszewski. Kraków: Instytut Przemysłu Skórzanego. – DAR
 29. Mrowiec J. [2015], Herbata. Moc smaku i aromatu. Warszawa: BUCHMANN.
 30. Obuwie: projektowanie i technologia wytwarzania. [2014], Red. L. Przyjemska, B. Rajchel-Chyla, J. Alvarez. Kraków: Instytut Przemysłu Skórzanego. - DAR
 31. Organizacja i monitorowanie procesów transportowych. [2015], Pr. zbiorowa. M. Hajdul i inni. Biblioteka Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 32. Oświadczenie żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu prezentacji i reklamie żywności Komentarz. [2015], Red. A. Balicki, D. Szostek, A.Szymecka-Wesołowska. Warszawa: WoltersKluwer.
 33. Padlewska K. [2015], Medycyna estetyczna i kosmetologia. Warszawa: PZWL.
 34. Pamplona Roger J.D. [2014], Lecznicza żywność. Warszawa: Wydaw. Nowy Styl Życia.
 35. Podgórski J. [2010], Statystyka dla studiów licencjackich. Warszawa: PWE.
 36. Popp F-A. [2010], Przekaz jedzenia czyli co nas odżywia. Warszawa: Virgo.
 37. Prawo konsumenta. Nowe regulacje prawne. Stan prawny 18 stycznia 2015 r. [2015], Bielsko-Biała: Wydaw. Od. Nowa.
 38. Rabiej M. [2012], Statystyka z programem Statistica. Gliwice: Helion.
 39. Rekowski M. [2013], Światowe rynki wina. Poznań: Wydaw. Akademia.
 40. Rosik-Dulewska Cz. [2015], Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. 6. Uaktualnione. Warszawa: PWN.
 41. Skowron-Jaskólska M., Ciesielski W. [2014], Zadania rachunkowe z analizy instrumentalnej. Skrypt dla studentów chemii i analityki chemicznej. Łódź: Wydaw. UŁ.
 42. Stasiuk K., Maison D. [2014], Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.
 43. Szczerski A. [2014], Sztuka projektowania. Z historii Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964-2014. Kraków: Wydaw. ASP.
 44. Szymonik A., Bielecki M. [2015], Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Warszawa: DIFIN.
 45. Śliwczyński B., Koliński A.: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji. Wyd. 2. [2014], Biblioteka Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 46. Śmiechowska M. [2013], Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewniania jakości i bezpieczeństwa towarów. Gdynia: Akademia Morska.
 47. Technologia chemiczna organiczna – wybrane zagadnienia. [2013]. Pod red. E. Kociołek-Balawajder. Wrocław: Wydaw. UE.
 48. Tytko R. [2014], Urządzenia i systemy energii odnawialnej. Wyd. V. Kraków: Wydaw. Stowarzyszenia Słowaków w Polsce.
 49. Walicka M., Czemiel-Grzybowska W. [2015], Przedsiębiorczość dla inżynierów. Warszawa: DIFIN.
 50. Walkenbach J., Alexander M. [2014], Analiza i prezentacja danych w Microsoft Exel. Gliwice: Helion.
 51. Wasilewski Z., Burski J. [2014], Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy.
 52. Wybrane zagadnienia z chemii żywności. Skrypt do ćwiczeń. [2012], Red. T. Fortuna, J. Rożnowski. Kraków: UR.
 53. Zymonik K. [2015], Odpowiedzialność za produkt w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 54. Żywność pochodzenia zwierzęcego – wybrane zagadnienia z przetwórstwa i oceny jakościowej. [2014], Red. D. Jaworska. Warszawa: SGGW.
 55. Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka [2014], Pod red. S. Urbana. Wrocław: UE.
 56. Isidorow W.A. [2013], Alchemia pszczół. Pszczoły i produkty pszczela oczami chemika. Stróże: Wydaw. Sądecki Bartnik.
 57. Kwaśna H. [2014], Mikrobiologia rolnicza. Poznań: Wydaw. UP.
 58. Kindstedt P.S. [2012], Kulturalna historia sera. Warszawa: Wydaw. DK Media Poland.
 59. Błażejewski R. [2015], Sedymentacja cząstek ciała stałego. Podstawy teorii z przykładami zastosowań. Warszawa: PWN.
 60. Nizioł J. [2013], Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki. Warszawa: WNT.
 61. Pikoń A. [2015], AutoCAD 2014 PL. Gliwice: Helion.
 62. Wolfe D. [ 2015], Superżywność. Jedzenie i medycyna przyszłości. Białystok: VIVANTE.
 63. Encyklopedia pszczelarska. [2013], Pod red. J. Wilde. Warszawa: PWRiL.
 64. Danowski B. [2015], Zakupy w sieci dla seniorów. Gliwice: Helion.
 65. Tablice matematyczne [2014], Pod red. W. Mizerskiego. Warszawa: Adamantan.
 66. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. [2015], Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne. Warszawa: CeDeWu.PL.
 67. Anielak A.M. [2015], Wysokoefektywne metody oczyszczania wody. Warszawa: PWN.
 68. Norman D. A. [ 2015], Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie. Warszawa: ARKADY.
 69. Hamrol A. [2015], Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN, SIX SIGMA i inne. Warszawa: PWN.
 70. Woźniacka R. [2012], Zarys anatomii człowieka dla szkół medycznych. Kraków: FWH A-Z. Adam Zborowski.
 71. Birch K., MacLaren D., George K. [2012], Fizjologia sportu. Krótkie wykłady. Warszawa: PWN.
 72. Konferencja ORTHO-SHOES 2005 „Obuwie profilaktyczne i ortopedyczne dla dzieci i dorosłych. Potrzeby rynku – wymagania stóp – zaopatrzenie”. Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie, Kraków 21 – 22.06.2005r.
 73. II Konferencja ORTHO-SHOES 2006 pt. „Obuwie i wkładki ortopedyczne” Kraków, 9.06.2006 r.
 74. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ORTHO-SHOES 2007 pt. „Obuwie i wkładki profilaktyczne oraz ortopedyczne. Kraków, 15.06.2007r.
 75. IV Konferencja Naukowo-Techniczna ORTHO-SHOES 2008 „Obuwie i wkładki ortopedyczne oraz profilaktyczne”. Kraków, 10 października 2008 r.
 76. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ORTHO-SHOES 2010 „Obuwie i wkładki ortopedyczne oraz profilaktyczne”. Kraków, 23-24.04.2010 r.
 77. Nowakowski P. [2015], Logistyka recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od projektowania po przetwarzanie. Gliwice: Wydaw. PŚ
 78. Judek S., Skibicki J. [2014], Metrologia w transporcie. Laboratorium. Gdańsk: Wydaw. PG
 79. Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W. [2014], Lean manufacturing doskonalenie produkcji. Rzeszów: Wydaw. PRz
 80. Jakucewicz S. [2014], Wstęp do papiernictwa. Warszawa: Wydaw. PW
 81. Żmihorska-Gotfryd A., [2015], Wybrane zagadnienia biologicznej degradacji polimerów. Rzeszów: Wydaw. PRz
 82. Gałązka-Frideman J., Szlachta K. 2014, Jak opracowywać i interpretować wyniki pomiarów. Warszawa: Wydaw. PW
 83. Pampuch R. 2013, Wykłady o ceramice. Kraków: Wadaw. AGH
 84. Kozakiewicz P. 2012, Fizyka drewna w teorii i zadaniach. Warszawa: Wydaw. SGGW

Prenumerata Norm:

 1. PN-EN 590:2013-12P Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań
 2. PN-EN 61340-4-4:2012P Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych
 3. PN-EN ISO 13485:2012P Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych
 4. PN-EN ISO 14050:2010P Zarządzanie środowiskowe – Terminologia
 5. PN-EN ISO 4264:2010/A1:2013-07P Przetwory naftowe -- Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze średnich destylatów metodą równania czterech zmiennych
 6. PN-ISO 10241-1:2014-12P Hasła terminologiczne w normach -- Część 1: Wymagania ogólne oraz przykłady prezentacji
 7. PN-ISO 9950:2014-12P Przemysłowe oleje hartownicze -- Oznaczanie właściwości chłodzących -- Metoda badań z użyciem sondy ze stopu niklu
 8. PN-EN 13361:2013-10P Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór
 9. PN-EN 13362:2013-10P Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów
 10. PN-EN 206:2014-04P Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 11. PN-EN 572-5:2012P Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 5: Szkło wzorzyste
 12. PN-EN 572-8:2012P Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 8: Wymiary handlowe i ścisłe
 13. PN-EN ISO 15189:2013-05P Laboratoria medyczne -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji
 14. PN-EN 13804:2013-06P Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie pierwiastków śladowych i ich form chemicznych -- Uwagi ogólne i wymagania szczegółowe
 15. PN-EN 15037-2+A1:2011P Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe
 16. PN-EN 15037-3+A1:2011P Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne
 17. PN-EN 15382:2013-10P Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu
 18. PN-EN 15442:2011P Stałe paliwa wtórne -- Metody pobierania próbek
 19. PN-EN 16256-1:2013-03P Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne teatralne -- Część 1: Terminologia
 20. PN-EN ISO 11731-2:2008P Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella -- Część 2: Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii
 21. PN-EN ISO 14031:2014-01P Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej – Wytyczne
 22. PN-EN ISO 7887:2012P Jakość wody -- Badanie i oznaczanie barwy
 23. PN-ISO 3014:2015-02P Przetwory naftowe -- Oznaczanie punktu dymienia nafty
 24. PN-ISO 6297:2015-02P Przetwory naftowe -- Paliwa lotnicze i destylatowe -- Oznaczanie przewodności elektrycznej
 25. PN-ISO 8216-1:2015-02P Przetwory naftowe -- Klasyfikacja paliw (klasa F) -- Część 1: Rodzaje paliw żeglugowych
 26. PN-ISO 8217:2015-02P Przetwory naftowe -- Paliwa (klasa F) -- Specyfikacje paliw żeglugowych
 27. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
 28. PN-EN ISO 9308-2:2014-06P Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
 29. PKN-CEN/TR 16227:2015-04P Ciekłe przetwory naftowe -- Biośrodki smarowe -- Zalecenia dotyczące terminologii i charakterystyki biośrodków smarowych i biobazowych środków smarowych

Zakupione normy:

30. PN-EN ISO 13934-1:2013-07E Tekstylia -- Właściwości płaskich wyrobów przy rozciąganiu -- Część 1: Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska

Propozycje dotyczące zakupów do BWT proszę składać:

KSIĄŻKI - Kustosz Anna Masłowska anna.maslowska@uek.krakow.pl

CZASOPISMA - Kustosz Elżbieta Ustarbowska ustarboe@uek.krakow.pl

NORMY - Referent Piotr Fortuna fortunap@uek.krakow.pl

Polecamy artykuły w Biuletynie Informacyjnym BG UEK

Anna Masłowska: „Baza danych SpringerLink”

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=art_springer

Piotr Fortuna, Anna Masłowska: „Nowa strona domowa Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa UEK”

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=cwz_bwt

Przypominamy o przygotowanych dla studentów Wydziału Towaroznawstwa narzędziach umożliwiających znalezienie fachowej i bieżącej literatury. Wszystkie pomoce opracowane są w postaci artykułów dostępnych na stronie domowej BWT http://kangur.uek.krakow.pl/bwt/

Baza Springer Link

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=art_springer

Serwis Ekonomia on-line. Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie.

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=art_ekonomia_online

Przewodnik po bazach i portalach dla studentów WT

http://kangur.uek.krakow.pl/bwt/?page_id=697http://

Pełnotekstowa baza danych Science Direct dla Towaroznawców

http://kangur.uek.krakow.pl/bwt/?page_id=722http://

Platforma Wiley Online Library zasobem źródłowych materiałów o profilu towaroznawczym

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=art_wiley

Linki do powyższych narzędzi znajdują się w zakładkach strony domowej BWT:

Aktualności http://kangur.uek.krakow.pl/bwt/

E-Źródła http://kangur.uek.krakow.pl/bwt/?page_id=757

Ponadto polecamy:

Przydatne linki http://kangur.uek.krakow.pl/bwt/?page_id=232

Pamiętajcie Państwo również, o możliwości zdalnego dostępu (np. z domu) do wyżej wymienionych fachowych baz oraz portali za pośrednictwem BG UEK

Ze zdalnego dostępu mogą korzystać – po zalogowaniu się – pracownicy oraz studenci UEK (wszystkich rodzajów studiów), zapisani do Wypożyczalni BG UEK i posiadający ważną (w bieżącym roku akademickim – nie dotyczy pracowników) kartę biblioteczną/ELS.

Dostęp uruchamiany jest automatycznie. Dane odświeżane są raz dziennie (o północy).

Przy logowaniu należy podać:

 • Nazwa użytkownika: numer karty bibliotecznej (2020……….) > na odwrocie ELS
 • Hasło: seria i nr dowodu tożsamości (seria dużymi literami, numer bez spacji).

UWAGA: Stanowiska dostępu do czasopism: SIGMA-NOT, Pro-Test, FodLex na okres remontu (01.07-30.09.2015 r.) zostaną przeniesione do Czytelni Czasopism BG UEK.

mgr Anna Masłowska

inż. Piotr Fortuna

© 2009 Biblioteka Główna UEK