Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Bibliotheca Nostra

Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy (http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/) udostępniany jest w sieci od 2009 roku. Wcześniej ukazywał się pod nazwą „Bibliotheca Nostra. Biuletyn Informacyjny”. Czasopismo wydawane jest przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i powstaje przy współudziale Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach.

Jak czytamy na stronie domowej, kwartalnik „… jest periodykiem poświęconym współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu teoretycznym (artykuły), jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Każdy numer w ujęciu wieloaspektowym prezentuje wybrane zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk pokrewnych. Oprócz specjalistycznych tekstów naukowych są zamieszczane materiały sprawozdawcze, omówienia i recenzje oraz informacje o wydarzeniach”.

Zwraca uwagę wysoki poziom publikowanych materiałów.

Pismo zawiera stałe sekcje: artykuły, materiały, sprawozdania, omówienia i recenzje oraz wydarzenia. Warto wymienić tytuły ciekawszych numerów tematycznych wydanych do tej pory: E-learning w bibliotece, Kształcenie użytkowników bibliotek szkół wyższych, Opracowanie dokumentów, Psychologia w bibliotece. Następne numery kwartalnika mają być poświęcone m.in. biblioterapii, normalizacji i standardom oraz usługom bibliotecznym.

Pełne teksty wydanych do rej pory numerów Bibliotheca Nostra dostępne są w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej ŚBC (http://www.sbc.org.pl/dlibra).

Aureliusz Potempa

© 2009 Biblioteka Główna UEK