Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

W dniach 12 listopada – 11 grudnia 2013 r. odbyłam miesięczny staż zawodowy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej. Opiekunem stażu była pani mgr inż. Marzena Marcinek, kierownik Oddziału Informacji Naukowej.

Staż rozpoczęłam w Oddziale Informacji Naukowej, gdzie poznałam strukturę Biblioteki, obowiązujący w niej regulamin oraz zakres tematyczny zbiorów, zapoznałam się też ze stroną internetową Biblioteki. Włączono mnie w prace bieżące Oddziału polegające na modyfikowaniu rekordów w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej. Miałam okazję zapoznać się z projektem SUW (Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych) oraz postępami w jego realizacji.

W Oddziale Zbiorów Zwartych, kierowanym przez panią mgr Paulinę Kot, przyglądałam się pracy Sekcji Gromadzenia Zbiorów i Sekcji Opracowania Zbiorów. Zaprezentowano mi moduł gromadzenia zbiorów w systemie TINLIB, zasady akcesji oraz zmiany, jakie nastąpią po wdrożeniu w Bibliotece PK zintegrowanego systemu bibliotecznego KOHA, które mają nastąpić w 2014 roku. Pokazano mi również jak wygląda opracowanie rzeczowe księgozbioru z wykorzystaniem UKD.

W Oddziale Informatyzacji Biblioteki, którego kierownikiem jest pani mgr Dorota Lipińska, zapoznałam się z pracami nad digitalizacją prac doktorskich oraz wdrożeniem systemu bibliotecznego KOHA.

Najwięcej czasu spędziłam w Oddziale Udostępniania Zbiorów, którym kieruje pani mgr Agnieszka Bogusz. Miałam okazję uczestniczyć w dyżurach w Czytelni Głównej oraz poznać pracę Wypożyczalni. Jeden dzień spędziłam w Wypożyczalni Międzybibliotecznej, w której poznałam stworzony dla Biblioteki PK program INTERLIB, ułatwiający sprawną obsługę dużej liczby zamówień. Pomagałam również w porządkowaniu, czyszczeniu i przenoszeniu zbiorów wydanych po 1945 r., które znajdują się w magazynie Biblioteki.

W Oddziale Zbiorów Ciągłych i Elektronicznych, którego kierownikiem jest pani mgr Helena Juszczyk, uczestniczyłam w dyżurach w Czytelni Czasopism oraz poznałam zasady zakupu czasopism polskich i zagranicznych. Miałam możliwość włączenia się w prace związane z akcesją oraz przygotowywaniem plików ze spisami treści czasopism, które są udostępniane w katalogu Biblioteki.

Tydzień spędziłam również w Oddziale BPK na Wydziale Mechanicznym (BWM), którym kieruje pan mgr Piotr Pitala. Zobaczyłam jak działa moduł Wypożyczeń, uczestniczyłam w dyżurach w Wypożyczalni i Czytelni oraz poznałam obsługę kafejki internetowej dla studentów. Bardzo spodobał mi się program służący do ewidencji użytkowników w Czytelniach, napisany specjalnie na potrzeby Biblioteki. Dzięki niemu nie ma już ksiąg odwiedzin a czytelnicy są rejestrowani poprzez skanowanie karty bibliotecznej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Moje prace i spotkania z kierownikami i pracownikami BPK w ramach stażu przebiegły bardzo interesująco oraz w wyjątkowo przyjaznej i życzliwej atmosferze, za co jestem wdzięczna wszystkim pracownikom Biblioteki PK.

Kinga Zięcik

© 2009 Biblioteka Główna UEK