Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

XVII Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Organizatorami spotkania, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-10 grudnia 2013 roku, było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy XVII Konferencji polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej zostali powitani przez prof. Dariusza Milczarka, dyrektora Centrum Europejskiego UW oraz dr Ewę Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Wykład inauguracyjny „Rola Internetu w informacji UE” wygłosiła prof. Marta Grabowska z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Następnie doc. dr Anna Ogonowska z Centrum Europejskiego UW przedstawiła polską politykę informowania o UE w latach 1989-2012. W kolejnym wykładzie doc. dr Jana Planavova-Latanowicz z Centrum Europejskiego UW przybliżyła uczestnikom konferencji Europejską Konwencję Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych.

Uczestnicy Konferencji odwiedzili instytucję ich goszczącą czyli Bibliotekę Centrum Europejskiego UW i zapoznali się z jej funkcjonowaniem.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się wykładem „Rola Trybunału Sprawiedliwości UE w procesie integracji europejskiej", który wygłosił Maciej Tauber z Centrum Europejskiego UW.

Pan Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce poruszył kwestie współpracy sieci krajowej oraz możliwości wypracowania wspólnej strategii działania.

Kolejni uczestnicy spotkania Przemysław Bartuszek z Centrum Europejskiego UW, Jędrzej Leśniewski z Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Julia Rusinowicz z Biblioteki Europejskiej MSZ zaprezentowali temat wykorzystania mediów społecznościowych w swoich bibliotekach.

Drugi dzień konferencji zakończyła relacja Olgi Gierulskiej, reprezentującej Centrum Europejskie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z seminarium szkoleniowego w Brukseli, z którego sprawozdanie zamieszcza w niniejszym Biuletynie Anna Tokarczyk.

Kolejne spotkanie pracowników sieci CDE w Polsce zaplanowano na czerwiec 2014 roku a odbędzie się ono w Olsztynie.

Magdalena Bednarek

© 2009 Biblioteka Główna UEK