Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Serwis Ekonomia on-line.
Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie.

Wydawany od 2000 r. przez Bibliotekę Główną UEK serwis tematyczny Ekonomia On-line jest jedynym w swoim rodzaju, kierowanym do pracowników i studentów UEK, źródłem informacji o internetowych zasobach naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Intencją serwisu jest stworzenie prostej bazy, która może być wykorzystana w procesie dydaktycznym przez kadrę naukową lub przy wyszukiwaniu danych i literatury do pisania pracy dyplomowej przez studentów.

Liczący już 3912 stron (rekordów) serwis przez 13 lat ulegał licznym przeobrażeniom zarówno pod względem zakresu tematycznego, aktualności zamieszczanych w nim informacji jak i redakcji opracowywanych źródeł. Wyszukaniem zamieszczanych danych w Ekonomia On-line, merytoryczną oceną ich przydatności, wreszcie opracowaniem i aktualizacją zajmują się wyłącznie pracownicy Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa UEK.

Dzięki systematycznej, kwartalnej aktualizacji serwisu to wyjątkowe narzędzie wyszukiwania źródeł naukowych jest bieżącym przewodnikiem ułatwiającym dotarcie do polskich i zagranicznych periodyków, źródeł informacyjnych, encyklopedii, słowników, organizacji i instytucji, ośrodków naukowych, baz danych, portali i stron tematycznych. Jest również Ekonomia on-line obrazem rozwoju, dynamiki i popularności zagadnień oraz informacji z zakresu nauk ekonomicznych.

Serwis podzielony jest na 16 działów: Bankowość i Finanse, Badania operacyjne i decyzje, Ekonometria, statystyka, Ekonomia, Historia myśli ekonomicznej, Handel, marketing, reklama, Ochrona środowiska, Praca, Towaroznawstwo, Turystyka i rekreacja, Ubezpieczenia, Zarządzanie ogólne, Zarządzanie informacją, Zarządzanie jakością, Zarządzanie wiedzą, Źródła ogólne (rys. 1). Przeszukiwanie zawartości serwisu można rozpocząć z pozycji strony tytułowej wg wspomnianych działów lub według typu źródła (zakładka z lewej strony).

Rys 1. http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/ekonomia/

Przykładowe efekty wyszukiwania wg zawartości działów: Ekonomia, Źródła ogólne i Towaroznawstwo

W obrębie zarówno strony tytułowej jaki i poszczególnych działów informacje wyszukuje się również według indeksu autora, tytułu, słów kluczowych, klasyfikacji JEL (Journal of Economic Literature), katedry, ludzi nauki, organizacji, typu źródła, opisu oraz terminu. Przykładowe wyszukiwanie wg tytułu.

A oto przykłady przeszukiwania serwisu wg kryteriów:
Dział: Ochrona środowiska / Czasopisma polskie / czasopismo „Recykling”

Rozwijając opcję więcej uzyskuje się krótką informację o źródle, jego zakresie tematycznym oraz zasięgu czasowym lub terytorialnym. Ponadto czytelnik informowany jest o dostępności do pełnych tekstów lub wybranych tekstów. O dostępie do pełnego tekstu w pełnym zakresie czasowym wydawnictwa informuje też ikona „zawiniętej kartki”. Najświeższe opublikowane źródła są oznaczone ikoną nowe.

Analogiczny przykład: dział/ Towaroznawstwo / Czasopisma zagraniczne/ European Journal of Lipid Science and Technology

Tutaj w opcji więcej dodatkowo czytelnik uzyskuje informację o dostępności wydawnictwa European Journal of Lipid Science and Technology pod wcześniejszym tytułem – odsyłacz Lipid-Fett zasięg czasowy 1893-1998/99 oraz odsyłacz do platformy Wiley Online Library zasięg czasowy 2000 – bieżące wydania. Wszystkie, zamieszczone w opisie źródła, odsyłacze do baz danych lub portali przekierowują czytelnika do E-źródeł BG UEK.

Przeglądanie serwisu Ekonomia On-line pod kątem konkretnego zagadnienia umożliwia uzyskanie pełnej informacji o dostępie do wszystkich możliwych typów źródeł ekonomicznych dostępnych w Internecie. Za pośrednictwem serwisu Ekonomia On-line można zaczerpnąć informacje np. o najnowszych polskich i zagranicznych organizacjach branżowych, konsumenckich, ośrodkach normalizacyjnych, portalach tematycznych, bazach danych, periodykach, słownikach, leksykonach czy wydawnictwach encyklopedycznych.

Przykładowe wyszukiwanie wg kryterium rzeczowego - słów kluczowych: normalizacja, normy ekologiczne, normy jakościowe, normy żywieniowe.

Przykładowe wyszukiwanie wg kryterium rzeczowego - słów kluczowych: żywność – higiena produkcji żywności/FoodNavigator.com

Dział: Towaroznawstwo - Strony tematyczne zagraniczne/ Oeko-Tex ®Standard 1000

Dział: Towaroznawstwo / Organizacje i stowarzyszenia / IJHARS

Dział: Towaroznawstwo i Zarządzanie jakością / Organizacje i stowarzyszenia w świecie

Powstały 13 lat temu z inicjatywy ówczesnej Dyrektor BG UEK Anny Sokołowskiej-Gogut, liczący dziś blisko 4 tys. stron Serwis Ekonomia On-line zapewnia zintegrowany, szybki i prosty dostęp do internetowej informacji o wydawnictwach ciągłych, encyklopedycznych, leksykonach, bazach danych, organizacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach naukowych czy wreszcie stronach tematycznych z dziedziny nauk ekonomicznych. Dzięki bieżącej aktualizacji stanowi przegląd najnowszych źródeł internetowych z nauk ekonomicznych zapewniając tym samym swoim odbiorcom profesjonalny serwis mogący służyć pomocą przy zbieraniu literatury do pracy dyplomowej, informacji konsumenckiej, branżowej czy naukowej.

Anna Masłowska

© 2009 Biblioteka Główna UEK