Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(41)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(41)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowa Polona Cyfrowa Biblioteka Narodowa

20 czerwca br. podczas konferencji prasowej w Bibliotece Narodowej została otwarta Nowa Polona Cyfrowa Biblioteka Narodowa. W uroczystości wziął udział minister kultury i dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor BN Tomasz Makowski.

Polona powstała w 2006 r., stale była rozbudowywana i dofinansowywana. Cyfrowe Repozytorium BN czyli magazyn serwerów dla zdigitalizowanych zbiorów pozwolił na znaczne przyspieszenie spraw nad skanowaniem. Do czerwca 2013 roku cyfryzacja przekroczyła 130 tys. publikacji. Ponad 73 tys. znajduje się w domenie publicznej, a 60 tys. obiektów objętych prawem autorskim dostępnych jest tylko w czytelniach bibliotecznych. Całe zbiory BN to 9 mln. woluminów.

Nowa Polona - www.polona.pl - otwiera magazyny BN dla wszystkich. Jest projektem innowacyjnym i oryginalnym, nie korzysta ze zbiorów cyfrowych innych bibliotek, nie kopiuje ich, prezentuje własne.

Serwis Polona, administrowany przez Bibliotekę Narodową, umożliwia przeszukiwanie kolekcji utworzonych w ramach działów: wydarzenia, ludzie, miejsca, tematy, historia lub tworzenie własnych spersonalizowanych kolekcji, opartych na zasobach BN.

Do korzystania ze zbiorów zaprasza film reklamujący zasoby Polona http://intro.polona.pl

Pierwsza strona Polony grafiką przypomina portal społecznościowy. Okienka ze starymi rysunkami, fragmentami obrazów, tekstami. „Cyfrowa pinakoteka” jest codziennie aktualizowana a na stronę wybierane są ciekawostki i perełki wydawnicze. Po kliknięciu w okienko otrzymujemy dokładny opis dzieła, oraz narzędzia do pracy z dokumentem: zoom pozwalający oglądać najdrobniejsze detale, zakładki ułatwiające powrót do ostatnio oglądanego miejsca, możliwość tworzenia notatek na oglądanym tekście lub obiekcie, zapisywanie obiektów w spersonalizowanej zakładce „Moje Zbiory”, szybkie udostępnianie znalezionych obiektów znajomym na serwisach społecznościowych.

Do logowania w Polonie użytkownicy mogą wykorzystywać dane zgromadzone przez zewnętrzne systemy: Facebook, Twitter i Google+. Na podstawie logów i cookies opracowywane są analizy służące do administrowania ruchem, do celów naukowo-badawczych oraz do wzbogacania zawartości o nowe obiekty. Dane dotyczące użytkowników gromadzone na serwerach BN są zabezpieczone i nie udostępniane osobom trzecim. W dalszej perspektywie BN ma zamiar prezentować również zbiory innych instytucji kultury, które nie chcą utrzymywać własnych repozytoriów i włączą je do Cyfrowego Repozytorium Biblioteki Narodowej.

Opublikowane, najwyższej jakości cyfrowe kopie podzielone są wg kategorii: książki, czasopisma, nuty, mapy, rękopisy, grafika, rysunki, druki ulotne, pocztówki. Zbiory można przeszukiwać wg typu wydawnictwa, czasu wydania, gatunku np.: komedia francuska, rysunek kredką, autora, języka wydania i słów kluczowych.

Całość udostępniana jest powszechnie, bez ograniczeń i za darmo.

Elżbieta Kochan

© 2009 Biblioteka Główna UEK