Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(41)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(41)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Platforma Wiley Online Library zasobem źródłowych materiałów o profilu towaroznawczym

Wiley Online Library, należąca do wydawnictwa Wiley-Blackwell, jest platformą tematyczną oferującą obszerny, interdyscyplinarny zbiór zasobów internetowych m. in. z nauk biologicznych, medycznych, fizycznych, nauk o społeczeństwie i humanistycznych, także zbiór materiałów z dziedziny inżynierii, informatyki, matematyki i statystyki.

Ze względu na profil publikacji, studenci Wydziału Towaroznawstwa za pośrednictwem Wiley Online Library mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych materiałów o profilu towaroznawczym, obejmujących swoją tematyką zagadnienia z zakresu żywienia człowieka, chemii i technologii żywności, mikrobiologii, biotechnologii, toksykologii, chemii, fizyki, inżynierii produkcji, ekologii oraz materiałoznawstwa. Platforma zapewnia zintegrowany dostęp do ponad 4.000.000 artykułów z 1500 czasopism, ponad 13.000 książek online i setki prac bibliograficznych, baz danych i innych zasobów.

Dostęp do bazy od 2012 r. BG UEK otrzymuje dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism „Full Collection”. Czytelnik odwiedzający Wiley Online Library, poza pełnym tekstem artykułu z czasopisma, ma możliwość uzyskania dostępu do ilustracji, tabel, wykresów, odsyłaczy do literatury źródłowej, cytowań i informacji uzupełniających. Ponadto baza zapewnia bieżącą informację o akademickich nowościach wydawniczych Wiley & Sons. Streszczenia i podsumowania rozdziałów książek oraz materiałów źródłowych są bezpłatne dla wszystkich użytkowników Wiley Online Library.

Rys. 1. Wiley Online Library po zalogowaniu w zdalnym dostępie BG UEK

Baza w zdalnym dostępie dla pracowników i studentów UEK w zakładce: E-źródła/Zasoby w dostępie zdalnym. (rys. 1)

Rys. 2. Produkty Wiley Online Library

Rozpocząć przeglądanie bazy można od zapoznania się ze szczegółowym informatorem o Platformie WOL i oferowanych przez nią usługach. Informator WOL jest w wersji polskiej. (rys. 3)

Wiley Online Library, dbając o poziom usług i satysfakcję swoich odbiorców, przygotowała szereg narzędzi edukacyjnych ułatwiających posługiwanie się bazą i dających możliwość korzystania z pełnego wachlarza oferowanych zasobów. Pomoce te są skierowane do konkretnego odbiorcy. (rys. 4)

Rys. 4. Narzędzia edukacyjne i badawcze Wiley Online Library (Warsztaty OnLine, poradniki, instrukcje)

Platforma, ze względu na łatwy w użyciu interfejs, umożliwia intuicyjną nawigację, która zapewnia prosty dostęp do oferowanych publikacji. Poniżej przestawiono kilka przykładów, które mogą zainteresować czytelników poszukujących materiałów z zakresu towaroznawstwa żywności, chemii, mikrobiologii, opakowalnictwa i ekologii wyrobów.

Po zalogowaniu się na stronie Wiley Online Library za pośrednictwem BG UEK, użytkownik ma do wyboru możliwość przeszukiwania bazy za pomocą różnych kryteriów wyszukiwawczych, są to: wg publikacji A-Z, słowa w treści, wg konkretnego tytułu, wyszukiwania zaawansowanego lub dziedzinowego. (rys.5)

Rys. 5. Zakładka BROWSE: Kryterium wyszukiwania wg zagadnień

Rys. 6. Kryterium wyszukiwawcze: Food Science & Technology

Po wybraniu konkretnego zagadnienia wyświetla się poszukiwany zasób, w tym przypadku Nauka o technologii żywności. (rys. 6) Przechodząc do opcji zobacz wszystkie produkty z Food Science & Technology, uzyskujemy alfabetyczną listę wszystkich publikacji z tego zasobu. (rys. 7)

Rys. 7. Wszystkie produkty z zasobu Food Science & Technology

Widoczne z lewej strony tytułu „otwarte kłódki” informują nas o dostępności do pełnych tekstów artykułów. (rys. 7)

Przykładowo: wybieramy tytuł czasopisma Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, numer 4 z 2013 roku, tytuł artykułu Composition, Flavor, Chemical Foodsafety, and Consumer Preferences of Bottled Water. (rys.8)

Rys. 8. Kryterium wyszukiwawcze: Food Science & Technology/Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety/nr 4 2013/Composition, Flavor, Chemical Foodsafety, and Consumer Preferences of Bottled Water.

Rys. 9. Pełny tekst artykułu w wersji HTML i przypisy do artykułu.

Artykuły posiadają łatwe w użyciu odsyłacze do spisu treści, pełnego tekstu, bibliografii, grafiki czy tabel. Ponadto znajdujące się pod tekstem przypisy mają powiązania do artykułów, które znajdują się w bazie w pełnym dostępie. (rys. 9)

Wersja PDF umożliwia czytanie artykułu tak jak został wydany w wersji drukowanej, tym samym może być podana w bibliografii pracy jako oryginalna, z uściśleniem numeracji stron. Wszystkie artykuły można zapisywać na dysk twardy lub zewnętrzny oraz przesyłać do profilu użytkownika WOL. (rys. 10)

Rys. 10. Pełna wersja artykułu w PDF

Poza konkretnymi publikacjami, na stronie Wiley Online Library pojawiają się dodatkowe, uzupełniające informacje powiązane z aktualnie wyszukanym zagadnieniem. Dzięki temu dalsze poszukiwania można prowadzić już wg zawężonych zagadnień, tutaj np. owoce i warzywa ( rys. 11)

Rys. 11. Dodatkowe powiązania tematyczne: TOPICS i przykładowo wybrane zagadnienie: owoce i warzywa

W przypadku zagadnienia związanego z Food Science & Technology, z lewej strony znajduje się zakładka, która sugeruje przeszukiwanie wg konkretnych tytułów czasopism w pełnym dostępie (rys. 12), zagadnień związanych z analizą chemiczną żywności oraz wg artykułów pochodzących z chińskich wydawnictw akademickich i treści nawiązujących do zastosowania nanotechnologii. (rys. 11)

Rys. 12. Przykładowe zagadnienia czasopism dostępnych w pełnym tekście

Wyszukiwanie zaawansowane zapewnia przeszukiwanie bazy wg konkretnych określników: słów kluczowych, treści, autora, lat wydania. (rys. 13)

Rys. 13. Wyszukiwanie zaawansowane: słowa kluczowe aluminium i opakowalnictwo/lata 2010-2013/pełne teksty

Platforma Wiley Online Library, dzięki swej interdyscyplinarności, zapewnia studentom WT przegląd najnowszych wydawnictw z całego wachlarza zasobów o profilu towaroznawczym. (rys. 14 i 15)

Rys. 14 Kryteria wyszukiwawcze: inżynieria chemiczna, energia

Rys. 15 Kryteria wyszukiwawcze: nauka o polimerach i mikrobiologia

W zdalnym dostępie BG UEK, zgodnie z licencją wykupioną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znajdują się pełne teksty czasopism. Książki online są dostępne w pełnym tekście po zarejestrowaniu i wykupieniu konkretnych opcji. Dla wszystkich czytelników dostępne są natomiast streszczenia, tekst wstępu, spisy treści, podsumowania i indeksy.

Rys. 16. Streszczenia, podsumowania rozdziałów, spisy treści i indeksy książek są bezpłatne dla wszystkich użytkowników Wiley Online Library

Potencjalny użytkownik Platformy Wiley Online Library może zarejestrować się i tym samym zarządzać historią własnych przeszukiwań, edytować, redagować, usuwać ścieżkę poszukiwań, przesyłać na email interesujące artykuły oraz śledzić je za pomocą alertu nowości. (rys. 17)

Rys. 17. Profil uzytkownika WOL z rozbudowanym systemem powiadomień

Wiley Open Acces jest hybrydą Wiley, która zapewnia otwarty dostęp (bez logowania za pośrednictwem zdalnego dostępu BG UEK) do ponad 1300 czasopism. Studenci Towaroznawstwa znajdą tu przede wszystkim dwa interesujące zasoby: Microbiology Open i Energy Science & Engineering. Dalsze przeszukiwanie jest analogiczne dla Wiley Online Library. (rys.18)

Rys. 18 Hybryda Wiley: Wiley Open Acces

Omówiona platforma, za swoim pośrednictwem, oferuje czytelnikowi paletę opcji dostępu do multidyscyplinarnej kolekcji materiałów o wysokiej wartości naukowej, recenzowanych i współtworzonych w porozumieniu z przodującymi ośrodkami i towarzystwami naukowymi na całym świecie. Dzięki łatwemu i zintegrowanemu interfejsowi pozwala na szybkie dotarcie do poszukiwanych publikacji. Intuicyjna nawigacja zaś umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie list wyników wg rozbudowanych funkcji oraz opcji filtrowania. Przygotowane z myślą o odbiorcy narzędzia edukacyjne oraz system personalizacji i powiadomień służą potrzebom współczesnego badacza, autora czy specjalisty ds. informacji. Warto zatem skorzystać z biblioteki materiałów źródłowych za pośrednictwem Wiley Online Library i tym samym wzbogacić bibliografię pracy inżynierskiej lub magisterskiej o wysokiej klasy światowe czasopisma badawcze i analityczne o profilu towaroznawczym.

Anna Masłowska

© 2009 Biblioteka Główna UEK