Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

W marcu 2008 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotychczas istniejące Archiwum Dokumentacji Mechanicznej zostało przekształcone na Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). Jego podstawowe zadania obejmują:

  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów cyfrowych, w tym dokumentów elektronicznych;
  • gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie i udostępnianie fotografii, nagrań dźwiękowych oraz filmów;
  • digitalizację tradycyjnych materiałów archiwalnych;
  • udostępnianie informacji o zbiorach archiwalnych i materiałów archiwalnych, także on-line

W zbiorach NAC znajduje się obecnie m.in. 15 milionów zdjęć z okresu od lat czterdziestych XIX wieku do czasów współczesnych, 30 tysięcy nagrań dźwiękowych z lat 1919-2007 oraz 2 400 tytułów filmów z lat 1928 – 1993.

Zasoby te udostępniane są każdemu zainteresowanemu. Obecnie NAC udostępnia on-line ponad 150 tysięcy skanów fotografii oraz 30 tysięcy opisów nagrań. Są one dostępne na stronie: http://www.audiovis.nac.gov.pl/. Istnieje możliwość nieodpłatnego uzyskania do 300 zdjęć na jednego odbiorcę „na potrzeby nauki, kultury, techniki i gospodarki”. Materiały nie udostępnione dotychczas w sieci są udostępniane przez Biuro Obsługi Klienta, gdzie można także zamówić wykonanie takich usług, jak kwerenda czy kopie materiałów archiwalnych.

NAC prowadzi obecnie prace nad budową dwóch systemów informatycznych. Pierwszy, Zintegrowany System Informacji Archiwalnej, pozwoli zgromadzić dane, których celem będzie udostępnianie informacji o zbiorach znajdujących się w archiwach na terenie całego kraju oraz udostępniać je w Internecie. Z kolei System Digitalizacji Archiwalnej SeDAn ma za zadanie „zarządzanie procesem digitalizacji archiwaliów od momentu selekcji materiału i skanowania, po składowanie na macierzach dyskowych i udostępnianie kopii cyfrowych użytkownikom w Internecie”.


Aureliusz Potempa

© 2009 Biblioteka Główna UEK