Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 27 października 2011 r.

W dniu 27 października 2011 roku o godzinie 9:30 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej.
Na zebraniu obecnych było 9 osób.

 1. Na początku spotkania Dyrektor Biblioteki dr Anna Osiewalska podziękowała Przewodniczącemu Rady prof. dr hab. Kazimierzowi Górce za pomoc w tej kadencji za:
  • walkę i wsparcie w sprawie nowej siedziby Biblioteki lub modernizacji obecnego budynku
  • pomoc w powiązanie bazy Dorobek z oceną okresową pracowników (wysłano do Rektora pismo wyjaśniające, że dzięki temu powiązaniu – baza została w znacznym stopniu uzupełniona)
  • pomoc i wsparcie w uzyskaniu etatu dla informatyka
  • pozytywne opinie dotyczące nagród dla pracowników Biblioteki
  Przewodniczący Rady Bibliotecznej wyjaśnił swoją obecną sytuację - przechodząc na 1/3 etatu – nie może kandydować w kolejnych wyborach na członka senatu, w związku z tym, nie będzie też pełnić funkcji Przewodniczącego Rady Bibliotecznej. Do końca roku będzie pełnić dotychczasowe funkcje.
 2. W sprawach bieżących Dyrektor poruszyła następujące tematy:
  I.
  • problem remontu Czytelni Głównej (która obecnie funkcjonuje w innym pomieszczeniu)
  • pozytywne zakończenie remontu Sali Katalogowej oraz Oddziału Informacji Naukowej
  II.
  • nowa zakładka na stronie domowej Biblioteki Głównej UEK – Open Access. Dyrektor wysłała email do wszystkich pracowników naukowych z prośbą o wypełnienie formularza, w którym pracownik wyraża zgodę na udostępnianie swoich artykułów z Zeszytów Naukowych UEK, nie tylko na terenie kampusu, ale również w internecie. Prace te będą zamieszczane w bazie BazEkon. Dyrektor poprosiła członków Rady o rekomendację tej bazy oraz o rozpowszechnienie formularza wśród innych pracowników uczelni
  III.
  • nowy system informatyczny Uczelni. Prace idą w kierunku zastąpienia tradycyjnego indeksu – indeksem elektronicznym. Pojawia się problem z rozliczeniem bibliotecznego konta studenta, które dotychczas uzyskiwało się na podstawie kasowania pieczątki w tradycyjnym indeksie. Szczególny problem dotyczy kont studentów z innych uczelni
  • problem z publikowaniem w nowym systemie informatycznym zapisów o publikacjach pracowników naukowych. Prośba Członków Rady o rekomendowanie bazy Dorobek jako najważniejszego ogniwa w rejestrowaniu prac pracowników Uczelni, co pozwoli również na pozyskiwanie potrzebnych grantów
  • wystąpiono o grant ministerialny na prace w Bibliotece Głównej UEK– decyzja odmowna. Jako przyczynę odmowy podano zbyt wysoki przewidywany koszt prac a także źle zinterpretowano cele tych prac. Nie wiadomo ile placówek złożyło wniosek o taki grant, natomiast jest pewne, że dofinansowanie uzyskały dwie biblioteki
  • przetarg na wrzutnię do samodzielnych zwrotów książek został rozstrzygnięty – wygrała go firma SKK z Krakowa. Planowany termin zakończenia wszystkich prac – to maj 2012 roku.
 3. Sprawy różne:
  • Przewodniczący, w uzgodnieniu z Dyrektor, zaproponował na grudniowe posiedzenie senatu - wpisanie do porządku obrad sprawy dotyczącej uzupełniania bazy Dorobek. Chodzi o zaapelowanie do pracowników naukowych o wypożyczenie Bibliotece pełnych tekstów (np. materiałów konferencyjnych) w celu ich zdigitalizowania i zamieszczenia w bazie Dorobek.

Sprawozdała:
Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK