Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 15 czerwca 2011 r.

Dnia 15 czerwca 2011 roku o godzinie 10:30 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej. Na zebraniu obecnych było 10 członków Rady Bibliotecznej oraz mgr Bernadetta Gągulska, kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych.

 1. Dyrektor Biblioteki dr Anna Osiewalska przypomniała zasady zakupu czasopism dla poszczególnych katedr.
 2. Kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych mgr Bernadetta Gągulska, na podstawie 38 wniosków, które wpłynęły do Biblioteki od katedr, przedstawiła:
  • propozycje prenumeraty czasopism polskich dla katedr UEK na rok 2012, ujętych w formie tabeli z podziałem na nazwę katedry, nowe tytuły czasopism, koszt prenumeraty nowego tytułu, rezygnację ze starego tytułu, tytuły czasopism, których prenumeraty będą kontynuowane
  • propozycje prenumeraty nowych tytułów czasopism polskich dla Biblioteki Głównej 2012 r.
  • propozycje kontynuacji prenumeraty czasopism zagranicznych dla Studium Języków Obcych na 2012 r.
  • propozycje prenumeraty nowych tytułów czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej w 2012 r.
 3. Wnioski o nagrody rektorskie za 2010 r.
  • Rada poparła wnioski o nagrody rektorskie dla pracowników Biblioteki za 2010 r.
  • Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek Dyrektor skierowany do JM Rektora prof. dr hab. Romana Niestrója, w sprawie zróżnicowania przyznawania nagród rektorskich pracownikom Biblioteki (nagrody dla pracowników i kierowników działu)
  • Na podstawie głosowania Rada rozstrzygnęła konkursu na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego w Bibliotece Głównej.
 4. W sprawach różnych:
  • Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektor na stworzenie etatu dla pracownika Oddziału Informatyzacji.
  Dyrektor poinformowała Radę o:
  • rozpoczęciu działania Nocnej Czytelni Sesyjnej z dniem 16 czerwca 2011 roku,
  • otrzymaniu zgody na zakup dla Biblioteki 12 nowych komputerów;
  • nowym wystroju Wypożyczalni,
  • przygotowaniu dla JM Rektora sprawozdania na podstawie bazy Dorobek.

protokołowała
Małgorzata Galik

© 2009 Biblioteka Główna UEK