Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

W dniach 19 września – 19 października 2011 r. odbyłam miesięczny staż zawodowy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej. Moim opiekunem była pani mgr Marzena Marcinek, kierownik Oddziału Informacji Naukowej.

Staż rozpoczęłam w Oddziale Informacji Naukowej, gdzie zostałam zapoznana ze strukturą Biblioteki, obowiązującymi zasadami, regulaminami i zakresem tematycznym księgozbioru. Miałam okazję wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym projektu SUW (Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych). Dowiedziałam się wiele o działaniach Biblioteki na rzecz idei Open Access. Zaprezentowano mi także Bazę Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej w Krakowie tworzoną w OIN.

W Oddziale Zbiorów Zwartych, kierowanym przez panią mgr Paulinę Kot, przybliżono mi pracę Sekcji Gromadzenia Zbiorów i Sekcji Opracowania Zbiorów oraz zaprezentowano moduł gromadzenia w systemie TINLIB i zasady akcesji. Pokazano mi także jak wygląda opracowanie księgozbioru.

W Oddziale Udostępniania Zbiorów, którym kieruje pani mgr Agnieszka Bogusz, miałam okazję przyjrzeć się jak wygląda droga książki od zamówienia do wypożyczenia i jak działa moduł wypożyczeń w systemie bibliotecznym. Uczestniczyłam w pracy działu poprzez pełnienie dyżurów i obsługę czytelników w Czytelni Głównej.

W Oddziale Wydawnictw Ciągłych, którym kieruje pani mgr Helena Juszczyk, poznałam zasady zakupu czasopism polskich, zagranicznych i dostępu do czasopism w wersji elektronicznej a także specyfikę pracy związanej z opracowaniem formalnym i rzeczowym czasopism. Miałam możliwość włączenia się w prace związane z obsługą czytelników i przygotowywaniem plików ze spisami treści czasopism, które są udostępniane w katalogu Biblioteki.

Podczas trwania stażu poznałam także Oddział Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym.

Bardzo spodobał mi się program do ewidencji użytkowników, napisany specjalnie na potrzeby Biblioteki. Dzięki niemu nie ma już ksiąg odwiedzin a czytelnicy są rejestrowani poprzez skanowanie karty bibliotecznej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Podsumowanie stażu stanowiła rozmowa z pracownikami Oddziału Informacji Naukowej, podczas której analizowaliśmy podobieństwa i różnice między organizacją i funkcjonowaniem naszych Bibliotek.


Magdalena Bednarek

© 2009 Biblioteka Główna UEK