Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

XIII Konferencja Sieci CDE

W dniach 13-14 czerwca 2011 r. w Białymstoku odbyło się kolejne z ogólnopolskich spotkań bibliotekarzy i dokumentalistów reprezentujących polskie Centra Dokumentacji Europejskiej, działające w ramach europejskiej sieci informacyjnej Europe Direct.

Konferencja została zorganizowana przez CDE przy Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, reprezentowane przez panią Kingę Schlesinger, przy współpracy merytorycznej koordynatora polskiej sieci CDE – dyrektora Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie, pana Wiktora Poźniaka.

Pierwszy dzień obrad został poświęcony polskiej Prezydencji w Radzie UE. Po uroczystej inauguracji spotkania, pierwszy zabrał głos pan senator Włodzimierz Cimoszewicz, który podzielił się refleksjami dotyczącymi roli, jaką nasz kraj powinien odegrać podczas przewodnictwa oraz podkreślił znaczenie partnerstwa wschodniego w kształtowaniu polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Drugi z prelegentów, dr Tomasz Dubowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, szczegółowo omówił priorytety polskiej Prezydencji, które skupiać się mają na trzech głównych celach: integracji europejskiej jako źródle wzrostu, bezpiecznej Europie oraz Europie korzystającej z otwartości.

Dzień drugi rozpoczął wykład pana Piotra Sędziaka, prezentującego działalność białostockiego Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani dr Iwona Wrońska z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła działalność tamtejszego CDE, które oprócz zadań wynikających z umowy z Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji Społecznej, pełni funkcję "ambasadora Unii Europejskiej na Podlasiu", inicjując szereg imprez, działań i projektów skierowanych do środowisk lokalnych poza uczelnią. Sprawy sieciowe zostały omówione przez panią Kingę Schlesinger z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, która poinformowała o powołaniu kolejnego Centrum Dokumentacji Europejskiej (osiemnasty ośrodek sieci w Polsce) znajdującego się w strukturze wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Na zakończenie XIII konferencji sieci CDE pani Halina Brzezińska-Stec, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej oprowadziła uczestników po gmachu bibliotecznym, prezentując działalność poszczególnych agend i sekcji, w tym Centrum Dokumentacji Europejskiej.


Magdalena Bednarek

© 2009 Biblioteka Główna UEK