Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Ekonomicznych

W dniach 20-21 października 2011 roku odbyła się w Szczecinie Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Ekonomicznych „Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj-dziś-jutro”.

Organizatorem konferencji była Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego obchodząca jubileusz 65-lecia działalności. Biblioteka ta od 1985 roku wchodzi w skład uniwersyteckiego systemu biblioteczno-informacyjnego. W momencie powołania w 1946 roku była pierwszą bibliotekę szkoły wyższej w powojennym Szczecinie.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego.

Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na konferencji reprezentowała dr Anna Osiewalska wygłaszająca referat pt.” BazEkon: platforma współpracy bibliotek ekonomicznych” (autor: Anna Osiewalska i Urszula Cieraszewska) i mgr Danuta Domalewska wygłaszająca referat pt.” Katalogi bibliotek i biblioteki cyfrowe źródłem informacji o polskim piśmiennictwie ekonomicznym opublikowanym przed 1939 rokiem”.

Obrady konferencji toczące się w Sali Studiów Doktoranckich przy ul. Mickiewicza, podzielone zostały na cztery sesje poświęcone problematyce funkcjonowania bibliotek o profilu ekonomicznym.

W pierwszej sesji przedstawicielka organizatorów i gospodarzy pani Lidia Lewicka podzieliła się własnymi doświadczeniami z uczestnictwa w konferencjach i powiedziała, jak i kiedy zrodził się pomysł na przygotowanie konferencji. O drogach kariery zawodowej bibliotekarzy mówił pan Paweł Pioterek z Biblioteki Wyższej Szkoły bankowej w Poznaniu, a jego koleżanka pani Ewa Anna Cywińska, o roli bibliotekarza w procesie obsługi młodych użytkowników bibliotek.

Referat oparty na wynikach badań ankietowych dotyczących satysfakcji zawodowej pracowników BG UE we Wrocławiu wygłosiła pani Joanna Kasprzyk-Machata. W trakcie dyskusji to wystąpienie wywołało najwięcej pytań i refleksji nad zadowoleniem z pracy środowiska bibliotekarskiego.

Tematyce dokumentowania dorobku naukowego pracowników UE w Poznaniu poświęciły swój referat panie Agnieszka Dolińska i Joanna Gryt.

Na wystąpienie dyr. Anny Osiewalskiej oczekiwało wielu uczestników konferencji, bowiem prezentowana przez nią baza BazEkon z nową funkcjonalnością cytowań była rekomendacją utworzonej w BGUEK w Krakowie bazy, jako platformy współpracy bibliotek ekonomicznych.

W tematykę wspomnień wpisało się wystąpienie pani Elżbiety Edelman z Biblioteki Akademii Morskiej w Szczecinie, która barwnie i ciepło wspominała Bibliotekę Ekonomiczną sprzed lat. O swojej bibliotece i długich latach jej historii mówiła też pani Barbara Główka, która przedstawiła bibliotekę SGH istniejąca już od 105-u lat. A o nowej pięknej siedzibie Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej mówiła pani Dorota Matysiak z BG UE we Wrocławiu. Centrum wygląda imponująco i wypada życzyć pracownikom i użytkownikom wielu satysfakcji z pracy w tym pięknym, funkcjonalnym i nowoczesnym obiekcie.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli zwiedzać wystawę jubileuszową poświęconą 65-leciu istnienia Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, zapoznać się bliżej z ofertą Emerald Group Publishing Limited reprezentowaną przez panią Marlenę Stolarczyk. Dodatkowo przygotowano interesujące warsztaty: „Pewność siebie i poczucie własnej wartości kluczem do satysfakcji zawodowej” i „ Trening skuteczności z elementami filozofii Kaizen”, w których mogli brać udział uczestnicy konferencji.

Wielką atrakcję stanowił spacer z przewodnikiem po ciekawych i pięknych zakątkach Szczecina. Dodatkowo podjęto uczestników uroczystą kolacją. Konferencja przebiegała w niezwykle serdecznej i życzliwej atmosferze a organizatorzy stanęli na wysokości zadania w trosce o dobre samopoczucie każdego z uczestników.

Pełne teksty wszystkich wystąpień ukażą się w opracowanych materiałach pokonferencyjnych, a organizatorzy zachęcają, aby ta konferencja dała początek cyklu konferencji Bibliotek Ekonomicznych.


Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK