Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Gdzie jesteś Czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej

W ramach Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odbyła się 29. września 2011 r. w Gliwicach konferencja naukowa zatytułowana „Gdzie jesteś Czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”.

Wystąpienia dotyczyły edukacji informacyjnej, współpracy bibliotek z uczelniami, marketingu bibliotecznego, badania satysfakcji klientów oraz dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw w bibliotekach. W imprezie wzięło udział prawie stu bibliotekarzy z całej Polski. Bibliotekę Główną UEK reprezentował Grzegorz Budny. Obradom przewodniczył dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej dr inż. Krzysztof Zioło.

Konferencja składała się z trzech sesji. Pierwsza była wspólna dla wszystkich, następne w dwóch niezależnych grupach, dzięki czemu udało się wygłosić wszystkie referaty w ciągu jednego dnia. Efektem takiego rozwiązania był fakt, że nie dało się wysłuchać wszystkich wystąpień i trzeba było się zdecydować w której sesji uczestniczyć.

Pierwszą sesję otworzył referat Agaty Stachowicz-Stanusch, Małgorzaty Koszembar-Wiklik i Ewy Stawiarskiej z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, pt. „Marketing biblioteki – tworzenie relacji z partnerami”. Następnie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatu Alicji Paruzel i Michał Jakubowskiego z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej pt. „Metody pozyskiwania użytkowników we współczesnej bibliotece akademickiej”. Trzeci referat w tej sesji wygłosiła Jadwiga Witek z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Tytuł wystąpienia to „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – wspólne obszary działań promocyjnych Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach”. Ponadto uczestnicy wysłuchali trzech prezentacji sponsorów.

Po przerwie nastąpił podział na dwie równoczesne sesje. Każda składała się z trzech wystąpień. W ramach pierwszej z nich Iwona Sójkowska i Filip Podgórski z Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Łódzkiej przedstawili swój referat pt. „Obszary współpracy biblioteki akademickiej z uczelnią. Doświadczenia Biblioteki Politechniki Łódzkiej”. Po nich wystąpiły Karolina Imiołek i Magdalena Nagięć z Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z prezentacją pt. „Biblioteka skierowana na użytkownika, czyli budowanie przyjaznego wizerunku – na przykładzie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. Na zakończenie tej części konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpienia Danuty Grabowskiej i Urszuli Długaj z Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej pt. „Cudze chwalimy, czyli jaką rolę odgrywają biblioteki akademickie w życiu uczelni na przykładzie TU Delft Library i The Carlos III University Library”.

Równolegle odbywała się druga sesja. Rozpoczęła ją Dagmara Bubel z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej referatem pt. „Przyszłość bibliotek, potrzeb użytkowników oraz kompetencji informacyjnej - nowym wyzwaniem dla bibliotekarzy?”. Następne wystąpienie zatytułowane „Edukacja informacyjna na uniwersytecie – pomiędzy ideałem a rzeczywistością. Bibliotekarski punkt widzenia” wygłosiła Maria Bosacka z Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ostatni referat w tej części konferencji zatytułowany „Jak to robią na antypodach, czyli autoprezentacja australijskich bibliotek uniwersyteckich w internecie” przedstawił Grzegorz Budny z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W przerwie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia biblioteki.

Po przerwie przyszedł czas na ostatnią część konferencji, również podzieloną na dwie równoczesne sesje. Pierwszą z nich otworzyły Agnieszka Folga i Joanna Kołakowska z Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie referatem pt. „Szukam sponsora... dla biblioteki”. Drugi referat w tej sesji nosił tytuł „Biblioteka jako przestrzeń”, a przedstawiła go Monika Curyło z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na koniec uczestnicy wysłuchali wystąpienia Anny Jakubiec i Joanny Radzickiej z Biblioteki Politechniki Krakowskiej pt. „Second Life - wirtualny świat kultury, nauki, książek i bibliotek”.

W tym samym czasie w sali obok trwała druga sesja. Rozpoczęli ją Marcin Kordecki, Agata Świerkot i Marta Zatwardnicka z Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej referatem pt. „Gdzie jesteś, czytelniku? – próba odpowiedzi na podstawie badań sondażowych przeprowadzonych wśród użytkowników biblioteki wyższej uczelni technicznej”. Następnie Iwona Cichoń i Iwona Mielczarek z Biblioteki Głównej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie przedstawiły referat pt. „Przyłapane w sieci, czyli biblioteki na portalach społecznościowych”. Jako ostatnia wystąpiła Aleksandra Sidło z Biblioteki WSH w Sosnowcu z prezentacją pt. „Brama w czasie - biblioteka akademicka w oczach słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

Konferencję zakończyła wielowątkowa dyskusja.


Grzegorz Budny

© 2009 Biblioteka Główna UEK