Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Pełnotekstowa baza danych Science Direct dla Towaroznawców

Baza ScienceDirect jest jedną z największych na świecie pełnotekstowych baz danych, zawierających ponad 11 mln artykułów z ponad 2 tys czasopism naukowych, a także opisy bibliograficzne 11 tys książek i rozdziałów. Kolekcja dostępna ze strony Biblioteki Głównej UEK zawiera elektroniczną wersję czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier, w tym spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Zakres tematyczny bazy obejmuje przede wszystkim nauki ścisłe: chemię, fizykę, matematykę oraz nauki przyrodnicze, biomedyczne, techniczne, ekonomię, biznes i zarządzanie. Studenci Wydziału Towaroznawstwa znajdą tu więc bogatą literaturę obcojęzyczną przydatną przy zbieraniu bibliografii do prac dyplomowych oraz projektów. Poniżej przestawiono kilka przykładów, które mogą zainteresować czytelników poszukujących publikacji z zakresu towaroznawstwa przemysłowego, spożywczego, opakowalnictwa i ekologii wyrobów.

Przeglądanie bazy zaczynamy od zalogowania się w opcji ZDALNEGO DOSTĘPU, na stronie domowej Biblioteki Głównej UEK

Science Direct na stronie BG UEK

Pomocą przy korzystaniu z bazy będzie instrukcja, którą można pobrać w formacie PDF.

Zalogowanie w bazie umożliwia prowadzenie łatwych poszukiwań wg różnych kryteriów wyszukiwawczych.

Rys. 1 Lista najpopularniejszych artykułów z nauk rolniczych i biologicznych.

Do znalezienia konkretnego wydawnictwa służy zakładka Browse, w obrębie której przeglądać można listę alfabetyczną czasopism Browse by title (Rys. 1)lub listę czasopism wg kategorii dziedzinowych Browse by subject (Rys.2).

Rys. 2 Alfabetyczna lista czasopism z pełnym tekstem.

Rys. 3 Lista czasopism wg dziedzin.

Przeszukiwanie zawartości bazy według autorów, tytułów, słów kluczowych, afiliacji itp. ułatwia funkcja Search (rys. 4)

Rys. 4 Przykład przeszukiwania bazy wg funkcji Search z użyciem słów packaging + cosmetics w abstraktach, tytułach i słowach kluczowych

Oto przykłady efektów wyszukiwawczych wg wybranych słów kluczowych:

Rys. 5 Funkcja Search z użyciem słów kluczowych: Biopaliwa + Europa (biofuel + Europe)

Z prawej strony ekranu pojawia się lista znalezionych publikacji: artykułów, książek lub ich rozdziałów, pełnotekstowych lub z abstraktami.

Natomiast z lewej strony znajduje się pasek informujący o ilości wyszukanych pozycji z podziałem na czasopisma, książki, konkretne tytuły czasopism oraz słowa kluczowe i roczniki. W obrębie tych rezultatów czytelnik może poszerzać lub zawężać swoje poszukiwania. Dodatkowo w prawym górnym rogu ekranu znajduje się sortowanie wg zbliżenia do zadanych kryteriów lub najnowszych publikacji (rys. 5, 6, 7).

Rys. 6 Funkcja Search z użyciem słów kluczowych: wino + Riesling (wine+Riesling)

Rys. 7 Funkcja Search z użyciem słów kluczowych: żywność funkcjonalna (Functional + food)

Rys. 8 Funkcja Search – słowo kluczowe Opakowania, zawężone do artykułów z czasopism, za lata 2009-2011 oraz słowa kluczowego opakowania żywności

W przypadku wyszukiwania składającego się więcej niż z jednego słowa, należy użyć funkcji wyszukiwania eksperckiego. Przykład wyszukiwania z użyciem cudzysłowu przy „dairy science” i operatora boole’owskiego AND probiotic (Rys. 9).

Rys. 9 Wyszukiwanie zaawansowane z użyciem cudzysłowu i operatora boole’owskiego AND

A oto przykłady przeszukiwania bazy wg kryteriów zaawansowanych: mleczarstwo + probiotyki (dairy science + probiotic)

Rys. 10 Efekty wyszukiwawcze funkcji Expert serach – „Dairy Science” AND priobiotic

Każdy z artykułów posiada łatwe w użyciu łącza wiążące z abstraktem, spisem treści, pełnym tekstem, bibliografią, grafiką oraz powiązanymi z artykułem innymi publikacjami – ciągłymi i zbiorowymi.

Przykładowy artykuł z bibliografią, grafiką oraz powiązanymi artykułami i pracami zbiorowymi.

Rys. 11 Abstrakt przykładowego artykułu wraz spisem treści, powiązanymi artykułami i pracami zbiorowymi.

Rys. 12 Bibliografia z aktywnymi łączami do literatury

Rys. 13 Grafika z aktywnymi łączami do artykułu.

Oczywiście każdy z pełnotekstowych artykułów posiada załączony plik PDF.

Oto inny przykład:

Powiązane artykuły

Powiązane prace zbiorowe

Istnieje możliwość zapisania wyników przeszukiwań w postaci Alertu. Z tej opcji korzystają zalogowani użytkownicy (wystarczy zarejestrować się w bazie – usługa jest bezpłatna).

Alerty są dostępne w zależności od potrzeb Czytelnika. Można nimi zarządzać – uruchamiać, edytować, redagować i usuwać. Funkcja ta jest przydatna w sytuacji poszerzania kryteriów wyszukiwawczych np. o nowe słowa kluczowe, roczniki, źródła a jednocześnie wspiera przy unikaniu nietrafionych wcześniej wiązań wyszukiwawczych (rys. 14).

Rys. 14 Historia przeszukiwań.

Historie przeszukiwań można wysłać na swój adres email. Pocztą elektroniczną można również uruchomić powiadomienia o nowych artykułach.

Przykład zgłoszenia zapotrzebowania na publikacje dotyczące Żywności funkcjonalnej (Rys. 15, 16, 17).

Rys. 15 Funkcja zapamiętania i wysłania efektów wyszukiwania na email.

Rys. 16 Eksport cytatów i linków w formacie tekstowym na komputer.

Rys. 17 Spis wyszukanych publikacji przesłanych na skrzynkę pocztową.

Baza Science Direct dysponuje gamą narzędzi ułatwiających przechodzenie z ekranów prezentujących tytuły czasopism do poszczególnych artykułów wiążąc je z podobnymi publikacjami oraz przypisami. Jednocześnie ułatwiają korzystanie z bazy dzięki możliwościom zapamiętywania danych, przesyłania historii na skrzynkę pocztową oraz śledzenie aktualizacji bazy o nowe publikacje na wybrany temat. Warto skorzystać z tych opcji, dają one bogate możliwości wyszukiwawcze i pozwalają na zebranie źródeł bibliograficznych z czasopism naukowych o profilu towaroznawczym, i o zasięgu światowym.


Anna Masłowska
Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa

© 2009 Biblioteka Główna UEK