Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Narzędzia (on-line) do baz danych i innych usprawnień w Bibliotece

Każde nowe narzędzie w systemie informacyjno-bibliotecznym projektowane jest albo ze względu na konieczność zaspokojenia rosnących potrzeb czytelników, albo ze względu na potrzeby bibliotekarzy. W tym ostatnim przypadku są oni często pomysłodawcami rozwiązań, które bezbłędnie i szybko zastępują czasochłonne procedury lub zapobiegają powtarzaniu tej samej pracy w różnych działach Biblioteki.

I. Narzędzia dla użytkownika biblioteki

Zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną

Do zamówień materiałów z bibliotek krajowych i zagranicznych dla pracowników i studentów UEK zaprogramowany został rozbudowany formularz z koszykiem.

Do zamówień na wypożyczenie książek, wykonanie kserokopii artykułów lub fragmentów dzieł, skanowania materiałów dla innych bibliotek krajowych i zagranicznych oraz instytucji naukowych służy odpowiednio zaprogramowany formularz.

Po zaakceptowaniu zapisanych w koszyku danych przyciskiem „Wyślij wszystko”, dane są wysyłane bezpośrednio do bazy danych Wypożyczenia Międzybiblioteczne, gdzie pracownik je zatwierdza dopisując dodatkowo numer sprawy, status zamówienia i inne istotne szczegóły.

Jednocześnie zamawiający otrzymuje potwierdzenie pocztą elektroniczną. W potwierdzeniu, oprócz danych wpisanych przez zamawiającego, pojawia się również link (adres strony domowej), gdzie można obserwować status swojego zamówienia.

Dodatkowo pracownik Wypożyczalni Międzybibliotecznej ma w bazie do dyspozycji przycisk „Powiadom”.

Baza danych Wypożyczenia Międzybiblioteczne automatyzuje wiele prac dotychczas wykonywanych ręcznie. Zawiera podbazę klientów i podbazę dostawców. Sięga po dane czytelnika UEK do bazy Virtua i po nazwę Wydziału i Katedry pracownika UEK do bazy Dorobek. Z bazy wypożyczalni można automatycznie generować wydruki wypełnionych formularzy zamówienia.

Propozycja zakupu wydawnictw

Jest to rozbudowany formularz dla czytelnika, za pomocą którego można składać propozycje zakupu wydawnictw dla biblioteki. Formularz wyposażony jest w koszyk, do którego można zapisać wiele elementów/propozycji naraz. Można też z koszyka usuwać elementy.

II. Narzędzia dodatkowe do systemu bibliotecznego Virtua

Narzędzia do generowania raportów statystycznych wypożyczeń, prolongat, zwrotów, z podziałem na rodzaj czytelnika i rodzaj operatora.

Narzędzia do generowania statystyki według nazwy operatora - transakcje, zapisy, modyfikacje kont. Raporty statystyczne są pomocne przy premiowaniu pracowników Oddziału Wypożyczeń.

Dla Oddziału Wypożyczeń zostało zaprogramowanych jeszcze kilka narzędzi:

  • wykaz barkodów kont czytelniczych, gdzie znajduje się informacja o karze na podstawie zadanego w parametrze numeru egzemplarza,
  • wykaz kart czytelniczych typu KM , który służy do usuwania zbędnych kont,
  • narzędzie do pobierania niewykorzystanego numeru czytelnika w bazie Virtua, użyteczne w trakcie zapisu nowego czytelnika do bazy.

Narzędzia służące do sprawdzania poprawności niektórych danych w Virtui. Dotyczą haseł, egzemplarzy, UKD.

Narzędzie daje szybki podgląd brakujących barkodów, sygnatur, UKD oraz błędnych wpisów w określeniu dostępności egzemplarza do wypożyczenia i rezerwacji. Można też łatwo wygenerować listę egzemplarzy, które mają status specjalny.

Narzędzie do monitorowania stanu słów kluczowych w bazie Virtua i w Bazach Własnych.

Narzędzie jest pomocne przy tworzeniu nowych słów kluczowych. Daje podgląd słów kluczowych w różnych odmianach i ich liczebność w poszczególnych bazach.

Virtua off-line.

Jest to narzędzie do wykorzystania głównie w związku z wyłączeniem serwera, podczas migracji bazy do wyższej wersji oraz innych prac porządkowych na serwerze. Dane pobierane są okresowo przed zablokowaniem dostępu do serwera. Narzędzie pozwala również łatwo wychwycić niektóre błędy w bazie Virtua poprzez indeksy rozwijane lub poprzez możliwość wyszukiwania wewnątrz zasobów.

Narzędzie do generowania wykazu czasopism Biblioteki Towaroznawstwa w wygodnej pełnoekranowej formie z aktywnym linkiem do bazy Virtua.

Narzędzie do wyszukiwania czasopism z lokalizacją OIN w bazach: Virtua, IMF, EBOR, WBank.

Narzędzie generuje zbiorczy wykaz z w/w baz według zadanych kryteriów, dając jednocześnie możliwość wyszukiwania również wewnątrz zasobów systemu Virtua. Istnieje również możliwość otwierania pełnych opisów rekordów z w/w baz.

Tego typu statystyk i narzędzi brakuje w pakiecie dostarczonym z systemem VTLS, dlatego zaistniała konieczność ich zaprogramowania we własnym zakresie.

Statystyka baz własnych i bazy Virtua.

Narzędzia wyświetlają informacje o liczbie wprowadzonych rekordów do poszczególnych baz za dany okres z podziałem na rodzaje rekordów. Istnieje również możliwość wyświetlenia odpowiednich histogramów.

III. Narzędzia do Baz Własnych

Do baz: Dorobek_s, Dorobek_n, BazEkon, Cytowania została utworzona bardzo duża ilość narzędzi głównie w celu znajdowania błędów i ułatwionego ich poprawiania. Istnieją również narzędzia do automatycznej zamiany/wpisu zawartości niektórych pól i podpól w/w bazach.

W bazie Cytowania, wśród wielu narzędzi, na szczególną uwagę zasługuje narzędzie do obróbki wielu rekordów jednocześnie z dużą ilością zaprogramowanych odpowiednio przycisków. Pozwala to na wygodną i szybką edycję rekordów, zapobiega redundancji wykonywanych czynności, podpowiada sposób wypełniania pól i sprawdza poprawność wprowadzanych danych. W wielu przypadkach od użytkownika oczekuje tylko zatwierdzenia proponowanych wartości.

Istnieją również narzędzia do przesyłania rekordów pomiędzy

  • bazami Dorobek_n i BazEkon (w obie strony),
  • bazami Virtua, BazEkon, Komputer i bazą Dorobek_n,
  • systemem Akredytacja i bazą Dorobek_n

Osobne narzędzia powstały do automatycznej zamiany niektórych pól/podpól (słowa kluczowe, firmy/organizacje, kraje/regiony) we wszystkich Bazach Własnych jednocześnie.


J. Ożóg

© 2009 Biblioteka Główna UEK