Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Protokół z posiedzeń Rady Bibliotecznej w dniach 5 i 26 maja 2011 r.

Na spotkaniu obecnych było po 14 członków Rady.

 1. Dyrektor Biblioteki dr Anna Osiewalska zreferowała najważniejsze punkty Sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej UEK za rok 2010:
  • nowy schemat organizacyjny Biblioteki, zatwierdzony przez Senat Uczelni;
  • zmiany w Statucie Biblioteki;
  • zarządzenia wydane przez JM Rektora dotyczące Biblioteki;
  • gromadzenie zbiorów (zakup książek, czasopism (w tym nowych tytułów) oraz baz danych; procedury zakupu, licencje, dostawcy i kolporterzy; ubytkowanie zbiorów);
  • opracowanie zbiorów (ilość nowych rekordów w bazach VIRTUA, BazEkon, DOROBEK; ilość nowych rekordów haseł wzorcowych, egzemplarza i zasobów; zakończenie procesu scalania katalogu Biblioteki w ramach NUKAT; retrokonwersja katalogów kartkowych i opracowanie indeksów);
  • udostępnianie zbiorów i informacji (liczba odwiedzających poszczególne agendy Biblioteki; liczba odsłon stron e-zbiorów; ilość wypożyczeń międzybibliotecznych);
  • działalność naukowo-wydawnicza i popularyzatorska Biblioteki (Biuletyn Informacyjny BG UEK, Ekonomia on-line; wystawy i multimedialne katalogi wystaw; foldery informacyjne; szkolenia biblioteczne; Biblioteka Cyfrowa);
  • modernizacja baz (upgrade do systemu VIRTUA; zakończenie indeksowania katalogu klamrowego system IKAR; prace związane z bazami DOROBEK i BazEkon);
  • komputeryzacja Biblioteki (zakup komputerów do sali dydaktycznej, zakup serwera, urządzeń UPS; liczba użytkowników sieci Wi-Fi);
  • współpraca środowiskowa Biblioteki (zorganizowane przez pracowników Czytelni Europejskiej spotkanie Polskiej Sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej; współpraca z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych oraz z Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych, a także z Krakowskim Zespołem Bibliotecznym; staże pracownicze i studenckie; obecność pracowników Biblioteki na konferencjach);
  • kadra Biblioteki;
  • podsumowanie działań lokalowo-remontowych w Bibliotece;
  • działalność Rady Bibliotecznej.
 2. Rada zaakceptowała Sprawozdanie.

 3. Głosowanie nad oceną okresową pięciu pracowników mianowanych Biblioteki: starszego kustosza dyplomowanego dr Anny Osiewalskiej, starszego kustosza dyplomowanego mgr Jolanty Pietruszki, kustosza dyplomowanego mgr Elżbiety Golec-Nycz, starszego kustosza dyplomowanego mgr Aureliusza Potempy oraz kustosza dyplomowanego mgr Danuty Domalewskiej. Wszystkie głosy na TAK.
 4. W odpowiedzi na pismo Kanclerza w sprawie propozycji rozwiązań przestrzeni budynku Biblioteki, Dyrektor przedstawiła Radzie przygotowaną koncepcję modernizacji budynku Biblioteki.
  Proponowane przez Dyrektor rozwiązanie zostało poparte przez Radę.
 5. W sprawach różnych:
  • Dyrektor poprosiła Radę o wsparcie wniosku na zakup nowych komputerów dla pracowników Biblioteki. Pełnomocnik Rektora ds. e-dukacji dr Jerzy Skrzypek zaproponował, aby we wniosku napisać o większą liczbę komputerów, a cały wniosek uzasadnić ekspertyzą z Centrum Informatyki.
   Wniosek został poparty przez członków Rady.
  • Dyrektor przedstawiła opinię prawną w sprawie wykonywania kserokopii w Bibliotece, zgodnie z prawem autorskim na własny użytek tzw. dozwolony użytek można skserować cały utwór. Biblioteka w imię ochrony własnych zbiorów może sporządzić cyfrową kopię utworu, zastępującą kopię drukowaną.
  • W nawiązaniu do ostatniego punktu opinii prawnej, Dyrektor powiedziała, że w sesji letniej czynna będzie Nocna Czytelnia Sesyjna. Na tej stronie uruchomiony jest dostęp do cyfrowej wersji podręcznika – liczba jednoczesnych wejść na dany tytuł jest równa liczbie zamkniętych na noc egzemplarzy.

Sprawozdawała
Małgorzata Galik

© 2009 Biblioteka Główna UEK