Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Promocji Biblioteki Głównej UEK za rok akademicki 2010/2011

O tym, że „istnieje konieczność podejmowania działań marketingowych”[1] w instytucjach non-profit, do których zaliczają się biblioteki szkół wyższych, informował konsekwentnie Jacek Wojciechowski już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. „Dla instytucji niekomercyjnej bardziej kosztowne staje się nieposiadanie programu PR, niż zainwestowanie w niego” powtarza za Nancy Marschall w swojej monografii Małgorzata Jaskowska.[2]

W roku akademickim 2010/2011 Zespół ds. Promocji BG podejmował kolejne działania mające na celu promocję zbiorów i usług Biblioteki na terenie Uczelni. Na działalność Zespołu złożyły się następujące przedsięwzięcia:

 • Redagowanie artykułów o Bibliotece na łamach Kuriera UEK.

  Począwszy od października 2010 ukazały się:
  • Czytaj on-line! : prezentacja serwisów książek elektronicznych ibuk.pl oraz ebrary (nr 1/2011, K. Filipiak),
  • Media na czasie (nr 2/2011, K. Bilińska, K. Filipiak),
  • CEIC Data : Economic Databases for Emerging and Developed Markets (nr 3/2011, K. Filipiak),
  • Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego (nr 4/2011, K. Filipiak)
 • Przygotowanie projektu i koordynacja realizacji wykonania folderu informacyjnego dla grup seminaryjnych; koordynacja przygotowania gadżetów promocyjnych BG: podkładek, długopisów, notesów,
 • Przygotowanie stoiska (foldery, gadżety, prezentacja w Power Point) i udział w Dniu Otwartym Uczelni (październik 2010, kwiecień 2011),
 • Udział w przygotowaniu i promocji wystaw: Tutti fratelli, Wystawa obrazów Stanisława Kmiecika, Merkuriusze – Gońce – Kuriery, wystawa BON z okazji Dni Integracji, 20. lecie WGPW. A wszystko zaczęło się od pięciu spółek... (wrzesień 2010, listopad 2010, styczeń 2011, kwiecień 2011, maj 2011),
 • Zorganizowanie półmetka wystawy Tutti fratelli, podczas którego odbyła się pokazowa lekcja udzielania pierwszej pomocy (październik 2010),
 • Bieżące informowanie pracowników naukowych i studentów o nowych wystawach w Bibliotece - informacja na stronie internetowej Uczelni i Biblioteki, notka dla Rzecznika prasowego UEK, lista mailingowa pracowników UEK, plakatowanie Kampusu UEK,
 • Udział w oficjalnych wydarzeniach na Uczelni – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego (październik 2010), Dzień Pamięci (listopad 2010), Dni Integracji (październik 2010, kwiecień 2011),
 • Dopracowanie i korekta Bibliotecznego Vademecum na platformie e-learningowej Moddle,
 • Przygotowanie ankiety i przeprowadzenie badania dotyczącego działalności Zespołu ds. Promocji, jak również jego przyszłości i rozwoju oraz prezentacja wyników badania i dotychczasowej działalności Zespołu na V. Bałtyckiej Konferencji Naukowej w Gdańsku (kwiecień 2011).

Mamy nadzieję, że działalność Zespołu przyczyni się do lepszej znajomości bogatej oferty Biblioteki wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz do wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku.

Przypisy:

 1. WOJCIECHOWSKI Jacek. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. s. 175, 181. – ISBN 83-01-12432-6.
 2. JASKOWSKA Małgorzata. Public relations bibliotek naukowych w Internecie. Kraków: WUJ, 2007, s. 26. ISBN 978-83-233-2367-9.

Kinga Filipiak
Zespół ds. Promocji Biblioteki Głównej UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK