Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej UEK w 2010 r.

W 2010 roku Biblioteka gościła wyjątkowo oryginalne ekspozycje, których zakres tematyczny znacznie wykraczał poza ramy uczelni o profilu ekonomicznym. W nowo zaaranżowanej przestrzeni wystawowej odbyło się sześć imponujących wystaw prezentujących różnorodne eksponaty oraz dwa przeglądy zagranicznej literatury naukowej wydawców: A.B.E. Marketing i IPS Sp. z o.o.

Najważniejszym przedsięwzięciem wystawienniczym okazała się współpraca Biblioteki z Kancelarią Rektora UEK oraz Departamentem Edukacji i Wydawnictw NBP, z okazji obchodów Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wystawa Twoja i moja katedra była hołdem oddanym Zbigniewowi Herbertowi, studentowi Akademii Handlowej w latach 1945-47, który w pamięci potomnych zapisał się przede wszystkim jako wybitny poeta. Przywołaliśmy sylwetkę artysty ku przypomnieniu wątku studiów ekonomicznych, przeplatającego wielokrotnie się w Jego twórczości poetyckiej i eseistycznej. Główny akcent ekspozycji położony został na motywie podróży poety do najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Europy – średniowiecznych katedr francuskich, włoskich i polskich. Wystawę wzbogaciła instalacja na temat unikatowej kolekcji monet, wydanych przez Narodowy Bank Polski w 2008 roku, w 10. rocznicę śmierci poety oraz zbiór archiwaliów, pamiątek i publikacji. Uroczyste otwarcie wystawy, którego dokonał Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój, odbyło się 20 maja 2010 r. w obecności Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP Józefa Ruszara, Dyrektora Biblioteki Anny Osiewalskiej oraz zaproszonych gości i studentów.

Równolegle, w Bibliotece zorganizowano dwie mini-wystawy w hołdzie dla wybitnych ekonomistów, którym przyznano w jubileuszowym roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego UEK: Prof. Olivierowi Blanchardowi oraz Prof. Leszkowi Balcerowiczowi.

Współpraca Biblioteki z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UEK obfitowała w przygotowanie trzech wystaw ikonograficznych.

Najszerzej skomentowanym wydarzeniem w Księdze gości była grudniowa wystawa zorganizowana przez BON. Kolekcja obrazów Stanisława Kmiecika - artysty malującego ustami i nogami, który od wielu lat tworzy dzieła sztuki, powszechnie znane z kalendarzy wydawnictwa AMUN, ujęła nie tylko bibliotekarzy, ale i studentów.

„Wiele na uczelni było wystaw, ale żadna nie przykuła tak mojej uwagi. Obrazy napawają optymizmem i trafiają w sam środek mojej duszy.” [Wpis z Księgi gości].

Nasycone, żywe, kontrastujące barwy pejzaży, martwej natury zaczarowały przestrzeń drugiego piętra Biblioteki Głównej.

Stanisław Kmiecik

W styczniu prezentowaliśmy zdjęcia z wyprawy osób z niepełnosprawnością na najwyższy szczyt Afryki, która odbyła się jesienią 2008 r. Wśród uczestników znaleźli się między innymi: Katarzyna Rogowiec – absolwentka UEK, paraolimpijka i złota medalistka z Turynu, Angelika Chrapkiewicz-Gądek – poruszająca się na wózku entuzjastka nurkowania, Jan Mela – najmłodszy zdobywca dwóch biegunów oraz niewidomy od urodzenia Łukasz Żelechowski. Każdy ma swoje Kilimandżaro – reaktywacja, wystawa przygotowana przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, prof. UEK dr hab. Janinę Filek, BON oraz zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK była wcześniej prezentowana podczas Dni Integracji w kwietniu 2009 r.

W kwietniu BON promował w Bibliotece sukcesy naszej absolwentki, Katarzyny Rogowiec, odniesione na zimowych igrzyskach w Vancouver w 2010 r. Kasia zdobyła dla Polski jedyny medal na Igrzyskach – brąz w biegu narciarskim na 15 km stylem łyżwowym. Wystawa miała towarzyszyć III Krakowskim Dniom Integracji, które zostały odwołane ze względu na żałobę narodową. Zdjęcia przedstawiały przede wszystkim zmagania sportowców, a także sceny z życia Wioski Paraolimpijskiej oraz przygotowania do startów.

We wrześniu, pracownicy Biblioteki zorganizowali wystawę zatytułowaną Tutti fratelli [Wszyscy jesteśmy braćmi]. Słowa wypowiedziane przez Henry Dunanta w 1859 r. pod Solferino stanowiły hasło przewodnie ekspozycji poświęconej problemom zwalczania ludzkiej biedy oraz rozwoju myśli i działalności humanitarnej na przykładzie Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Celem wystawy było upamiętnienie setnej rocznicy śmierci założyciela Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża oraz laureata pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla z 1901 r., jak również włączenie się w obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

W Holu wystawowym znalazły się plakaty przedstawiające: sylwetkę Henry Dunanta oraz historię powstania Ruchu Czerwonego Krzyża, symbolikę Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca i Czerwonego Kryształu, myśl przewodnią PCK, zasady udzielania pierwszej pomocy, przykłady pozytywnych działań podejmowanych przez PCK oraz wybrane charytatywne stowarzyszenia m.in. krakowskie Stowarzyszenie Wiosna czy U Siemachy. W gablotach umieszczono materiały informacyjne oraz publikacje Unii Europejskiej na temat polityki społecznej.

W Sali wystawowej pokazano plakaty, materiały promocyjne i gadżety Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, dokumenty archiwalne pozyskane od Małopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie oraz publikacje ułożone w podziale na bloki tematyczne: integracja społeczna, integracja społeczna niepełnosprawnych, Unia Europejska dla seniorów, statystyki, raporty i programy zwalczania ubóstwa wśród dzieci, zwalczanie dyskryminacji rasowej w UE, walka z ubóstwem poprzez edukację, równouprawnienie kobiet i  mężczyzn. Na wystawie nie zabrakło materiałów reklamujących uczelniane Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz nowe inicjatywy: Uniwersytet III Wieku i Uniwersytet Dzieci.
Półmetek wystawy Tutti fratelli miał miejsce 19 października 2010 r. Pokazową lekcję udzielania pierwszej pomocy przeprowadzili młodzi wolontariusze z Małopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie.

Promując maksymę PCK: „uchronić ludzkie zdrowie i życie, nie pozwolić, aby niewiedza i bezradność były powodem ludzkich cierpień i tragedii”, Biblioteka dostarczyła czytelnikom, w 2010 r., wielu pozytywnych bodźców, zachęcających do podjęcia wolontariatu, skłaniających do refleksji nad geniuszem, potencjałem ludzkich możliwości i barierami, do których niwelowania wszyscy jesteśmy zobowiązani, w imię braterskiej solidarności.

Dowodem wdzięczności za poruszone wartości podczas wystaw, były liczne wpisy odwiedzających, którzy najczęściej pisali: „Dziękuję za chwilę refleksji”.


Katarzyna Bilińska – kurator wystaw

© 2009 Biblioteka Główna UEK