Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej

W marcu 2011 r. odbyłem miesięczny staż zawodowy w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej. Moim opiekunem była pani mgr Marzena Marcinek, kierownik Oddziału Informacji Naukowej. Najwięcej czasu spędziłem właśnie w OINie, ale miałem również możliwość poznać pracę innych agend.

Na początek zapoznałem się ogólnie z obowiązującymi zasadami, regulaminami, strukturą Biblioteki i organizacją zbiorów. Potem przyszedł czas na bardziej szczegółową wiedzę w poszczególnych oddziałach.

W Oddziale Udostępniania Zbiorów, którym kieruje pani mgr Agnieszka Bogusz, zostałem włączony w pracę Wypożyczalni przy bieżącej obsłudze czytelników. Zobaczyłem jak działa moduł wypożyczeń w systemie bibliotecznym TINLIB, jak rejestruje się czytelników i jak wygląda cała logistyka związana z wypożyczaniem książek. Poznałem także specyfikę obsługi zasobu magazynowego: przejmowanie zamówień, wydruk rewersów i realizację zamówień. Widziałem jak zorganizowana jest Czytelnia Główna i znajdujące się tam zbiory specjalne, normy i księgozbiór oraz jak działa specjalny program ewidencji użytkowników, stworzony specjalnie na potrzeby Biblioteki. To nie jedyny taki program - Wypożyczalnia Międzybiblioteczna korzysta z  napisanego specjalnie dla niej programu INTERLIB, dzięki czemu możliwa jest sprawna obsługa dużej liczby zamówień.

W Oddziale Zbiorów Zwartych, kierowanym przez panią mgr Paulinę Kot, przyglądałem się pracy Sekcji Gromadzenia Zbiorów i Sekcji Opracowania Zbiorów. Poznałem moduł gromadzenia w systemie TINLIB oraz zasady akcesji, a także inwentarz tradycyjny (drukowany) i komputerowy, zobaczyłem również jak wygląda opracowanie rzeczowe w systemie TINLIB.

W Oddziale Wydawnictw Ciągłych, którym kieruje pani mgr Helena Juszczyk, poznałem zasady zakupu czasopism polskich, zagranicznych i dostępu do czasopism w wersji elektronicznej oraz specyfikę pracy związanej z opracowaniem formalnym i rzeczowym czasopism.

W Oddziale Informatyzacji i Zbiorów Elektronicznych, którego kierownikiem jest pani mgr Maria Pietrukowicz, dowiedziałem się jak zorganizowana jest Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej. Zobaczyłem także jak wygląda zarządzanie portalem BPK i zasobami elektronicznymi.

Jak zaznaczyłem na wstępie, najwięcej czasu spędziłem w Oddziale Informacji Naukowej. Miałem okazję dowiedzieć się o projekcie SUW (Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych) i postępach w jego realizacji. Widziałem jak powstaje i funkcjonuje Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej i inne bazy danych tworzone w Oddziale. Mogłem również wziąć udział w szkoleniu bibliotecznym prowadzonym przez pracowników OIN. Pomagałem między innymi w poszukiwaniu cytowań pracowników PK w bazach Web of Knowledge i Scopus oraz w zbieraniu informacji na temat doświadczeń bibliotek w innych krajach w zakresie e-learningu. Dowiedziałem się również wiele o działaniach Biblioteki na rzecz idei Open Access.

Cieszę się, że swój staż zawodowy odbyłem właśnie w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej i chcę podziękować wszystkim pracownikom BPK z którymi miałem przyjemność się spotkać za poświęcony mi czas, przekazaną wiedzę i okazaną życzliwość. Szczególnie chcę podziękować pani mgr Marzenie Marcinek za inspirację do dalszego rozwoju zawodowego.


Grzegorz Budny

© 2009 Biblioteka Główna UEK