Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Municipium – kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego

Logo MUNICIPIUM
Serwis internetowy Municipium prowadzony jest przez firmę Euromoney Polska S.A., należącą do grupy ISI Emerging Markets – czołowego dostawcy danych dotyczących gospodarek krajów rozwijających się. Serwis agreguje, aktualizuje i udostępnia dane dotyczące jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, zawiera bieżące informacje z kilkuset źródeł, dokumenty, profilowane opracowania, analizy, raporty. Portal jest dostępny w językach polskim i angielskim.

Informacje prezentowane w serwisie pogrupowane są w następujących działach:

 • Aktualności – przegląd bieżących wiadomości z renomowanych źródeł na temat jednostek samorządu terytorialnego, w tym bloki o charakterze ekonomicznym, prawnym, politycznym, samorządowym czy dotyczącym stref ekonomicznych.
 • Prasa – bieżące i archiwalne wydania prasy z poszczególnych regionów, np. Dziennik Polski, Życie Warszawy, Dziennik Bałtycki.
 • Opracowania – wydawnictwa m.in. GUS czy PAIiIZ do pobrania w formacie PDF, np. Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Polska w liczbach, Powiaty w Polsce, Why Poland?, Facts about Poland.
 • Bank danych – dane statystyczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (województwa, powiaty, gminy), mechanizm hierarchizowania, porównywania, przenoszenia do Excela i na wykresy danych dotyczących wybranych jednostek samorządowych. W przypadku tworzenia rankingów i porównywania jednostek samorządu terytorialnego na ekranie widocznych jest pięć wskaźników, które możemy dowolnie zmieniać i zestawiać (po kliknięciu na żółty folder wybieramy kategorię, a następnie wskaźnik).
 • Profile JST – profile wszystkich jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, zawierające informacje adresowe, opis, wskaźniki finansowe, dane o atrakcyjności inwestycyjnej a także o przedsiębiorstwach działających na rynkach lokalnych wraz z wybranymi danymi finansowymi i inne. W dziale tym dostępne są również własne analizy kwartalne serwisu Municipium dotyczące jednostek samorządowych – LocalTrends. Raporty, dostępne w formatach PDF i Excel, zawierają analizę jednostek m.in. pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej, wykonalności budżetu, sytuacji finansowej, finansowania projektów UE. Dla każdej jednostki sporządzona jest również analiza porównawcza z innymi podmiotami samorządowymi.
 • Przetargi – baza danych przetargów ogłaszanych przez każdą jednostkę samorządową.
 • SSE – informacje o Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
 • Programy UE – programy strukturalne i fundusze unijne dla poszczególnych jednostek samorządowych, słownik pojęć z zakresu polityki strukturalnej.
 • Plany i strategie – dokumenty związane z krajowymi planami i strategiami rozwoju.
 • Źródła – wydania bieżące i archiwalne dzienników regionalnych, jak również sprawozdania Narodowego Banku Polskiego, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, badania PENTOR – barometr gospodarczy, publikacje ministerstw, dane Głównego Urzędu Statystycznego, Komitetu do Spraw Europejskich oraz innych instytucji.
 • MyMunicipium – w tej zakładce istnieje możliwość wyboru wersji językowej oraz zapisania osobistych ustawień.

Serwis zbudowany został z myślą o łatwej, intuicyjnej nawigacji. Wybrane przez użytkownika dane można porównywać i pobierać (PDF, Excel, wykresy).
Zasoby portalu przeszukujemy przez poszczególne zakładki. Bieżące wiadomości na temat jednostek samorządowych możemy wyszukiwać za pomocą okienka wyszukiwania dostępnego po wybraniu zakładki Start lub Aktualności. Ponadto po lewej stronie ekranu dostępne jest okienko szybkiego wyszukiwania jednostek samorządowych.

Serwis Municipium jest dostępny na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej, a także z domu lub innego miejsca poza Uczelnią, przez zdalny dostęp – dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne w naszej Bibliotece. Wejście do bazy możliwe jest przez zakładkę E-źródła (następnie klikamy w zakładkę Bazy danych - portale lub Informatory gospodarcze) albo Zdalny dostęp ze strony domowej Biblioteki.

Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p., Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: info@uek.krakow.pl oraz wi@uek.krakow.pl.


Kinga Filipiak
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK