Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze bazy dostępne w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Do Biblioteki udało się zakupić wiele nowych baz. Również w tym roku możliwe to było dzięki sfinansowaniu najważniejszych naukowych portali przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na tzw. licencji krajowej (EBSCOhost – pakiet podstawowy, Science Direct, Springer Link, Web of Knowledge, czasopisma Nature i Science). Także prace Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych mające na celu zmniejszenie kosztów dostępu do informacji poprzez zbiorowy zakup i możliwość negocjowania cen z producentami, dają możliwość znacznego obniżenia kosztów nabywania nowych źródeł informacji (ABI/Inform Complete, Amadeus, Bankscope, Emerald, EMIS Emerging Markets Information Service, Global Market Information Database GMID, OECD iLibrary). Grant unijny uruchomiony w ubiegłym roku pozwolił na dalszą prenumeratę platformy książek pełnotekstowych ebrary, a także utrzymanie dokupionych modułów do ibuk.pl. Dodatkowo, z tych samych funduszy, Biblioteka zakupiła ACM Digital Library i Oxford Dictionaries Online.

Logo Bankowość - Finanse - Samorząd - Wiedza on-line

W bieżącym roku kalendarzowym nasza Uczelnia bierze udział w ogólnopolskim programie "Bankowość - Finanse - Samorząd - Wiedza on-line", organizowanym przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego.
Program zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum):

 • "Miesięcznik Finansowy BANK",
 • "Nowoczesny Bank Spółdzielczy",
 • "Europejski Doradca Samorządowy",
 • "Finansowanie Nieruchomości",
 • "Kurier Finansowy".

Poniżej przedstawiono nowe bazy, które są dostępne w roku akademickim 2010/2011. Zostały one podzielone na dwie grupy, w zależności od środków finansowania.

Bazy zakupione dla nowego kierunku zamawianego (fundusze z grantu unijnego)

 • Logo ACM Digital Library
  ACM Digital Library – największy na świecie zbiór źródeł informacji dotyczących badań z zakresu informatyki teoretycznej i zastosowań technik informatycznych. Elektroniczna biblioteka ACM Digital Library obejmuje ponad 197 000 artykułów pełnotekstowych (najczęściej w formacie PDF) i zawiera między innymi:
  • 40 czasopism naukowych, takich jak np. Journal of ACM, Computing Survey, Transactions on Graphics, Transactions on Information Systems
  • 175 materiałów konferencyjnych
  • materiały 34 grup dyskusyjnych (Special Interest Groups)
  W ramach 34 grup zajmujących się wybranymi tematami (Special Interest Groups - SIG) ACM informuje o najnowszych rozwiązaniach oraz trendach z różnych obszarów informatyki.
 • Logo Oxford Dictionaries Online
  Oxford Dictionaries Online jest największym współczesnym słownikiem języka angielskiego oraz przewodnikiem po tym języku. Pokazuje prawidłowe użycie wyrazów w zdaniu i tworzone przez nie związki stanowiące podstawę naturalnej wypowiedzi w języku angielskim, zarówno w jego odmianie brytyjskiej, jak i amerykańskiej.
  Właściwości bazy:
  • ponad 350 tysięcy definicji, 600 000 synonimów i antonimów
  • ponad 1 900 000 przykładów zdań zaczerpniętych z języka potocznego
  • rozbudowane działy: pisownia, gramatyka oraz ortografia
  • zasoby języka specjalistycznego
  • regularna aktualizacja

Bazy zakupione ze środków Uczelni

 • Logo Amadeus
  Amadeus to specjalistyczny serwis w języku angielskim, który oferuje kompleksowe informacje na temat ponad 18 milionów firm (prywatnych i publicznych) z 45 krajów europejskich.
  Baza zawiera:
  • informacje o firmach, ze szczególnym uwzględnieniem firm prywatnych
  • sprawozdania finansowe firm w standardowym formacie, co pozwala na dokonanie analizy porównawczej przedsiębiorstw
  • wskaźniki finansowe
  • dane teleadresowe dotyczące prezesów firm i członków zarządu
  • raporty i sprawozdania finansowe spółek giełdowych
  • ceny akcji spółek giełdowych
  • szczegółowe dane dotyczące struktur korporacyjnych
  • mapy ilustrujące rozmieszczenie firm
  Amadeus jest cennym źródłem danych na poziomie przedsiębiorstwa, do badań stosowanych w mikroekonomii, finansach przedsiębiorstw, ekonomii politycznej, cyklach koniunkturalnych, rozwoju i integracji finansowej. Oprócz danych liczbowych, baza danych zawiera informacje opisowe i sprawozdania spółek.
 • Logo EBSCOhost
  EBSCOhost – moduł Communication & Mass Media Complete – to najobszerniejsze, cenne źródło informacji dotyczących komunikacji i mass mediów. Baza CMMC zawiera treści z baz CommSearch (poprzednio publikowane przez National Communication Association) oraz Mass Media Articles Index (poprzednio publikowane przez Penn State), a także licznych innych czasopism poświęconych komunikacji, mass mediom oraz dziedzinom pokrewnym.
  Media na czasie
  Kurier UEK. Nr 2 (41) luty 2011
 • Logo ibuk.pl
  ibuk.pl czytelnia on-line (zakup dodatkowych tytułów książek na temat ochrony środowiska, turystyki, towaroznawstwa) – to polski serwis książek elektro-nicznych, są to głównie podręczniki z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, informatyki, ochrony środowiska, turystyki, towaroznawstwa.
  Pozycje ułożone są według następujących kategorii:
  • Nauki ekonomiczne
  • Nauki humanistyczne
  • Nauki matematyczno-przyrodnicze
  • Nauki społeczne
  • Informatyka
  • Medycyna
  • Prawo
  • Publikacje darmowe
  • Publikacje obcojęzyczne
  • Słowniki, leksykony, kompendia
  • Czasopisma naukowe
  • Sport
  Przy pozycjach, do których uczelnia ma dostęp, pojawia się przycisk "czytaj".
  Kopiowanie jak i drukowanie treści udostępnianych książek nie jest możliwe.
  Wykaz dostępnych książek wraz z linkami znajduje się na stronie http://www.ibuk.pl/korpo/katalog_uczelni.php
  Lista tytułów dostępnych dla UEK jest także dostępna ze strony głównej http://www.ibuk.info.pl, po kliknięciu linku: katalog uczelni.
  Czytaj on-line. Prezentacja serwisów książek elektronicznych ibuk.pl oraz ebrary
  Kurier UEK. Nr 1 (40) styczeń 2011
 • Logo IMF eLibrary
  IMF eLibrary - to zbiór pełnych tekstów książek, serii wydawniczych, czasopism oraz danych i narzędzi statystycznych wydawanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Kolekcja zawiera wszystkie bieżące i archiwalne tytuły z zakresu makroekonomii, globalizacji, rozwoju gospodarczego, handlu, pomocy technicznej, demografii, rynków wschodzących, doradztwa w zakresie polityki, zmniejszania ubóstwa, w formacie PDF lub innym, przyjaznym dla użytkownika. Również ze strony biblioteki dostępna jest zakładka IMF Data ze wszystkimi bazami statystycznymi (Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics, Government Finance Statistics, International Financial Statistics). Publikacje są dostępne w tym samym czasie, co wydania papierowe.
 • Logo Infor Lex Biblioteka
  Infor Lex Biblioteka – to wyczerpujące kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawnych, z jakimi spotykają się zarządy, służby finansowe oraz działy dużych i średnich przedsiębiorstw. W publikacji znajduje się między innymi komplet czasopism INFOR PL S.A. Z zakresu tematyki obrotu gospodarczego oraz system aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji urzędowych.
 • Logo Municipium
  Municipium – kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego. Poprzez zagregowanie w jednym miejscu wielu użytecznych informacji, serwis oddaje do dyspozycji specjalistów, przedsiębiorców, urzędników - silne, profesjonalne narzędzie ułatwiające proces podejmowania decyzji, a także pomocne przy przygotowywaniu opracowań i raportów biznesowych.
  Serwis udostępnia zalogowanym użytkownikom szeroko zakrojoną wiedzę na temat każdej spośród ponad 2800 jednostek samorządowych tworzących mapę administracyjną Polski. Na serwis składają się liczne moduły informacyjne.
  Municipium – kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego
  Kurier UEK. Nr 4 (43) kwiecień/maj 2011
 • Logo World Press Trends Database
  World Press Trends Database - jest najbardziej wiarygodnym źródłem danych na temat przemysłu medialnego z całego świata. Baza, oprócz danych statystycznych, zawiera sprawozdania roczne i analizy zarówno sektora jako całości, jak również z podziałem na poszczególne kraje i regiony.
  Baza WPT dostarcza danych oraz informacji na temat tendencji rynku od 2000 do 2009. Jest nieocenionym narzędziem dla naukowców, analityków i dostawców.
  Dane można eksportować w formacie HTML lub Excel.
  Media na czasie
  Kurier UEK. Nr 2 (41) luty 2011

Powyżej przedstawiono tylko nowe bazy, które udostępniliśmy Państwu w tym roku. Mamy nadzieję, że i w następnych latach uda się nam zakupić wszystkie bazy, z których mogli Państwo korzystać do tej pory. W dużej mierze jest to zależne od decyzji Ministerstwa.

Biblioteka jest nadal subskrybentem baz:
 • ABI/INFORM COMPLETE – ProQuest,
 • Bankscope,
 • CEIC Data,
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych,
 • ebrary,
 • EBSCOhost – trzy dodatkowe bazy EconLit with Full Text, Environment Complete, Hospitality & Tourism Complete,
 • Emerald,
 • EMIS Emerging Markets Information Service,
 • Global Market Information Database (GMID),
 • JSTOR,
 • OECD iLibrary,
 • Sigma-Not. Archiwum prasy fachowej.

Więcej na temat baz można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej w zakładce e-źródła oraz w opublikowanych w Kurierze UEK informacjach o bazach prenumerowanych przez Bibliotekę:

 1. Municipium – kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego
  Kurier UEK. Nr 4 (43) kwiecień/maj 2011
 2. CEIC Data Economic Databases for Emerging and Developed Markets
  Kurier UEK. Nr 3 (42) marzec 2011
 3. Media na czasie
  Kurier UEK. Nr 2 (41) luty 2011
 4. Czytaj on-line. Prezentacja serwisów książek elektronicznych ibuk.pl oraz ebrary
  Kurier UEK. Nr 1 (40) styczeń 2011
 5. EU Bookshop – publikacje Unii Europejskiej w wolnym dostępie
  Kurier UEK. Nr 7 (39) grudzień 2010
 6. GMID – Twoje źródło informacji rynkowej
  Kurier UEK. Nr 5 (37) czerwiec 2010
 7. Studnie bez dna – platformy baz danych: ABI/INFORM COMPLETE Proquest oraz Emerald
  Kurier UEK. Nr 4 (36) maj 2010
 8. Prezentacja platformy EBSCOhost
  Kurier UEK. Nr 3 (35) kwiecień 2010
 9. Prezentacja serwisu EMIS – Emerging Markets Information Service
  Kurier UEK. Nr 2 (34) luty/marzec 2010

Oczekujemy na Państwa uwagi dotyczące baz już zakupionych oraz tych, które Państwa zdaniem, powinny znaleźć się w naszych zbiorach.


Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK