Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej”

W dniach 15–17 czerwca 2011 r. W Krakowie i Zakopanym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej” zorganizowana przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej. Konferencja miała być spotkaniem naukowców oraz twórców informacji naukowej z bibliotekarzami – współtwórcami systemów otwartego dostępu do informacji.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w Krakowie, następne dwa w Zakopanym. W dniu poprzedzającym konferencję (14.06) odbyły się otwarte warsztaty dla autorów publikacji naukowych pt.: „How to write a world class paper” realizowane przez wydawnictwo Elsevier.

Obrady odbywały się na Politechnice Krakowskiej oraz w hotelu Antałówka w Zakopanym. Bibliotekę Główną UEK reprezentowała Urszula Cieraszewska z referatem Bazy danych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – BazEkon i DOROBEK.

W pierwszym dniu konferencji gości powitał Dyrektor BPK mgr Marek M. Górski.
Otwartą sesję plenarną A – Nowoczesna komunikacja naukowa – kierunki rozwoju poprowadziła mgr Bożena Bednarek–Michalska, wygłoszone zostały referaty:

 • System komunikacji naukowej w Polsce – prof. dr hab. Marek Niezgódka,
 • Wspomaganie e–learningu otwartymi zasobami cyfrowymi – dr hab. inż. Witold Żukowski, profesor PK,
 • Otwarte zasoby edukacyjne: korzyści, problemy, dobre praktyki – prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż. Jan Kusiak,
 • Platforma wiedzy naukowo–badawczej Uczelni Trójmiasta – dr Edyta Witka–Jeżewska

Drugą część otwartej sesji plenarnej a poprowadził mgr Marek M. Górski, w jej trakcie zaprezentowano:

 • Opinie naukowców na temat publikowania na zasadach Open Access w świetle badań SOAP – mgr inż. Marzena Marcinek
 • Konflikty w obszarze pośredniczenia w komunikacji naukowej: interesy i ideologia – dr hab. Remigiusz Sapa

Dzień pierwszy zakończył się przejazdem do Zakopanego oraz kolacją i spotkaniem towarzyskim w zespole hotelowym Antałówka.

Drugi dzień rozpoczął się już u podnóża Tatr, sesją B – Otwarte zasoby wiedzy – znaczenie, organizacja, zarządzanie, prowadzoną przez mgr Ewę Dobrzyńską–Lankosz, podczas tej sesji zaprezentowano referaty:

 • Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej – mgr Anna Wałek,
 • Otwarte zasoby wiedzy na przykładzie łódzkich jednostek naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Łódzkiego – mgr Aleksandra Brzozowska,
 • CASPAR – długoterminowa archiwizacja publikacji cyfrowych – mgr Anna Jakubiec, mgr Marzena Pazdur.

Po przerwie rozpoczęła się druga część sesji B poprowadzona przez mgr Dorotę Buzdygan, w jej trakcie przedstawiono zagadnienia:

 • Rozwój Open Access na Ukrainie na przykładzie repozytorium elektronicznego UN „Politechnika Lwowska” – mgr Andrzej Andruhiv, dr Mariya Sokil, dr Dmytro Tarasov,
 • Polowanie na zasób – czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) – mgr Małgorzata Rychlik, mgr Emilia Karwasińska,
 • CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej – mgr Elżbieta Skubała, dr inż. Małgorzata Rożniakowska–Kłosińska,
 • Znaczenie SUW w organizacji komunikacji naukowej na Politechnice Krakowskiej – mgr Marek M. Górski, mgr Helena Juszczyk, mgr Dorota Lipińska, mgr Maria Pietrukowicz.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się sesja posterowa, której moderatorem była mgr Dorota Lipińska. Zawierała tematy:

 • Internet czy biblioteka – wybory studentów uczelni Opola – dr Elżbieta Czerwińska, mgr Anna Jańdziak,
 • Rola instytutowych i zakładowych bibliotek naukowych w tworzeniu otwartych zasobów wiedzy wyższej uczelni. Problemy i rozwiązania na przykładzie dwóch bibliotek L–4 i Ś–4 Politechniki Krakowskiej – mgr inż. Jadwiga Dzikowska, mgr Jadwiga Staromiejska, mgr Dorota Miszczyk,
 • Od kolekcji prac doktorskich w bibliotece cyfrowej do repozytorium – mgr Olga Giwer, mgr Maria Miller, mgr Małgorzata Wornbard,
 • Współczesna komunikacja naukowa – masowa i interpersonalna. Zastosowanie modelu H. Lasswella oraz C.E. Shannona i W. Weavera – mgr Aneta Kowalska,
 • Biblioteka akademicka w dobie społeczeństwa informacyjnego i jej rola w procesie otwartego udostępniania wiedzy – mgr Magdalena Musiela,
 • Open AGH – otwarte zasoby akademickie (prezentacja multimedialna) – mgr Karolina Grodecka, mgr Jan Marković, prof. dr hab. inż. Jan Kusiak,
 • Otwarta konferencja jako nowy model komunikacji naukowej – mgr Ewa Rozkosz, Krzysztof Juszczyk.

Po zakończeniu sesji posterowej rozpoczęła się, ostatnia tego dnia, sesja C – Biblioteka naukowa – komponent nowoczesnego środowiska naukowego, prowadzona przez prof. dr hab. Radosława Gazińskiego, przedstawiono referaty:

 • Bazy danych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – BazEkon i DOROBEK – mgr Urszula Cieraszewska,
 • Książkowa ewolucja, czy biblioteczna rewolucja? Studium jednego przypadku – mgr Maria Pawłowska.

Drugą część sesji C poprowadziła dr Aneta Januszko–Szakiel, w czasie której przedstawiono:

 • Zrównoważony rozwoju bibliotek uniwersyteckich w dobie nowego modelu informacji i komunikacji naukowej – dr Maria Jankowska,
 • Biblioteka hubem uczelni? Nowe czasy – nowe wyzwania – mgr inż. Błażej Feret.

Po dyskusji rozpoczął się „wieczór góralski” w Karczmie Biały Potok, gdzie oprócz spędzenia czasu w fantastycznej atmosferze mogliśmy wysłuchać kapeli góralskiej.

W ostatnim dniu konferencji jako podsumowanie powrócono do sesji A – Nowoczesna komunikacja naukowa – kierunki rozwoju, tym razem moderatorem został mgr inż. Błażej Feret:

 • Rola bibliotek naukowych we wdrażaniu rozwiązań otwartych. Repozytorium open access – model dla uczelni – mgr Bożena Bednarek–Michalska,
 • Polskie czasopisma szkół wyższych w wolnym dostępie – mgr Ewa Dobrzyńska–Lankosz,
 • Europejskie tendencje w otwartości – przegląd strategii i programów – mgr Barbara Szczepańska.

Drugą i ostatnią część sesji A poprowadził mgr Marek M. Górski, a podjęte zostały tematy:

 • Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy – mgr Barbara Barańska–Malinowska, mgr Urszula Knop,
 • Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych – dr Paulina Studzińska–Jaksim,
 • Międzynarodowe repozytorium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej E–LIS – mgr Lidia Derfert–Wolf.

Po wysłuchaniu wszystkich referatów odbyła się wspólna dyskusja. Konferencję zakończyli organizatorzy.


Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK