Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowa odsłona Archiwum Retingera

Cenne zbiory archiwalne dotyczące działalności Ruchu Europejskiego na rzecz przyciągania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Zachodu w drugiej połowie XX wieku – Archiwum Retingera – są teraz dostępne w nowej formie.

Dokumenty zostały opracowane, zeskanowane i są dostępne na stronie http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/retinger/, w zakładce Baza Archiwum Retingera. Polecamy również obszerne opracowania na temat życia Józefa Hieronima Retingera i działalności Komisji ds. Europy Środkowo-Wschodniej Ruchu Europejskiego w zakładce Publikacje pełnotekstowe.

Nasza Uczelnia wzbogaciła się o te dokumenty dzięki śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu, któremu zależało na podkreśleniu roli jaką w integracji europejskiej odegrał Józef Hieronim Retinger i stworzona przez niego Komisja ds. Europy Środkowo-Wschodniej Ruchu Europejskiego.


Grzegorz Budny

© 2009 Biblioteka Główna UEK