Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Digitalizujemy „Ekonomistę”

To bardzo dobra wiadomość i decyzja, na którą czekaliśmy niecierpliwie i z nadzieją.

W Bibliotece UEK rozpoczynamy prace nad digitalizacją „Ekonomisty”, czasopisma które odegrało znaczącą rolę w rozwoju polskiej ekonomii w okresie międzywojennym. Zamieszczano w nim teksty z teorii ekonomii, historii gospodarczej, artykuły o charakterze społeczno-gospodarczym i demograficznym. W latach 1922-1939 stanowiło organ Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich.

W grudniu 2010 r. Biblioteka UEK zwróciła się z prośbą do Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Redakcji Dwumiesięcznika „Ekonomista” o udzielenie zgody na digitalizację i zamieszczenie w ABC Kraków roczników „Ekonomisty” z lat 1901-1939. Zgodę otrzymaliśmy na początku kwietnia 2011 r. i zgłosiliśmy chęć digitalizacji w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Dostępność tych historycznych roczników będzie stanowić kontynuację już wcześniej opracowanych najstarszych roczników tego cennego naukowego periodyku.

Mamy nadzieję, że udostępnienie w cyfrowej wersji czasopisma pomoże wszystkim poszukującym wiedzy na temat rozwoju polskiej myśli ekonomicznej przed 1939 r. a dodatkowo będzie wzbogacać kolekcję druków XIX i XX wiecznych w ABC Kraków.

Ważne źródło informacji będzie stanowić też retrospektywna bibliografia polskiego piśmiennictwa ekonomicznego Materiały do PBE opracowywana w Bibliotece UEK.


Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK