Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Kolekcje Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego – nowa odsłona

Na dane publikowane przez Bank Światowy (World Bank) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF) powołują się dziennikarze, politycy i naukowcy na całym świecie. Dlaczego? Ponieważ są przedstawione w wygodnej formie umożliwiającej różnego rodzaju porównania, a za ich wiarygodność ręczą wspomniane instytucje. Warto poznać nowe serwisy online: World dataBanke-Library Banku Światowego oraz IMF eLibrary. To statystyki i analizy, książki, czasopisma i bazy danych - prawdziwe kopalnie wiedzy o gospodarce światowej.

World dataBank to zebrane w jednym miejscu bazy danych Banku Światowego. Można tu znaleźć dane dla całego świata dotyczące między innymi: rozwoju społeczno-gospodarczego, zadłużenia i przepływów finansowych, postępu cywilizacyjnego, cen towarów, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a także zagadnień związanych ze zdrowiem, płcią i edukacją. Jest również kilka baz poświęconych wyłącznie Afryce.

Serwis jest bardzo prosty w obsłudze. Na początku należy wybrać jedną z baz (każda posiada krótki opis), a następnie określić trzy zmienne: kraj lub grupę krajów, które chcemy analizować, interesujący nas wskaźnik (lub wskaźniki) oraz czas. Teraz pozostaje tylko ustalić format wyników i gotowe. Uzyskane dane można zapisać w formacie xls.

Serwis The World Bank e-Library był już dostępny wcześniej, ale niedawno przeszedł modernizację i możemy teraz oglądać jego nowe oblicze. Znajdziemy tam pełne teksty książek, serii książkowych, czasopism oraz zeszytów Working Papers wydawanych przez Bank Światowy. Są one dostępne w formacie pdf w tym samym czasie, co wydania papierowe. Ulepszono opcje przeglądania kolekcji – teraz można to robić według regionu świata, którego publikacja dotyczy, tematu lub rodzaju publikacji. Dużym ułatwieniem jest możliwość przeglądania serii książkowych.

Oba serwisy Banku Światowego znakomicie się uzupełniają: World dataBank dostarcza dane statystyczne, natomiast e-Library oferuje pogłębione analizy dotyczące konkretnych problemów w określonych krajach lub regionach świata. Ze względu na profil swojej działalności, najwięcej uwagi Bank Światowy poświęca krajom rozwijającym się.

IMF eLibrary to serwis stworzony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dostarcza zarówno twarde dane w postaci statystyk, jak i pozycje szerzej omawiające zjawiska zachodzące w gospodarce światowej. W części opisowej (książki, serie i czasopisma) można wyszukiwać albo przeglądać zasoby według tytułu, daty publikacji, serii lub regionu świata. Efektem poszukiwań jest pełny tekst w postaci pliku pdf. Żeby zajrzeć do części statystycznej, trzeba wybrać zakładkę IMF Data na samej górze strony (na ciemnym tle).

Serwis zawiera dane z baz statystycznych International Financial Statistics (ogólna statystyka finansowa, rachunkowość narodowa), Direction of Trade Statistics (międzynarodowa wymiana handlowa), Government Finance Statistics (finanse publiczne) oraz Balance of Payments Statistics (bilans płatniczy). Najbardziej polecany sposób poszukiwania danych to użycie narzędzia Query Builder. Należy określić interesujące nas kraje/regiony, wskaźniki, źródło danych oraz czas. Wyniki można zapisać jako plik pdf, xls lub doc.

Biblioteka Główna nie jest już depozytariuszem publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Serwis IMF eLibrary został zakupiony ze środków Uczelni. Natomiast współpraca z Bankiem Światowym od 2009 r. odbywa się na nowych zasadach. Biblioteka Depozytowa nie otrzymuje już drukowanych egzemplarzy, ale oferuje dostęp online do World dataBank i e-Library. Nadal w Oddziale Informacji Naukowej (pok. 310 w bud. Biblioteki) można korzystać ze zgromadzonych w ramach obu kolekcji zbiorów drukowanych i baz na CD/DVD.

Omówione serwisy są dostępne na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej. Wejście do World dataBank i e-Library Banku Światowego jest możliwe przez zakładkę E-źródła (następnie klikamy w zakładkę Bibl. Depoz. WB) lub przez stronę Biblioteki Depozytowej Banku Światowego (link na głównej stronie Biblioteki). Do IMF eLibrary można wejść przez zakładkę E-źródła (następnie klikamy w zakładkę Bazy danych - portale) lub przez stronę dawnej Biblioteki Depozytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Możliwy jest także dostęp z domu lub innego miejsca poza Uczelnią przez zakładkę Zdalny dostęp – dla pracowników i studentów posiadających aktywne konto biblioteczne.

Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p., Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: info@uek.krakow.pl oraz wi@uek.krakow.pl.


Grzegorz Budny
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK