Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Dolceta – edukacja konsumencka on-line

Logo DOLCETA

Portal DOLCETA Online Consumer Education, którego nazwa pochodzi od Development of On-Line Consumer Education Tools for Adults, stanowi ważne źródło informacji z zakresu praw i ochrony konsumenta. Jego intencją jest kształcenie ustawiczne, rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności konsumenckiej, a jednocześnie pomoc w codziennych zmaganiach związanych m. in. z oprocentowaniem kredytów, zawieraniem umów, reklamacją, różnicami w cenach towarów, bezpieczeństwem usług i produktów oraz ich użytkowania, znakami i informacjami na opakowaniach itp.

Projekt zarządzany przez EUCEN - Europejską Sieć Uniwersytetów Kształcenia Ustawicznego, zrzeszająca ok. 700 uniwersytetów, realizowany jest we wszystkich krajach członkowskich UE, na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Nad poprawnością metodologiczną projektu czuwa EAEA - European Association for the Education of Adults, zrzeszająca 130 organizacji kształcących dorosłych w 41 krajach [1]. Przetłumaczony na 21 języków narodowych portal, uwzględnia specyfikę praktyki konsumenckiej oraz obowiązujące prawo w danym kraju członkowskim UE.

Polskim koordynatorem i partnerem projektu jest Szkoła Główna Handlowa, a współpracownikami specjaliści ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Portal Dolceta

Rys. 1 Portal Dolceta - Online Consumer Education: www.dolceta.eu

Portal dzieli się na dwie zasadnicze części: Dla konsumentówDla nauczycieli

Portal Dolceta

Dla konsumentów

Świadomy i wyedukowany konsument powinien umieć ocenić jakość usługi i produktu, określić jego cenę oraz czerpać satysfakcję z dokonanych przez siebie wyborów. Powinien też potrafić dochodzić swoich praw oraz zwrócić się, w przypadku reklamacji o informację lub pomoc do odpowiednich instytucji konsumenckich. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowano, w portalu Dolceta, zestaw narzędzi online omawiających następujące kwestie:

1. PRAWA KONSUMENTA.

Moduł Prawa konsumenta

Rys. 2 Moduł Prawa konsumenta

 • Umowa sprzedaży;
 • Oznaczanie cen;
 • Sprzedaż na odległość;
 • Reklama;
 • Bezpieczeństwo produktów i usług;
 • Rozstrzyganie sporów;
 • Wspólny Rynek.

2. USŁUGI ŚWIADCZONE w INTERESIE OGÓLNYM.

Moduł Usługi świadczone w interesie ogólnym

Rys. 3 Moduł Usługi świadczone w interesie ogólnym

 • Energia;
 • Usługi telekomunikacyjne;
 • Transport;
 • Usługi pocztowe;
 • Woda i ścieki

3. USŁUGI FINANSOWE.

Moduł Usługi finansowe

Rys. 4 Moduł Usługi finansowe

 • Budżet domowy;
 • Kredyt konsumencki;
 • Kredyt hipoteczny;
 • Rachunek bieżący;
 • Płatności gotówkowe;
 • Inwestycje

4. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW.

Moduł Bezpieczeństwo produktów

Rys. 5 Moduł Bezpieczeństwo produktów

 • Bezpieczne korzystanie z produktów;
 • Twoje bezpieczeństwo

5. ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA.

 • Jedzenie i picie;
 • Atrakcyjny wygląd;
 • Dom i ogród;
 • Zrównoważony transport.
Moduł Zrównoważona konsumpcja

Rys. 6 Moduł Zrównoważona konsumpcja

W trakcie przygotowania znajduje się moduł BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI.

Przykładowo poszukując informacji na temat bezpieczeństwa produktów, internauta znajdzie je w pierwszym module, omawiającym PRAWA KONSUMENTA, w sekcji Bezpieczeństwo produktów i usług, która odpowiada m. in. na pytania czym jest znak bezpieczeństwa, jakie przepisy gwarantują bezpieczeństwo, jakie są środki ostrożności i standardy bezpieczeństwa, kto nadzoruje bezpieczeństwo produktów w Polsce i Europie oraz jaka jest odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny i kto jest odpowiedzialny za wadliwy produkt.

Sekcja Bezpieczeństwo produktów i usług

Rys. 7 Sekcja Bezpieczeństwo produktów i usług

Zapewnienie bezpieczeństwa produktów: kontrola na poziomie europejskim

Rys. 8 Zapewnienie bezpieczeństwa produktów: kontrola na poziomie europejskim

Zamieszczone tu materiały można poznać poprzez interaktywne formy zajęć, quizy, testy oraz linki do stron internetowych i zweryfikować swoją wiedzę z zakresu wymogów bezpieczeństwa, typologii klienta, a w innych działach m. in. umowy sprzedaży, reklamacji, e-zakupów, promocji, znaków etycznych na produktach, towarów podrabianych i pirackich itp.

Quizy

Rys. 9 Quizy

Linki do stron internetowych

Rys. 10 Linki do stron internetowych

Każdy z modułów uzupełniony jest o Słowniczek, adekwatny do poruszanej problematyki.

Słowniczek

Rys. 11 Słowniczek

Dla nauczycieli

Poza informacjami dla konsumentów, portal kładzie nacisk na edukację konsumencką od najmłodszych lat. Dolceta jest atrakcyjnym i pomocnym narzędziem pracy dydaktycznej m.in. z zakresu towaroznawstwa, jakości, bezpieczeństwa produktów i usług, bezpiecznego korzystania z produktów, zrównoważonej konsumpcji, edukacji finansowej na różnym poziomie kształcenia - od szkoły podstawowej poprzez kursy, szkoły średnie, uczelnie wyższe po Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Sekcja dla nauczycieli

Rys. 12 Sekcja dla nauczycieli

Wszystkie sekcje w części dla nauczycieli zawierają podział na grupy wiekowe. Bogaty zestaw scenariuszy i planów zajęć z zakresu edukacji finansowej, konsumenckiej i zrównoważonej konsumpcji opracowany został przez ekspertów i doświadczonych nauczycieli.

Przykładowy plan lekcji dla dorosłych

Rys. 13 Przykładowy plan lekcji dla dorosłych

Popularyzacja odpowiedzialności konsumenckiej poprzez e-edukację jest niewątpliwie odpowiedzią na rosnące potrzeby konsumentów, związane z ochroną ich praw oraz rosnącą świadomością ekonomiczną, społeczną i ekologiczną. Jest też strategią tworzenia standardów konsumpcji poprzez aktywny udział i wzmacnianie przekonania, że każdy człowiek może przyczynić się do podnoszenia jakości, bezpieczeństwa oraz równowagi ekologicznej w proponowanych mu usługach i produktach. Prezentowany portal Dolceta – Edukacja Konsumencka On-line jest przykładem przemyślanego i zaplanowanego projektu, który konsekwentnie od 2004 r. poprzez zawarte w nim materiały edukacyjne i narzędzia on-line, ma wpływ na budowanie odpowiedzialnych wzorców i zachowań konsumenckich.

Wykorzystane źródła:

 1. Dąbrowska A., Mróz B., Zbierzchowska A.: Edukacja konsumencka elementem kształcenia ustawicznego – projekt Dolceta. „E-mentor” nr 1(23) 2008 Dokument elektroniczny
  http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/517 26.05.2011 r.
 2. Dolceta. Edukacja konsumencka On-line. Data pobrania: 27.05.2011 r.
  http://www.dolceta.eu/

Przypisy:

 1. Dąbrowska A., Mróz B., Zbierzchowska A.: Edukacja konsumencka elementem kształcenia ustawicznego – projekt Dolceta. „E-mentor” nr 1(23) 2008 Dokument elektroniczny
  http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/517 26.05.2011 r.

Anna Masłowska
Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa

© 2009 Biblioteka Główna UEK