Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Wystawy w Bibliotece Głównej UEK w 2009 r.

W 2009 roku działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej UEK wpisała się w obchody ważnych dla naszego kraju rocznic. Już w kwietniu pracownicy Czytelni Europejskiej przygotowali ekspozycję z okazji 5. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz obchodzonego 9 maja Dnia Europy. Celem wystawy było zaprezentowanie publikacji zawierających ocenę wpływu członkostwa Polski w UE na rozwój gospodarczy. Na wystawie zamieszczono również najciekawsze publikacje z zakresu szeroko rozumianej integracji europejskiej. W gablotach w holu wystawowym, będących pod opieką Oddziału Informacji Naukowej, przygotowano ekspozycję towarzyszącą. Przybliżała ona sylwetkę Józefa Hieronima Retingera, nazywanego polskim ojcem zjednoczonej Europy, w związku z piątą rocznicą powstania Ośrodka Badań Europejskich, którego integralną częścią jest Archiwum Retingera, przechowywane i opracowywane w naszej Bibliotece.

Wystawą Przełom - Nadzieja - Demokracja Biblioteka włączyła się w obchody 20. rocznicy prawie wolnych wyborów. Na ekspozycji wyróżniono takie grupy tematyczne jak: przemiany polityczne, przemiany gospodarcze (Plan Balcerowicza, bankowość, pieniądz, prywatyzacja, przedsiębiorczość, giełda, Polska w UE), przemiany społeczne, przemiany w mediach, polskie echa '89 w prasie zagranicznej.

70. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczciliśmy wystawą Wrzesień 1939 prezentującą zdjęcia z września 1939 r. oddające atmosferę tamtych tragicznych dni. Zamieszczono również odezwę Prezydenta do obywateli Rzeczypospolitej.

W październiku pracownicy Oddziału Informacji Naukowej zorganizowali wystawę silnie związaną z profilem naszej Uczelni - Laureaci 1969-2009. Z okazji 40-lecia Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Celem wystawy było zainteresowanie naszego środowiska akademickiego dorobkiem laureatów, który od wielu lat dokumentowany jest w bibliograficznej bazie Nobliści. Na wystawie, rozmieszczonej w Sali Wystawowej oraz na stelażach w holu, zamieszczono kilkaset zdjęć i książek autorstwa noblistów. Hasłowo wyszczególniono zakres badań naukowców. Całość przedstawiono w układzie chronologicznym.

W 2009 roku podjęliśmy próby organizowania wystaw podróżniczych. Pierwsza tego typu ekspozycja była inspirowana podróżą do Chin jednej z naszych koleżanek. Celem wystawy było zaprezentowanie Państwa Środka. Kraj ten przybliżono eksponując ponad 70 autorskich zdjęć z podróży oraz materiały piśmiennicze dotyczące kultury oraz rozwoju gospodarczego Chin. Prezentowane książki i artykuły pochodziły ze zbiorów naszej Biblioteki oraz bibliotek depozytowych Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Uzupełnieniem wystawy były przedmioty codziennego użytku, ozdoby i pamiątki przywiezione z podróży do Chin przez autorkę wystawy oraz przedmioty pochodzące z prywatnych zbiorów pracowników Biblioteki.

Druga podróżnicza ekspozycja Pod kaukaskim niebem... powstała w wyniku współpracy bibliotekarzy Oddziału Informacji Naukowej z miłośnikami Kaukazu - naukowcami i amatorami - którzy przez portale kaukaz.net oraz kaukaz.pl dzielą się swoją wiedzą oraz unikatowymi zdjęciami z krajów, do których wciąż niewielu z nas dociera, nie domyślając się nawet, że - jak mówi legenda - to tam jest rajski zakątek. Równolegle z czwartą edycją warszawskiego Festiwalu Transkaukazja, dołączyliśmy do wydarzeń promujących bogate dziedzictwo magicznego i wciąż autentycznego obszaru kulturowego na styku dwóch kontynentów. Zdjęcia wzbogaciliśmy krótką informacją na temat sytuacji ekonomicznej krajów Kaukazu, w oparciu o aktualne dane z baz Biblioteki Depozytowej IMF, Euromonitora oraz Encyklopedii PWN, Encyclopedia Britannica i www. wikipedia.pl.

Nowy rok akademicki 2009/2010 Czytelnia Europejska przywitała w nowym miejscu. Głównym celem ekspozycji Zapraszamy do Czytelni Europejskiej było poinformowanie użytkowników Biblioteki o zmianie lokalizacji Czytelni. Ponadto przypomniano klasyfikację księgozbioru udostępnianego w tej agendzie. Zamieszczono wybrane publikacje z kilku najważniejszych działów: integracja europejska, Polska w Unii Europejskiej, prawo Unii Europejskiej, polityka regionalna, fundusze unijne, a także ciekawsze tytuły czasopism.

Wypada jeszcze wspomnieć o prezentacjach zagranicznych książek naukowych, które dwukrotnie, jak co roku, zorganizowały firmy A.B.E. Marketing oraz International Publishing Service Sp. z o.o. W trakcie ekspozycji zwiedzający mieli możliwość zamawiania interesujących ich pozycji książkowych.


Anita Medoń-Wosz

© 2009 Biblioteka Główna UEK