Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Promocji Biblioteki Głównej UEK

W listopadzie 2009 roku został powołany przez Panią Dyrektor mgr Annę Osiewalską Zespół ds. Promocji Biblioteki Głównej UEK, którego celem jest podejmowanie działań służących promocji zbiorów i usług Biblioteki na terenie Uczelni.

Poniżej prezentujemy wyniki dotychczasowej działalności Zespołu:

 • Redagowanie artykułów o Bibliotece na łamach Kuriera UEK.
  Począwszy od grudniowego numeru ukazały się:
  • Po źródło do Biblioteki... (nr 8/2009; K. Bilińska),
  • Wciąż musimy się bardziej starać - wywiad z mgr Anną Osiewalską – Dyrektor Biblioteki Głównej UEK (nr 1/2010; K. Bilińska, K. Palkij),
  • Prezentacja serwisu EMIS (nr 2/2010; J. Serwin),
  • Prezentacja platformy EBSCOhost (nr 3/2010; M. Galik, K. Bilińska),
  • Studnie bez dna – platformy baz danych: ABI/INFORM COMPLETE - ProQuest oraz Emerald (nr 4/2010; K. Bilińska),
  • GMID - Twoje źródło informacji rynkowej (nr 5/2010; J.Serwin),
  • Słów kilka o wernisażu wystawy Twoja i moja katedra (nr 5/2010; K. Bilińska).

  Logo Biblioteki Głównej UEK
 • Przygotowanie projektu i koordynacja realizacji wykonania folderów informacyjnych bibliotek depozytowych IMF i WORLDBANK, Centrum Dokumentacji Europejskiej (przy współpracy z CDE) oraz dla studentów uczestniczących w programie English Track (styczeń-marzec 2010);
 • Podjęcie inicjatywy odnośnie stworzenia logo Biblioteki Głównej (styczeń 2010);
 • Przygotowanie stoiska (foldery, gadżety, prezentacja w Power Point) i udział w Dniu Otwartym Uczelni (19 marca 2010);

Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego

Strona do Planera UEK 2010/2011 z reklamą Biblioteki

 • Wykonanie projektu strony z reklamą Biblioteki do Planera UEK na rok akademicki 2010/2011 (kwiecień 2010);
 • Informowanie pracowników naukowych Uniwersytetu o możliwości przeprowadzenia szkoleń bibliotecznych dla grup seminaryjnych (listopad 2009, styczeń 2010);
 • Podjęcie inicjatywy stworzenia gadżetów promocyjnych Biblioteki (długopisy, podkładki pod myszkę, notesy) przy współpracy z Sekcją Promocji UEK (styczeń-czerwiec 2010);
 • Udział w przygotowaniu wystaw: Każdy ma swoje Kilimandżaro, wystawy zdjęć z tegorocznej Paraolimpiady w Vancouver, Twoja i moja katedra (styczeń, kwiecień, maj 2010);
 • Bieżące informowanie pracowników naukowych i studentów UEK o nowych produktach Biblioteki - informacje na stronie internetowej Uczelni i Biblioteki

Obecnie zespół pracuje nad folderem informacyjnym dla grup seminaryjnych. Mamy nadzieję, że działalność Zespołu ds. Promocji Biblioteki Głównej przyczyni się do tworzenia pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kinga Filipiak
Zespół ds. Promocji Biblioteki Głównej UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK