Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej AGH

W dniach od 04-29.01.2010 roku odbyłam staż zawodowy w Oddziale Czasopism i Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej AGH w Krakowie.

Celem praktyki było poszerzenie moich dotychczasowych umiejętności i umożliwienie osiągnięcia zawodowego awansu.

Staż w większości odbywał się w Oddziale Czasopism, pod kierownictwem pani mgr Joanny Latały. Dział ten, podobnie jak u nas, zajmuje się gromadzeniem czasopism polskich i zagranicznych pochodzących z prenumeraty, wymiany i darów. Dodatkowo, gromadzi i udostępnia prace doktorskie. Wszystkie te materiały są w oddziale rejestrowane, opracowywane i udostępniane.

Biblioteka AGH od roku 2004, w wyniku porozumienia z Wydawnictwami Naukowo-Dydaktycznymi, zamieszcza elektroniczne wersje czasopism naukowych Uczelni w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej ABC - Kraków. Dla tychże publikacji wykorzystane zostały możliwości systemu bibliotecznego VTLS/VIRTUA. Dla poszczególnych dokumentów stworzono niezbędne typy rekordów -w oparciu o opis bibliograficzny w formacie MARC21. Celem zamieszczenia w ABC opisów artykułów wydawnictw uczelnianych, opracowany został schemat rekordu analitycznego. Od tak skatalogowanej pozycji, dzięki linkom tworzonym od adresów URL, użytkownik ma możliwość dotarcia albo do pełnych tekstów wyszukiwanych dzieł albo ich części.

Od roku 2008 nasza Biblioteka również współtworzy opisy w ABC - Kraków. Podczas stażu, mogłam osobiście uczestniczyć w procesie powstawania opisów rekordów analitycznych i haseł osobowych z nimi związanych. Oprócz tego brałam udział we wszystkich bieżących pracach działu tj.: rejestracji rachunków; akcesji periodyków; tworzeniu rekordów bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych.

Podczas praktyki miałam również możliwość zapoznania się z charakterem prac prowadzonych w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Były mi one mało znane, gdyż nasza Biblioteka nie gromadzi zbiorów o takiej specyfice. Pani mgr Agnieszka Podrazik przybliżyła mi szczegółowo prace działu, w skład którego wchodzi Czytelnia Norm i Patentów oraz Czytelnia Literatury Firmowej i Kartografii. Zbiory kartograficzne Biblioteki Głównej AGH są gromadzone od początku jej powstania. Podstawową część zbiorów stanowią mapy jedno i wieloarkuszowe oraz atlasy geograficzne i tematyczne.

W Bibliotece działa Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej przeznaczony dla studentów i pracowników AGH, pracowników środowiska akademickiego Krakowa, rzeczników patentowych, wynalazców i twórców oraz przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodek gromadzi i udostępnia polskie opisy patentowe, wydawnictwa Urzędu Patentowego RP oraz literaturę fachową związaną z wynalazczością. Miałam tutaj możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia opisów bibliograficznych dla tego rodzaju dokumentów czyli patentów, mapy i atlasów.

Dzięki stażowi w Bibliotece Głównej AGH mogłam zweryfikować i poszerzyć moją dotychczasową wiedzę zawodową. Pobyt w tej placówce pozwolił mi zobaczyć problemy, z którymi mam do czynienia także w naszej Bibliotece, z innej perspektywy.

Agata Magiera

© 2009 Biblioteka Główna UEK