Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Serwis EMIS Emerging Markets Information Service

EMIS Emerging Markets Information Service (dawniej ISI Emerging Markets) to popularny serwis na temat gospodarki światowej. Biblioteka oferuje dostęp do modułu dotyczącego Polski.

EMIS jest doskonałym przewodnikiem po źródłach i publikacjach z zakresu ekonomii, finansów i polityki. Od niedawna pojawił się w zupełnie nowej odsłonie graficznej.

Serwis umożliwia korzystanie z kilkuset publikacji w językach polskim i angielskim zaprezentowanych w przystępnej i zunifikowanej formie.

INFORMACJE O ZASOBACH BAZY

Portal prezentuje bogactwo informacji w działach:

  • Aktualności/News – napływające w trybie ciągłym teksty doniesień agencji informacyjnych oraz artykuły prasowe
  • Spółki/Companies – zbiór informacji dotyczących spółek polskich między innymi z baz Corporate Database i Hoppenstedt Bonnier, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych (Monitor Polski B, Notoria), notowania giełdowe, statystyki, dane dotyczące konkurencji, odbiorców i dostawców, jak również potencjalnych celów inwestycyjnych
  • Sektory gospodarki/Industries – część poświęcona poszczególnym gałęziom gospodarki; dane statystyczne, raporty firm analitycznych i brokerskich, a także profile najważniejszych firm działających w poszczególnych branżach
  • Makroekonomia/Macroeconomics – analizy danych makroekonomicznych uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych, które pozwalają na wnikliwą i staranną ocenę bieżącej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej
  • Rynki finansowe/Financial Markets – informacje dotyczące rynku pieniężnego i kapitałowego
  • Analizy/Research – wszelkie raporty oraz analizy firm i sektorów opisanych w serwisie
  • Źródła/Sources – zestawienie wszystkich tytułów publikacji, agencji prasowych i informacyjnych prezentowanych w serwisie (m.in. Rocznik Statystyczny oraz Rocznik Statystyczny Województw GUS w pełnej wersji)
  • Przetargi/Tenders – zbiór informacji na temat przetargów.

Wybrane czasopisma znajdujące się w bazie:

Chip, Forbes, Gazeta Bankowa, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Media i Marketing Polska, Newsweek, Nowe Życie Gospodarcze, Parkiet, PC World Komputer, Poradnik Handlowca, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Warsaw Business Journal, Wiadomości Handlowe, Wprost.

Wykaz czasopism z bazy oferujących pełne teksty znaleźć można w zakładce Czasopisma A-Z dostępnej na stronie głównej naszej Biblioteki (http:// kangur.uek.krakow.pl).

OBSŁUGA BAZY

Serwis dostępny jest na komputerach na terenie Kampusu oraz w opcji Zdalny dostęp. Wejście do bazy możliwe jest przez stronę domową Biblioteki Głównej (w zakładce E-źródła a następnie poprzez kliknięcie zakładki Bazy danych-portale). W przypadku korzystania z portalu w formie zdalnej należy kliknąć w ZDALNY DOSTĘP (link na banerze strony domowej Biblioteki). Opcja ta przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne w naszej Bibliotece.

Aby ustawić język interfejsu należy kliknąć w Home -> My account a następnie wybrać z zakładki dany język oraz kliknąć w przycisk Save.

Zasoby portalu przeszukiwać można przez poszczególne zakładki (Aktualności, Spółki, itd.) oraz za pomocą opcji Wyszukaj/Search lub Wyszukiwanie zaawansowane/Advanced Search (prawy górny róg). Opcje te umożliwiają przeszukiwanie wszystkich źródeł zamieszczonych w serwisie poprzez wpisanie słowa kluczowego. Dodatkowo opcja wyszukiwania zaawansowanego pozwala doprecyzować wyrażenie wyszukiwawcze, zawęzić bądź poszerzyć zasięg chronologiczny (domyślnie ustawiony na 12 miesięcy).

W celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z korzystaniem z serwisu EMIS w zdalnym dostępie zalecamy używanie przeglądarki Mozilla Firefox. W razie pojawienia się „białego ekranu” należy skorzystać z opcji Odśwież (F5).

Jacek Serwin

© 2009 Biblioteka Główna UEK