Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Platforma EBSCOhost


EBSCOhost umożliwia dostęp do pełnotekstowych baz danych, które zawierają łącznie artykuły w pełnym tekście z ponad 8000 czasopism (głównie w języku angielskim, ale także francuskim, niemieckim, hiszpańskim, holenderskim, słowackim, słoweńskim, serbskim, a nawet tureckim) i innych publikacji oraz streszczenia i indeksy z 7000 czasopism.


DOSTĘP DO BAZ

Platforma dostępna jest na terenie kampusu oraz w opcji Zdalny dostęp wyłącznie dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne. Na stronie Biblioteki należy wejść do zakładki E-źródła, a następnie Bazy danych – portale. Z EBSCOhost można również korzystać z laptopów podłączonych do bibliotecznej sieci WiFi.

TEMATYKA BAZ

Bazy dostępne na platformie EBSCOhost mają szeroki zakres dziedzinowy i obejmują m.in.: zarządzanie, logistykę, marketing, ergonomię, edukację, informatykę, ochronę środowiska, rolnictwo, turystykę, zdrowie publiczne, bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją oraz nauki medyczne, technikę, nauki humanistyczne i społeczne.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI

Na platformie udostępniono dwa interfejsy: EBSCOhost Web (umożliwia wybór baz do przeszukania) oraz Business Searching Interface (narzuca dwie bazy do przeszukania: Business Source Complete i Regional Business News). Oba interfejsy zapewniają takie same możliwości wyszukiwawcze. Poniżej zostanie przedstawione wyszukiwanie na przykładzie EBSCOhost Web.

EBSCOhost Web oferuje do wyboru trzy sposoby wyszukiwania: podstawowe/Basic Search, zaawansowane/Advanced Search oraz wizualne/Visual Search. W bazie domyślnie ustawiona jest opcja wyszukiwania zaawansowanego. Otrzymaną listę wyników można ograniczyć według rozmaitych parametrów (filtrów): pełny tekst, czasopisma recenzowane naukowo, przypisy, zasięg chronologiczny, typy źródła (czasopisma, książki/monografie, raporty, dysertacje, multimedia itp.), temat – hasło tezaurusa, temat – nagłówek główny, przedsiębiorstwo, wiek, płeć, branża, geografia, typ publikacji, baza danych.

Istnieje również możliwość rozszerzenia wyszukiwania np. do słów bliskoznacznych (opcje – Zastosuj słowa pokrewne lub Znajdź wszystkie moje szukane terminy – aktywne z poziomu Opcje wyszukiwania).

Warto zwrócić uwagę na wyszukiwarkę plików graficznych (opcja Obrazy -> Image Quick View Collection – z głównego paska menu). Pozwala ona wyszukać w bazach wykresy, diagramy, tabele, mapy, fotografie związane z danym terminem. Obrazy w wysokiej rozdzielczości można kopiować do prac własnych, powołując się na źródło naukowe, którego sposoby cytowania podpowiada system.

Wyszukiwanie wizualne stanowi alternatywną funkcję badania zawartości baz, która polega na systemowym przedstawieniu listy wyników w postaci schematu interaktywnych pól z hasłami pogrupowanymi według kryterium: tematu lub źródła, a w dalszej kolejności według daty lub relewancji. Na platformie można również znaleźć dane dotyczące przedsiębiorstw (opcja Więcej -> Profile przedsiębiorstwa/Company Profiles – z głównego paska menu). Dane do tej zakładki pobierane są od Datamonitor Group, światowego lidera zajmującego się dostarczaniem informacji biznesowej.

Rezultaty wyszukiwania można wydrukować, wysłać emailem lub zapisać na dysku pojedynczo bądź grupowo dodając je do folderu (Add to folder). Opcja Zarejestruj się do Mojego EBSCOhost/My EBSCOhost, czyli założenie konta, pozwala zachować wyniki zapisane wcześniej w folderze.

Małgorzata Galik, Czytelnia Główna BG
Katarzyna Bilińska, Oddział Informacji Naukowej BG

© 2009 Biblioteka Główna UEK