Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze bazy dostępne w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W tym roku akademickim udało zakupić się do Biblioteki wiele nowych baz. Możliwe to było dzięki sfinansowaniu najważniejszych naukowych portali przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na tzw. licencji krajowej (EBSCOhost – pakiet podstawowy, Science Direct, Springer Link, Web of Knowledge). To dofinansowanie dało nam możliwość zakupu innych baz, dzięki którym nasi Czytelnicy mogą pogłębiać swoją wiedzę (Bankscope, CEIC Data, Czytelnia Czasopism Prawniczych, ibuk.pl, Infor Lex Biznes, Intra- and extra-EU trade data, JSTOR). Również grant unijny na uruchomienie nowego kierunku zamawianego Informatyka stosowana pozwoliło na zakup jednej bazy (ebrary) i dokupienie modułu do bazy już wcześniej prenumerowanej (ibuk.pl). Wciąż trwają negocjacje w sprawie zakupu bazy 300Xtra firmy Thomson Reuters.

Poniżej przedstawiono nowe bazy, które są dostępne w roku akademickim 2009/2010. Zostały one podzielone na trzy grupy w zależności od środków finansowania.

Bazy sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na tzw. licencji krajowej

 • EBSCOhost - pakiet 12 pełnotekstowych i bibliograficznych baz zawierających wysokiej klasy czasopisma naukowe. W ramach dostępnego online pakietu oferowanego przez EBSCO Publishing (pakiet podstawowy) szczególnie interesujące z punktu widzenia czytelników Biblioteki są:
  • Academic Search Complete - baza pełnych tekstów naukowych z różnych dziedzin. Obejmuje ponad 7 100 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 100 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia indeksy i streszczenia z przeszło 11 200 czasopism i ponad 11 700 publikacji, takich jak monografie, raporty, sprawozdania z konferencji itd. W bazie zamieszczono materiały w formacie PDF, których zakres chronologiczny sięga roku 1887 roku. Większość pozycji pełnotekstowych została zapisana w formacie macierzystym PDF (z możliwością wyszukiwania). W bazie udostępnione zostały cytowane teksty z ponad 1 300 czasopism.
  • Business Source Complete - najbardziej autorytatywana baza naukowa z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886 r. Ponadto baza udostępnia możliwe do wyszukania cytowane przypisy odnośnie ponad 1300 czasopism.
 • Science Direct - jest bazą interdyscyplinarną zawierającą przede wszystkim czasopisma z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych. Licencja obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.
  Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier.
 • Springer Link - jest bazą interdyscyplinarną zawierającą przede wszystkim czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, medycznych, ekonomii, prawa, matematyki i informatyki oraz nauk technicznych.
  Pozycje oferowane w wersji pełnotekstowej oznaczono zielonym prostokątem.
 • Web of Knowledge - to pakiet anglojęzycznych baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters (poprzednio: Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej). W skład serwisu wchodzą:
  • indeksy cytowań (określane jako pakiet Web of Science):
   • Science Citation Index Expanded (SCIE) - rejestruje czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,
   • Social Science Citation Index (SSCI) - rejestruje czasopisma z zakresu nauk społecznych,
   • Art & Humanities Citation Index (AHCI) - rejestruje czasopisma z zakresu nauk humanistycznych.
  • tzw. pochodne bazy bibliometryczne:
   • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) - rejestruje materiały konferencyjne,
   • Journal Citation Report (JCR) - zawiera wykaz najczęściej cytowanych i recenzowanych czasopism naukowych na świecie oraz różnorodne statystyki wykorzystania ich przez światową społeczność naukową (m.in. wskaźnik częstotliwości cytowań Impact Factor).

Bazy zakupione/uzupełnione dla nowego kierunku zamawianego

 • ibuk.pl czytelnia on-line (zakup jednego modułu) - to polski serwis książek elektronicznych, są to głównie podręczniki z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, informatyki.
  Pozycje ułożone są według następujących kategorii:
  • Nauki ekonomiczne
  • Nauki humanistyczne
  • Nauki matematyczno-przyrodnicze
  • Nauki społeczne
  • Informatyka
  • Medycyna
  • Prawo
  • Publikacje darmowe
  • Publikacje w języku angielskim
  • Słowniki, leksykony, kompendia
  • Czasopisma naukowe

  Przy pozycjach, do których uczelnia ma dostęp, pojawia się przycisk "czytaj".

  Kopiowanie jak i drukowanie treści udostępnianych książek nie jest możliwe.

  Wykaz dostępnych książek wraz z linkami znajduje się na stronie http://www.ibuk.pl/korpo/katalog_uczelni.php

  Lista tytułów dostępnych dla UEK jest także dostępna ze strony głównej http://www.ibuk.info.pl, po kliknięciu linku: katalog uczelni.

  Każdą z książek może jednocześnie otworzyć 5 czytelników.
 • ebrary - to platforma zawierająca anglojęzyczne książki elektroniczne. Nasza Biblioteka posiada dostęp do dwóch kolekcji:
  • Business & Economics (8 461 tytułów) - dostęp do renomowanych pełnotekstowych e-książek, wyników badań, raportów handlowych o przedsiębiorstwach i różnorakich studiów przypadków (Case Studies). Stanowi doskonałe wsparcie dla studentów i uczestników podyplomowych studiów biznesowych.
  • Computers & IT - (3 402 tytuły) – dostęp do rozwiązań pojawiających się na co dzień problemów komputerowych, a także dostęp do tekstów elektronicznych dotyczących zaawansowanych technologii informatycznych, inżynierii komputerowej czy programowania. W tej kolekcji znajdują się także przewodniki dla użytkowników popularnych aplikacji komputerowych, podręczniki na temat programowania, zarządzania bazami danych, bezpieczeństwa sieci i na wiele innych tematów.

Bazy zakupione ze środków Uczelni

 • Bankscope - to kompleksowa, globalna baza danych zawierająca informacje o ponad 23 000 banków publicznych i prywatnych. Każdy raport bankowy zawiera informację opisową - dane kontaktowe, klasyfikację banku i jego miejsce w różnych rankingach, informacje z audytu czy fakty z historii banku, informacje o głównych udziałowcach i strukturze organizacyjnej banku.
  Baza zawiera szeregi czasowe do 16 lat - informacje finansowe dla banków publicznych i prywatnych:
  • 7 000 największych banków europejskich
  • 12 000 największych banków północnoamerykańskich
  • 800 japońskich banków
  • 1 000 rosyjskich banków
  • ponad 3 000 innych głównych banków
  • 32 ponadnarodowe organizacje bankowe i finansowe

  Jesteśmy pierwszym polskim uniwersytetem, który zakupił tę bazę. W Polsce jeszcze Narodowy Bank Polski posiada jej subskrypcję.

 • CEIC Data - jest rozbudowaną bazą zawierającą wskaźniki makroekonomiczne, sektorowe oraz sprawozdania finansowe. Baza CEIC jest zarządzana przez wysoko wykwalifikowany zespół analityków, którzy rzetelnie sprawdzają i opracowują wszystkie informacje. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu CDM (CEIC Data Manager) dane są prezentowane przejrzyście i zrozumiale. Zawartość bazy CEIC jest nieustannie aktualizowana na podstawie informacji publikowanych przez urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje sektorowe, izby handlowe, firmy badania opinii i rynku. CEIC jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich specjalistów, analityków, kadry zarządczej, ponieważ umożliwia badanie trendów oraz sporządzanie analiz i prognoz ekonomicznych.
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych - jest bazą artykułów, glos i komentarzy autorskich oraz innych materiałów opublikowanych na łamach czasopism prawniczych i samorządowych oraz Przeglądu Podatkowego, wydawanych przez Wolters Kluwer Polska i inne wydawnictwa. Baza ta jest niezastąpionym narzędziem ułatwiającym wyszukiwanie najlepszych opublikowanych materiałów z różnych dziedzin prawa i podatków przydatnych do przygotowania wszelkiego rodzaju prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
  Czytelnia on-line oferuje:
  • szybki dostęp za pomocą Internetu do pełnych wersji tekstowych, stale rozbudowywanego archiwum czasopism oraz do bieżących numerów;
  • przeglądanie spisów treści poszczególnych numerów bez konieczności logowania się do systemu;
  • łatwe i praktyczne sposoby wyszukiwania materiałów przydatnych w nauce i w pracy;
  • wyświetlanie pełnej listy tekstów odpowiadających kryteriom wyszukiwania bez konieczności kupowania dostępu do systemu;
  • przeszukiwanie bazy czasopism według autora, tytułu, rocznika czasopisma, a nawet wyszukiwanie pełnotekstowe;
  • pliki z całymi tekstami w formie PDF, dokładnie oddające nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu;
  • zapis plików na dysku komputera, a w nowszych rocznikach pełna funkcjonalność edytowania i kopiowania tekstu w plikach PDF.
 • Infor Lex Biznes - to wyczerpujące kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawnych, z jakimi spotykają się zarządy, służby finansowe oraz działy dużych i średnich przedsiębiorstw. W publikacji znajduje się między innymi komplet czasopism INFOR PL S.A. z zakresu tematyki obrotu gospodarczego oraz system aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji urzędowych.
 • Intra- and extra-EU trade data - jest bazą statystyczną dotyczącą handlu wewnętrznego Unii Europejskiej oraz handlu zagranicznego 27 państw członkowskich UE. Dane są opracowywane i publikowane przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) na podstawie sprawozdań przesyłanych przez Narodowe Urzędy Statystyczne.
  Płyta Intra- and extra-EU trade data: monthly data jest publikowana/aktualizowana co miesiąc i zawiera statystyki handlowe, klasyfikacje krajów i produktów, uwagi dotyczące metodologii oraz uwagi dotyczące dostępności danych i instrukcję obsługi płyty.
  Płyta Intra- and extra-EU trade data: annual data zawiera dane na temat handlu 27 państw członkowskich UE za ostatni dostępny rok oraz dodatkowo dane miesięczne dotyczące co najmniej 36 miesięcy wstecz.
  Podstawową klasyfikacją używaną na płytach jest Scalona Nomenklatura Określania i Kodowania Towarów (ang. Combined Nomenclature - CN).
 • JSTOR - to archiwum ważnych czasopism branżowych i naukowych wyłącznie archiwalnych (bez ostatnich pięciu lat), nawet od pierwszych numerów (XVII-XVIII w.). Baza pełnotekstowa reprezentująca różne dyscypliny akademickie obejmuje m.in. czasopisma z zakresu matematyki, statystyki i biznesu.
  Czytelnicy mają dostęp do dwóch kolekcji:
  • Business - zawierającej pełne teksty 67 kluczowych czasopism ekonomiczno-finansowych,
  • Mathematics and Statistics:
   • Mathematics - obejmującej pełne teksty 47 tytułów czasopism m.in. z zakresu matematyki, logistyki i ekonometrii,
   • Statistics - dające dostęp do pełnych tekstów 43 wiodących czasopism dotyczących statystyki, biometryki, analizy statystyczne.

Powyżej przedstawiono tylko nowe bazy, które udostępniliśmy Państwu w tym roku. Wyjątek stanowi baza EBSCOhost (pakiet podstawowy), która obecnie zmieniła źródło finansowania. Mamy również nadzieję, że i w następnych latach uda się nam zakupić wszystkie bazy, z których mogli Państwo korzystać do tej pory. W dużej mierze jest to zależne od decyzji Ministerstwa.

Oczywiście Biblioteka jest nadal subskrybentem baz:

 • ABI/INFORM COMPLETE – ProQuest,
 • EBSCOhost – trzy dodatkowe bazy EconLit with Full Text, Environment Complete, Hospitality & Tourism Complete,
 • Emerald,
 • EMIS Emerging Markets Information Service (dawniej ISI Emerging Markets),
 • Global Market Information Database (GMID),
 • OECD iLibrary (dawniej SourceOECD),
 • Safari Books Online.

Oczekujemy na Państwa uwagi dotyczące baz już zakupionych oraz tych, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w naszych zbiorach.

Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK