Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Seminarium szkoleniowe dla sieci polskich Centrów Dokumentacji Europejskiej

W dniach 25-26 marca 2010 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w Warszawie, odbyło się seminarium szkoleniowe dla sieci polskich Centrów Dokumentacji Europejskiej.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkanie rozpoczął Pan Jacek Safuta, dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Pszczoła z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, która omówiła z uczestnikami bieżące sprawy dotyczące działalności sieci CDE, podsumowała sprawozdanie z działalności Centrów w 2009 roku oraz przedstawiła plan działania na lata 2010-2011. W następnej kolejności Pan Wiktor Poźniak, dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie, wygłosił wykład nt. „Wypożyczenia międzybiblioteczne jako element polityki udostępniania zbiorów i działalności informacyjnej”. Pierwszy dzień seminarium zakończył się referatem dr Anny Ogonowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącym przygotowań działań informacyjnych związanych z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej.

W drugim dniu konferencji uczestnicy zwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bibliotekę Depozytową Wspólnot Europejskich, która od stycznia 2010 r. jest integralną częścią Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W siedzibie BDWE Pani Monika Parys opowiedziała o działalności informacyjnej, dokumentacyjnej i wydawniczej Biblioteki. Konferencję zakończyła dyskusja dotycząca procesu gromadzenia zbiorów, nowości wydawniczych oraz źródeł informacji europejskiej.

Kinga Zięcik

© 2009 Biblioteka Główna UEK