Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych

W dniu 18 czerwca 2010 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych. Organizatorem tego spotkania była Biblioteka Narodowa i EBIB- Elektroniczna Biblioteka.

Seminarium podzielone zostało na trzy sesje i panel dyskusyjny, w trakcie których zaprezentowano bardzo ciekawe wystąpienia dotyczące aspektów prawnych bibliotek cyfrowych. Tematyka spotkania wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród bibliotekarzy licznie przybyłych do Biblioteki Narodowej. Świadczy to zapewne o tym, że zagadnienia zaproponowane przez organizatorów są nowe, nieznane jeszcze bibliotekarzom, a z racji tworzenia bibliotek cyfrowych wymagają wnikliwego i szybkiego ich poznania.

Spotkanie otworzył referat Moniki Curyło z Biblioteki Katedry UNESCO, w którym zwrócono uwagę na rolę i zadania bibliotekarza cyfrowego. Omówiono również ideę Open Access i Creative Commons. Doświadczeniami wynikającymi z kilku lat pracy w organizowaniu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej podzieliła się z zebranymi Bożena Bednarek-Michalska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Z wielką pasją mówiła o pracy bibliotekarza cyfrowego. Przedstawiła zagadnienia dotyczące statusu dzieła cyfrowego oraz jego opisu w Dublin Core. Zwróciła także uwagę na potrzebę stworzenia nowego stanowiska pracy tzw. „copyright librarian”. Praktyczne rady i uwagi jakimi podzieliła się z uczestnikami seminarium, były bardzo cenne nie tylko dla początkujących i mniej doświadczonych bibliotekarzy cyfrowych. Zagadnienie domeny publicznej w praktyce projektów Wikimedia przedstawił dr Tomasz Ganicz. Ciekawe były też wystąpienia prawnika Tymoteusza Barańskiego, współpracującego z Biblioteką Narodową, który przybliżył zagadnienie form wydawniczych w polskim prawie autorskim, oraz określenie statusu prawnego dokumentu i metodologię podejścia do niego. Praktyczne doświadczenia wynikające ze stałych kontaktów prawnika z Biblioteką Narodową spowodowały, że trudne dla przeciętnego odbiorcy zagadnienia i terminologia prawnicza przedstawione zostały jasno i przystępnie. O polskim prawie autorskim dla bibliotek cyfrowych mówiła też dr Sybilla Stanisławska-Kloc z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która tym zagadnieniem zajmuje się od wielu lat.

Seminarium pokazało, jak wiele jeszcze zagadnień i problemów do rozwiązania przed twórcami bibliotek cyfrowych w Polsce, jak dużego wsparcia i pomocy potrzebują bibliotekarze ze strony prawników, a także jak potrzebne i ważne są wszelkie możliwe formy szkolenia dla osób zajmujących się tym zagadnieniem.

Danuta Domalewska
Barbara Żaba

© 2009 Biblioteka Główna UEK