Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Pełne teksty rozpraw doktorskich UEK w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej ABC-Kraków

Wzorem innych uczelni publicznych od 1 marca 2010 roku, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 15/2010, pełne teksty rozpraw doktorskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zamieszczane są w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej ABC-Kraków. Obecnie Biblioteka ta tworzona jest przez Bibliotekę Główną UEK i Biblioteką Główną AGH. Dotychczas prace doktorskie z UEK umieszczane tam były fragmentarycznie (spisy treści, wstępy lub autoreferaty).

Zachęcamy autorów rozpraw obronionych przed 1 marca 2010 roku do przekazania praw do ich pełnego udostępnienia w naszej bibliotece cyfrowej. W przypadku prac obronionych po roku 2006 wystarczy złożyć wypełniony załącznik nr 3 wymienionego Zarządzenia Rektora w Sekretariacie Biblioteki (p. 203).


Oprac. A. Potempa

© 2009 Biblioteka Główna UEK