Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowy numer Ekonomii on-line

Na początku czerwca ukazał się nowy numer Ekonomii on-line. Zawiera on 397 wprowadzonych nowych rekordów, we wszystkich grupach tematycznych, oraz poprawki w 1046 rekordach, wprowadzonych zgodnie z nowo ustalonymi zasadami, dotyczącymi przede wszystkim sposobu podawania odnośników do pełnych tekstów artykułów z czasopism zagranicznych. Od tego numeru, takie rekordy będą zawierały odnośnik (link) do głównej strony portalu, który udostępnia artykuły.

Dokonano też zmian w sposobie wyświetlania rekordów. Przy działach tematycznych i typach źródeł pojawiła się ilość wprowadzonych rekordów:

Czytelnia Czasopism BG UEK

Dla zapewnienia większej przejrzystości serwisu wprowadzono też ograniczenie wyświetlania wyszukanych rekordów do dziesięciu na jednym ekranie.

A. Potempa

© 2009 Biblioteka Główna UEK