Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowa wersja bazy Dorobek

Obecna baza stanowi połączenie starej bazy Dorobek tworzonej do 2009 roku z bazą, która docelowo będzie stanowić część zintegrowanego systemu informacji dotyczącego dorobku pracowników naszej Uczelni. Z tego powodu wyświetlane rekordy mogą różnić się od siebie. Do napełniania nowego Dorobku zostały stworzone specjalne narzędzia, które pozwalają na pobieranie rekordów z baz tworzonych przez Bibliotekę - BazEkon, Zastosowania Informatyki oraz katalogu komputerowego BG UEK. Pobieramy również informacje o publikacjach z bazy stworzonej przez Wydział Zarządzania, a także z corocznych raportów przygotowywanych przez pracowników Działu Nauki.


Oprac. U. Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK