Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Biblioteka Depozytowa IMF dostępna jest również on-line

Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego oferuje teraz swoje popularne bazy International Financial Statistics, Direction of Trade Statistics, Government Finance Statistics i Balance of Payments Statistics także w wersji on-line.

Mają one taki sam układ jak ich wersje na CD. Dane dostępne są w ujęciu rocznym, kwartalnym i miesięcznym. Wyniki wyszukiwań można zapisywać w postaci plików CSV, XLS, HTML i TXT.

IMF

Dostęp do wymienionych baz danych jest możliwy jedynie z komputerów znajdujących się na terenie kampusu UEK. Wejście przez stronę Biblioteki - zakładka E-ŹRÓDŁA, Kolekcje specjalne, Bibl. Depoz. IMF lub przez stronę Biblioteki Depozytowej IMF.


Oprac. G.Budny

© 2009 Biblioteka Główna UEK