Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

BazEkon – nowe wcielenie baz Gospodarka i Nauki Społeczne

BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych, opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych wydziałów ekonomicznych i zarządzania uczelni wyższych, a także instytucji naukowych, również pozarządowych. Powstała w wyniki połączenia dwóch największych baz tworzonych w poprzednich latach przez naszą Bibliotekę: GOSPODARKI i NAUK SPOŁECZNYCH. Charakteryzuje się przyjaznym interfejsem, dwoma modułami wyszukiwania (prostym - przez termin, równoznacznym z „szukaj wszędzie” i zaawansowanym - wg indeksów) oraz uaktywnieniem klawisza Enter. Dodatkowo w indeksie słów kluczowych uruchomiono opcję automatycznego podpowiadania haseł.


Oprac. OIN

© 2009 Biblioteka Główna UEK