1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Drodzy Czytelnicy,

zapraszamy do pierwszego w tym roku kalendarzowym numeru naszego Biuletynu. A że rok obfituje w szczególne rocznice – zaczynamy od ich przypomnień. Trudno nie zacząć od rocznicy szczególnej i bardzo odpowiadającej obecnej, letniej porze: 20 czerwca 2008 roku minęło 100 lat od ukazania się jednej z najbardziej poczytnych powieści, jaką jest Ania z Zielonego Wzgórza. Warto przeczytać czemu przypominamy o tej rocznicy oraz jak Kraków przygotował się do obchodów? Zachęcamy też do przeczytania artykułu przygotowanego w związku ze stuleciem urodzin Oskara Schindlera. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na przedstawioną przez autorkę (i zakupioną do zbiorów Biblioteki, polecamy tę lekturę!) książkę prof. Aleksandra B. Skotnickiego. Omawiamy również niecodzienną wizytę, jaką w naszej Bibliotece złożyli wyjątkowi goście... przedszkolaki.

Wątek nowinek czytelniczych o charakterze bardzo ogólnym uzupełniamy o nowości ze zbiorów naszej, specjalistycznej Biblioteki. Tym razem są to opisy nowych (lub zmienionych) czasopism, nabytków kolekcji specjalnych (CDE i bibliotek depozytowych) oraz nabytków, wniesionych do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej Krakowa (ABC Kraków) przez naszą Bibliotekę (opisy te są tym cenniejsze, że trochę gubi się ten nasz segment w coraz okazalszej całości).

Bibliotekoznawczą, specjalistyczną część Biuletynu reprezentuje artykuł omawiający standardy usług bibliotecznych na odległość, sprawozdanie ze stażu w Bibliotece AP w Krakowie oraz bogaty zbiór sprawozdań z konferencji, związanych z różnymi aspektami funkcjonowania bibliotek. Zupełnie wyjątkowe jest tu sprawozdanie z konferencji poświęconej problemom bezpieczeństwa zbiorów, uzupełnione przez pozyskane od autorów przez nasze koleżanki-uczestniczki, dotąd nie opublikowane teksty bardzo ciekawych wystąpień.

Pierwszy w roku numer naszego półrocznika jest zwykle okazją do podsumowań roku poprzedniego. Tak jest i tym razem: zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności naszej Biblioteki w roku 2007, które przedstawione są w końcowej części Biuletynu.

Prosimy nie kończyć na tym lektury Biuletynu! Koniecznie trzeba jeszcze zaglądnąć do stałych rubryk „Czy wiesz, że...”, a zwłaszcza „Wyciągnięte z sieci” z opisem fenomenalnej strony internetowej międzynarodowej wystawy opracowanej przez... Bibliotekę Narodową!

Zapraszam do lektury.

Anna Osiewalska
Sekretarz naukowy BG UEK