2(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Drodzy Czytelnicy,

z powodu zmiany nazwy uczelni Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie zmienił swoją nazwę oraz ISSN.

Zmianę wykorzystaliśmy do odnowienia wyglądu naszego pisma. Od strony zawartości, obecny, pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowi kontynuację swojego bezpośredniego poprzednika. Wyrazem tego jest utrzymanie numeracji ciągłej, podawanej w nawiasach.

Obecny Biuletyn zaczynają artykuły nawiązujące do aktualnych wydarzeń. Artykuł pierwszy przedstawia informacje o laureatach tegorocznej nagrody im. A. Nobla w ekonomii i informacje o posiadanych przez Bibliotekę pracach tychże laureatów. Artykuł drugi porusza temat zbliżającego się wejścia Polski do strefy Schengen. Przypomina on podstawowe wiadomości na temat tego czym jest strefa Schengen, podaje też bibliografię dostępnej w Bibliotece literatury poświęconej tej tematyce.

Kolejne artykuły dotyczą postępów w zakresie stosowanych narzędzi informatycznych w Bibliotece. Przede wszystkim przedstawiamy nową wyszukiwarkę, której zaletą jest jednoczesne przeszukiwanie wszystkich baz i katalogu Biblioteki. Proponujemy też nowe spojrzenie na proces indeksowania dokumentów w bibliograficznych bazach danych. Rubryka 100 lat temu przypomina zasługi Stanisława Wyspiańskiego dla polskiej grafiki książkowej w jubileuszowym roku 100-lecia śmierci artysty.

Dalej zamieszczamy sprawozdania z konferencji, w których uczestniczyli nasi bibliotekarze, sprawozdania ze stażów, które nasi pracownicy odbywali w innych bibliotekach, szeroką gamę nowości kolekcji podstawowej Biblioteki oraz jej kolekcji specjalnych, a także notkę z obrad Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych nad projektem nowego formularza GUS.

Zapraszam do lektury.

Anna Osiewalska
Sekretarz naukowy BG UEK