4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Od 2006 roku większe ekspozycje organizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie upamiętniane są w postaci multimedialnych katalogów dostępnych ze strony domowej naszej Biblioteki. Ubiegły rok był jednak pierwszym, kiedy to wszystkie katalogi powstawały przy pomocy informatyka, który nie tylko realizował pomysły bibliotekarzy, ale również sam podsuwał nowe, ciekawe rozwiązania. W efekcie stworzono interesujące, dopracowane graficznie i dźwiękowo katalogi, których oglądanie jest przyjemnością. Czytelników Biuletynu Informacyjnego zachęcamy do zwrócenia uwagi na katalogi najciekawszych wystaw z 2008 roku:

Potęga opakowania - wystawa przygotowana przez Bibliotekę Wydziału Towaroznawstwa; znalazło się na niej ponad tysiąc eksponatów – opakowania ze słodyczy, galanterii mlecznej, napojów, alkoholi, kosmetyków, środków chemii gospodarczej i biżuterii; postawiono pytanie: czy opakowanie jest jedynie dodatkiem do oferowanego produktu?
Wiktoria Wiedeńska 1683-2008. 325 lat Chwały Oręża Polskiego – dzięki tej wystawie nasza Biblioteka dołączyła do planowanych uroczystych obchodów rocznicy bitwy pod Wiedniem; oprócz licznych publikacji i reprodukcji wizerunków bądź trofeów związanych z Odsieczą, zwiedzający mogli obejrzeć niektóre kopie wojskowego rynsztunku z tamtej epoki, tak w skali 1:1, jak i w miniaturkach czy modelach;
Polonia Restituta 1918-2008 – wystawę poświęcono 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; można było podziwiać liczne eksponaty zarówno książkowe, jak i czasopisma oraz rysunki ówczesnych mundurów i oporządzenia żołnierskiego, a także gazety, książki z początku międzywojnia, a nawet cenne pamiątki rodzinne, w tym fotografie i książeczkę wojskową uczestnika I wojny światowej i walk o niepodległość RP;
Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa – wystawa, której autorami byli Profesor Aleksander B. Skotnicki wybitny znawca życia i działalności Schindlera oraz Stradomskie Centrum Dialogu, była poważnym wyzwaniem organizacyjnym nie tylko dla naszej Biblioteki, ale i Uczelni; dokładnie została opisana w poprzednim numerze Biuletynu.

Mniejsze ekspozycje, jak co roku, przygotowali pracownicy Czytelni Europejskiej i Oddziału Informacji Naukowej. Tematykę unijną prezentowały trzy ekspozycje:

Unia Europejska – stosunki zewnętrzne – wyeksponowano publikacje dotyczące pozycji UE na arenie międzynarodowej; znaczna część materiałów odnosiła się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki handlowej;
Polityka energetyczna - publikacje zamieszczone na tej wystawie przybliżały cel polityki energetycznej UE, którym jest zapewnienie zaopatrzenia w tanią i przyjazną dla środowiska energię;
Małopolska w Unii Europejskiej – zamieszczono publikacje omawiające realizowane przy współudziale funduszy europejskich przedsięwzięcia z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, modernizacji infrastruktury komunalnej, transportu publicznego.

Na dwóch wystawach nowości otrzymanych w ramach Bibliotek Depozytowych Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego zamieszczono pozycje dotyczące przekształceń systemowych w gospodarce, rynku pracy, gospodarki rynkowej, edukacji, ochrony zdrowia, partnerstwa publiczno-prywatnego, administracji, finansów publicznych, wydatków budżetowych, reformy systemu emerytalnego, przepływów pieniężnych, działalności gospodarczej, reform strukturalnych, inflacji, unii walutowych w krajach rozwijających się oraz w Unii Europejskiej.

Pracownicy Oddziałów Gromadzenia, Opracowania oraz Wydawnictw Ciągłych dbali w 2008 roku o eksponowanie nowych wydawnictw – książek i czasopism – zakupionych przez Bibliotekę. Zmiana prezentowanych tytułów następowała w miarę napływu nowych, interesujących pozycji.

Organizatorami pozostałych ekspozycji nie byli pracownicy Biblioteki. Były to wystawy:

5 lat działalności Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych – przybliżono działalność Pełnomocnika zarówno wewnątrz Uczelni (pomoc studentom niepełnosprawnym, usuwanie barier architektonicznych, organizacyjnych oraz zmiana świadomości społeczności Uczelni), jak i na zewnątrz, gdzie Pełnomocnik działa na rzecz zmian systemowych w polityce państwa wobec niepełnosprawnych studentów;
Nieruchomości wokół nas – już po raz trzeci Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego oraz Koło Naukowe GRUNT zorganizowali wystawę pokonkursową prezentującą zdjęcia z najciekawszymi ujęciami budynków i innych nieruchomości.

Ponadto - jak co roku - na dwóch ekspozycjach firmy A.B.E. Marketing oraz International Publishing Service Sp. z o.o. zajmujące się importem zagranicznych publikacji naukowych, prezentowały najnowsze książki związane tematycznie z profilem działania naszej Uczelni. W trakcie tych wystaw można było zamawiać wybrane pozycjieksiążkowe.

W sumie w 2008 roku zorganizowano 14 wystaw.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaszczyciły nas swoją obecnością na otwarciach wystaw i tym, które znajdują czas i chęć by oglądać nasze ekspozycje, zarówno „na żywo” jak i za pośrednictwem internetu.

Anita Medoń-Wosz