4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

W 2009 roku zbiory Biblioteki Cyfrowej zostały wzbogacone o 9 pozycji.

Na szczególną uwagę zasługują Dzienniki Handlowe z lat 1786–1792, które dzięki uprzejmości Biblioteki Jagiellońskiej udało nam się zdigitalizować. Czasopismo to „zawierające w sobie wszystkie okoliczności czyli ogniwa całego łańcucha handlu polskiego” było wydawane w latach 1786–1793 – początkowo jako miesięcznik, od 1791 jako dwutygodnik, a od roku 1793 jako tygodnik. Do czasopisma dołączane były miesięczne tabele targów krajowych oraz tabele targów zagranicznych.

Jest to dzieło ważne, wymieniane jako źródło do historii gospodarczej Polski przez Korzona (T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polskie za Stanisława Augusta (1764–1794). T. 2. Kraków 1883).

Obecnie w Bibliotece Cyfrowej znajdują się zdigitalizowane przez naszą Bibliotekę egzemplarze z lat: 1786 (części od I do IV oraz od VII do XII), 1789 (części od V do VIII), 1791 (zachowanych kilka stron z części I ) oraz 1792 (części I-X, XIV, XVIII, XIX-XXI). Trwają prace nad zeskanowaniem pozostałych roczników. Opracowanie poszczególnych części jest długotrwałe ze względu na stan egzemplarzy – ich kruchość oraz nieczytelność niektórych stron. Opracowanie skanów wymaga silnej korekty programami graficznymi.

DZIENNIK HANDLOWY zawierający w sobie wszystkie Okoliczności czyli Ogniwa całego Łańcucha Handlu Polskiego. [R. 1, 4, 6, 7]: 1786, 1789, 1791, 1792. [Red. Tadeusz Podlecki].

Kolejną pozycją wartą przybliżenia są Dysproporcje Eugeniusza Kwiatkowskiego - polskiego wicepremiera i ministra skarbu (X 1935–IX 1939), ministra przemysłu i handlu (1926–1930) oraz autora szeregu prac ekonomicznych.

Przedstawiona książka jest wyrazem osobistych przemyśleń i przekonań autora dotyczących ówczesnego stanu ekonomicznego Polski, zagrożeń oraz szans przed nią stojących.

Dysproporcje : rzecz o Polsce przeszłej i obecnej / E. Kwiatkowski. – Kraków : Nakładem Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1932. - 307 s. ; 20 cm.

Kolejnym autorem, którego dzieło znalazło się w Bibliotece Cyfrowej jest Joseph Shumpeter (1883-1950) - ekonomista austriacki, przedstawiciel kierunku historycznego w ekonomii, założyciel Towarzystwa Ekonometrycznego (1933), autor głośnej teorii wzrostu gospodarczego i cyklów koniunkturalnych.

Dwutomowa książka Business Cycles porusza historyczne i empiryczne aspekty kapitalizmu.

Business Cycles : A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. Vol. 1. / J.A. Schumpeter. – New York, London : McGraw-Hill Book Company Inc., 1939. - 462 s. ; 20 cm.
Dostęp on-line

Business Cycles : A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. Vol. 2. / J.A. Schumpeter. – New York, London : McGraw-Hill Book Company Inc., 1939. - 653 s. ; 20 cm.
Dostęp on-line

W nawiązaniu do obecnych problemów gospodarki światowej przedstawiamy publikacje Mieczysława Szawleskiego Światowy kryzys gospodarczy i położenie Polski oraz Emila Landsberga Uwagi w sprawie kryzysu gospodarczego w Polsce. Przedstawione w nich takie zagadnienia jak: przyczyny kryzysu, kryzys rolniczy i finansowy, stosunek Ameryki do Europy, ustosunkowanie państw, aspekty polityczne, gospodarcze i geograficzne położenie Polski pozwalają spojrzeć na problemy związane z kryzysem gospodarczym z perspektywy czasu – porównać jak to wyglądało w latach trzydziestych XX wieku, a jak wygląda dzisiaj. Autor drugiej publikacji wyciąga wnioski z wad dotychczasowej gospodarki oraz popełnionych błędów. Twierdzi, że pokonanie kryzysu zależy w dużej mierze od rządu, jego posunięć, szeregu reform oraz przekonania społeczeństwa o ich niezbędności.

Światowy kryzys gospodarczy i położenie Polski / M. Szawleski. – Warszawa : Wydawnictwo „Drogi”, 1931. - 41 s. ; 20 cm.
Dostęp on-line
Uwagi w sprawie kryzysu gospodarczego w Polsce : przyczyny i drogi naprawy / E. Landsberg. – Warszawa : Nakładem Księgarni F. Hoesicka, 1932. - 108 s. ; 20 cm.
Dostęp on-line

Jarosław Matyjaszek